דיווח אחיד Uniform Reporting

בהתאם לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תשלומים לקופת גמל) החל משנת 2016 החלה המדינה לחייב מעסיקים לדווח בקובץ אחיד (ממשק מעסיקים) לחברות הביטוח את ההפקדות החודשיות לעובדים.
תחילה החובה חלה רק על חברות המעסיקות יותר מ-100 עובדים ובמהלך הזמן ירדה כמות העובדים המועסקים.
בהתאם לחוזר שפרסמה רשות שוק ההון לגבי אופן הפקדת תשלומים לקופת גמל,
נכון לשנת 2023 כל מעסיק עם 3 עובדים ומעלה מחויב בדיווח אחיד.
החל מ-2/2024 כל המעסיקים מחויבים בדיווח אחיד.

מניסיוני האישי, זה אחד המהלכים היותר טובים שנעשו הן לטובת המעסיק (אפילו שיש עוד קצת עלויות) והן לטובת העובד.
לפני שהיתה חובה, הפקדות לא היו נקלטות על העובד והיו חוזרים שיקים או העברות, היו שיוכי הפקדות לקופה לא נכונה והיה בלאגן לא קטן.
כשעובדים היו מפוטרים או מתפטרים היה מתגלה החוסר בקופה (לא תמיד יש זמן בשוטף לבדוק הפקדות) והיה צורך לברר איפה הכספים ולעיתים לשלם הפרשי הצמדה וריביות.

בעקבות החובה לדווח בקובץ אחיד חברות הביטוח, הגמל והפנסיה מקבלות דיווח בקובץ XML עם פרטי העובד, תאריך התחלת העבודה, הקופה שהוא בחר כולל קוד הקופה (קוד באוצר), אחוזי הפרשה לרכיבים, דיווח הפסקת עבודה, דיווח שלילי ועוד.

גופי הביטוח והגמל מחויבים להחזיר למעסיק דוח היזון חוזר אשר מפרט האם יש בעיות עם העברת הכספים.
בדרך כלל מעסיקים לוקחים גורם מתפעל ביניים אשר מקשר בין כל חברות הביטוח והגמל ואחראי לשדר הקובץ ולרכז את הבעיות בהיזון החוזר.

שימו 💚
במידה ושירותי התפעול נעשים על ידי סוכן הביטוח שהחברה עובדת איתו (כמובן שהיום כל עובד יכול לבחור איזה סוכן שהוא רוצה), המעסיק נדרש לשלם דמי תפעול בשיעור קבוע של 0.6% מההפקדות או 10.5 ₪ הגבוה שביניהם. סכום דמי התפעול ינתנו לעובדים על ידי הקטנת דמי הניהול אותם הם משלמים לחברת הביטוח, הפנסיה או הגמל.
שירותי תפעול בכל מקרה עולים כסף למעסיק אז שווה לבדוק אם הסוכן גם יודע לתפעל בצורה טובה ולתת הטבה לעובדים.

על מי חל הדיווח האחיד

החובה לדווח בדיווח האחיד חלה בהדרגה החל מ-2016 על פי כמות העובדים אצל המעסיק, זה התחיל מחברות עם כמות עובדים גדולה וירד כל שנה (עד הקורונה) עד שבשנת 2024 החובה לדווח תחול על כל המעסיקים.

כמות עובדים תחת המעסיקתאריך תחילת דיווח אחיד
מעל 100 עובדים01/02/2016
50-100 עובדים01/02/2017
21-49 עובדים01/02/2018
10-20 עובדים01/02/2019
3-9 עובדים19/2/2023
מתחת ל-3 עובדים24/02/2024

רשימת קוד באוצר לדיווח אחיד

קוד באוצר הוא קריטי בשביל לשייך את ההפקדה של העובד לקופה אותה הוא בחר, קוד הקופה הוא מספר חד ערכי.

ניתן לראות את הקודים של הקופות גם באתר רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון במידע למעסיקים על קופות לצורך הפקדות.

🔗 להורדת קובץ אקסל עם רשימת כל קודי האוצר של חברות הביטוח, הפנסיה והגמל

קוד באוצרשם קופהסוג מוצרמספר ח.פ
101הראל קופת גמלקופת גמל512267592
102הפניקס גמלקופת גמל513026484
118אנליסט קופה מרכזית לפיצויים מסלול כלליקופת גמל511880460
119מנורה מבטחים יותר מסלול ד'קופת גמל512245812
120מיטב ביטחוןקופת גמל512065202
123הפניקס גמולהקופת גמל513026484
154הראל השתלמותקרן השתלמות512267592
155הראל מרכזית לפיצוייםקופת גמל512267592
157קופת גמל הנדסאיםקופת גמל520042607
158קופת גמל מחרקופת גמל520042615
159קופת גמל עו"סקופת גמל520042573
161קופת גמל עמ"יקופת גמל520042581
162מגדל מקפת אישיתקרן פנסיה512237744
163מיטב פנסיה מקיפהקרן פנסיה512065202
168מנורה מבטחים פנסיהקרן פנסיה512245812
170כלל פנסיהקרן פנסיה512244146
206גמל-על, קופת תגמולים לעובדי אל על, אגודה שיתופית בע"מקופת גמל570011767
209הפניקס פנסיה מקיפהקרן פנסיה513026484
212קרן הגמלאות של חברי "אגד" בע"מקרן פנסיה520020447
214הראל פנסיהקרן פנסיה512267592
229קופת התגמולים של עובדי בנק לאומיקופת גמל520005497
253כלל תמרקופת גמל512244146
260מנורה מבטחים אמיר כלליקופת גמל512245812
263בר קרן גמולים קופת גמל לתגמולים ופיצויים בניהול כלל גמל בע"מקופת גמל512244146
267גילעד גמלאות לעובדים דתייםקרן פנסיה520023094
274קופת הפנסיה לעובדי הדסה בע"מקרן פנסיה520022963
279קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מקרן פנסיה520020504
282קרן השתלמות למורים בבתיה"ס העי"ס במכללות ובסמינרים (מקוצר)קרן השתלמות520024985
283קרן פנסיה ה.ע.לקרן פנסיה512267592
284קרן השתלמות למורים וגננות (מסלול מקוצר)קרן השתלמות520027251
285קרן השתלמות למורים תיכוניים מורי סמינרים ומפקחיםקרן השתלמות520028390
286אומגה קרן השתלמותקרן השתלמות520027715
288קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול כלליקרן השתלמות520027954
289קרן השתלמות לעובדי בנק ישראלקרן השתלמות512065202
290קרן השתלמות להנדסאים וטכנאיםקרן השתלמות520028556
292קרן השתלמות למשפטנים בע"מקרן השתלמות520028861
293ק.ס.מ. קרן השתלמות לביוכימאים ומקרוביולוגים בע"מקרן השתלמות520029620
294קרן השתלמות לשופטיםקרן השתלמות520030743
295ק.ה.ר. קרן השתלמות לרוקחים בע"מקרן השתלמות520030198
297ארם – קופת גמל לתגמולים של ארגון הרופאים עובדי המדינהקופת גמל510773922
299מינהל – קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המינהל והשרותים – מסלול כלליקרן השתלמות520030990
300קרן הפנסיה עתודותקרן פנסיה511789190
301קו הבריאות קופת גמל לתגמולים ולפיצויים (לא משלמת)קופת גמל512008335
307קרן ביטוח ופנסיה לפועלים חקלאים ובלתי מקצועיים בישראל אג' שיתופית בע"מקרן פנסיה570007476
313קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה שיתופית בע"מקרן פנסיה570009852
316מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מקרן פנסיה520019688
325מגן קרן פנסיה ותיקהקרן פנסיה513026484
328קופת תגמולים ופיצויים של מפעלי נייר חדרהקופת גמל512065202
332נתיב – קרן הפנסיה של פועלי ועובדי מפעלי משק ההסתדרות בע"מקרן פנסיה520022351
337קופת תגמולים של העובדים בעירית תל אביב- יפו אגודה שיתופית בע"מקופת גמל570002618
340קופת התגמולים של עובדי עירית חיפה אגודה שיתופית בע"מקופת גמל570005959
346עוצ"מ – אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע"מ – מסלול כלליקופת גמל570009449
347עמיתקרן פנסיה513026484
360קרן הביטוח והפנסיה של פועלי בניין ועבודות ציבוריות א.ש. בע"מקרן פנסיה570005850
372שיבולת קופת תגמוליםקופת גמל520030693
376אגודה שיתופית של עובדי התעשיה האוירית לניהול קופות גמל בע"מ מסלול כלליקופת גמל570014928
378ק.ל.ע – קרן השתלמות לעובדים סוציאלים מסלול כלליקרן השתלמות520030941
382קרן השתלמות לעובדי המדינהקרן השתלמות520032269
389קרן גמלאות של עורכי דין בישראלקרן פנסיה513026484
392רעות קרן השתלמותקרן השתלמות510806870
394קרן השתלמות עוצ"מקרן השתלמות520031659
399הפניקס השתלמותקרן השתלמות513026484
408רום קרן השתלמות לעובדי הרשויות המקומיות מסלול קלאסיקרן השתלמות520031824
418יהב-קרן השתלמות וחיסכון לאחים ואחיות בע"מ – מסלול כלליקרן השתלמות510927536
419רופאים קרן השתלמותקרן השתלמות510930654
420יהב קרן השתלמות וחסכון פ.ר.ח – מסלול כלליקרן השתלמות510930670
423קרן השתלמות של עובדי חברת החשמל לישראל בע"מקרן השתלמות520034968
424קופת התגמולים לעובדי האוניברסיטה העברית בירושלים בע"מקופת גמל510960586
438קרן החיסכון לצבא הקבע – קרן השתלמותקרן השתלמות511033060
447עתידית קופת פנסיהקרן פנסיה511423048
456כלל השתלמותקרן השתלמות512244146
482קרן השתלמות למורים בבתיה"ס העי"ס במכללות ובסמינריםקרן השתלמות520024985
484קרן השתלמות למורים וגננות – המסלול הרגילקרן השתלמות520027251
485קרן השתלמות למורים תיכוניים מורי סמינרים ומפקחיםקרן השתלמות520028390
505קופת התגמולים של עובדי הסוכנות היהודית לא"יקופת גמל520022518
507קרן בטוח ופנסיה לפועלים חקלאים ובלתי מקצועיים בישראל א.ש. בע"מקופת גמל570007476
513קרן מקפת – קרנות למטרה אחרתקופת גמל570009852
523קרן הביטוח ופנסיה של פועלי בנין ועבודות ציבוריות אגודה שיתופית בע"מקופת גמל570005850
526מבטחים – קופת גמל למחלה ותאונהקופת גמל520019688
559מחוג!ERROR! C81 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located512362914
560אנליסט קרן השתלמות כללי!ERROR! C82 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located511880460
579מגדל השתלמות!ERROR! C83 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located512237744
580שיבולת – קרן השתלמות!ERROR! C84 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located520030693
636רשף-קופ"ג לתגמולים!ERROR! C85 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located512245812
637קופת גמל גל!ERROR! C86 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located512711409
659מגדל מקפת משלימה!ERROR! C87 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located512237744
660מיטב פנסיה כללית!ERROR! C88 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located512065202
662הראל פנסיה כללית!ERROR! C89 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located512267592
665מנורה מבטחים משלימה!ERROR! C90 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located512245812
667כלל פנסיה משלימה!ERROR! C91 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located512244146
671הפניקס פנסיה משלימה!ERROR! C92 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located513026484
744מגדל לתגמולים ולפיצויים!ERROR! C93 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located512237744
745מגדל-קופ"ג מרכזית לפיצוייםקופת גמל512237744
801הפניקס מרכזית לפיצוייםקופת גמל513026484
811אנליסט מסלולית קופת גמל!ERROR! C96 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located511880460
820הראל פרופיל אישי למעסיקקופת גמל512267592
826מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים!ERROR! C98 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located512245812
828מנורה מבטחים השתלמות!ERROR! C99 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located512245812
857הראל – דקל קופת גמל לדמי מחלהקופת גמל512267592
872אלטשולר שחם מרפא קופה מרכזית לדמי מחלהקופת גמל513173393
874מיטב גמל!ERROR! C102 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located512065202
880מיטב השתלמות!ERROR! C103 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located512065202
891קופת גמל אישית לפיצויים של העובדים בעיריית תל-אביב יפו – מסלול צבר!ERROR! C104 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located513452003
969קופת גמל אישית לפיצויים של העובדים באוניברסיטה העברית בירושלים!ERROR! C105 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located510960586
1008הפניקס קופה לתשלום דמי מחלהקופת גמל513026484
1035ילין לפידות קופת גמל!ERROR! C107 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located513611509
1038ילין לפידות קרן השתלמות!ERROR! C108 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located513611509
1078אינפיניטי גמל אג"ח!ERROR! C109 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located513621110
1084אינפיניטי השתלמות!ERROR! C110 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located513621110
1092אלטשולר שחם גמל!ERROR! C111 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located513173393
1093אלטשולר שחם השתלמות!ERROR! C112 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located513173393
1095אינפיניטי פיצויים סל אג"חקופת גמל513621110
1154מבטחים קופת גמל למטרות חופשה, חגים והבראהקופת גמל512245812
1161מקפת דמי מחלהקופת גמל512237744
1182קרן השתלמות של העובדים באוניברסיטה העברית בירושלים!ERROR! C116 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located510960586
1280מנורה מבטחים משתתפת בפנסיה תקציביתקופת גמל512245812
1284כלל תקציביתקופת גמל512244146
1292מור מנורה מבטחים מסלול כללי!ERROR! C119 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located512245812
1296הראל קופה לפנסיה תקציבית!ERROR! C120 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located512267592
1303אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר!ERROR! C121 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located513173393
1304מקפת תקציביתקופת גמל512237744
1309אלטשולר שחם קופה להשתתפות בפנסיה תקציביתקופת גמל513173393
1328אלטשולר שחם פנסיה מקיפה!ERROR! C124 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located513173393
1329אלטשולר שחם פנסיה כללית!ERROR! C125 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located513173393
1478הילה!ERROR! C126 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located512245812
1479קופת גמל כלנית!ERROR! C127 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located512711409
1486מיטב גמל בניהול אישי!ERROR! C128 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located512065202
1487מיטב השתלמות בניהול אישי!ERROR! C129 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located512065202
1514סלייס גמל בניהול אישי!ERROR! C130 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located514767490
1515סלייס השתלמות בניהול אישי!ERROR! C131 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located514767490
1541גלובל נט גמל IRA!ERROR! C132 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located516463635
1542גלובל נט השתלמות IRA!ERROR! C133 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located516463635
2023הפניקס גמל בניהול אישי!ERROR! C134 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located513026484
2024הפניקס השתלמות בניהול אישי!ERROR! C135 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located513026484
2098גלובל נט גמל בניהול אישי!ERROR! C136 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located516463635
2100גלובל נט השתלמות בניהול אישי!ERROR! C137 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located516463635
2235איי.אר.איי ישראל גמל בניהול אישי!ERROR! C138 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located514767490
2236איי.אר.איי ישראל השתלמות בניהול אישי!ERROR! C139 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located514767490
7797אלטשולר שחם חיסכון פלוס!ERROR! C140 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located513173393
7833אנליסט מסלולית – קופת גמל להשקעה!ERROR! C141 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located511880460
7891סלייס קופת גמל להשקעה!ERROR! C142 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located514767490
7904הפניקס גמל להשקעה!ERROR! C143 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located513026484
7930מגדל גמל להשקעה!ERROR! C144 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located512237744
7956מור קופת גמל להשקעה!ERROR! C145 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located514956465
7987כלל גמל לעתיד – קופת גמל להשקעה!ERROR! C146 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located512244146
8207הראל גמל להשקעה!ERROR! C147 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located512267592
8674מנורה מבטחים גמל להשקעה!ERROR! C148 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located512245812
8694אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים!ERROR! C149 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located514956465
8700מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים!ERROR! C150 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located514956465
8861מור לקופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד!ERROR! C151 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located514956465
8887מגדל לתגמולים בניהול אישי!ERROR! C152 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located512237744
8889מגדל השתלמות בניהול אישי!ERROR! C153 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located512237744
9417הפניקס גמל מסלולית לפיצוייםקופת גמל513026484
9438הראל חיסכון לכל ילד!ERROR! C155 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located512267592
9483הפניקס קופת גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציביתקופת גמל513026484
9490מיטב מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציביתקופת גמל512065202
9637אינפיניטי גמל להשקעה!ERROR! C158 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located513621110
9641אנליסט מסלולית – קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד!ERROR! C159 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located511880460
9894מגדל חסכון לילד!ERROR! C160 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located512237744
11319מנורה מבטחים חסכון לכל ילד!ERROR! C161 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located512245812
11342סלייס גמל להשקעה – חסכון לכל ילד!ERROR! C162 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located514767490
11371אינפיניטי גמל להשקעה לחסכון ארוך טווח לילד!ERROR! C163 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located513621110
11389ילין לפידות קופת גמל להשקעה!ERROR! C164 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located513611509
11925סלייס השתלמות!ERROR! C165 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located514767490
11939סלייס גמל קופת גמל לחסכון!ERROR! C166 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located514767490
13908מור פנסיה מקיפה!ERROR! C167 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located514956465
13918מור פנסיה כללית!ERROR! C168 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located514956465
14026הנדסאים קופה להשקעה!ERROR! C169 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located520042607
14036אינפיניטי פנסיה מקיפה!ERROR! C170 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located513621110
14044אינפיניטי פנסיה כללית!ERROR! C171 -> Table טבלה1 for Structured Reference cannot be located513621110
הראל חברה לביטוח בע"מביטוח פנסיוני (ביטוח מנהלים)520004078
הפניקס חברה לביטוח בע"מביטוח פנסיוני (ביטוח מנהלים)520023185
כלל חברה לביטוח בע"מביטוח פנסיוני (ביטוח מנהלים)520024647
הכשרה חברה לביטוח בע"מביטוח פנסיוני (ביטוח מנהלים)520042177
איילון חברה לביטוח בע"מביטוח פנסיוני (ביטוח מנהלים)520030677
איי. די. איי. חברה לביטוח בע"מביטוח פנסיוני (ביטוח מנהלים)513910703
מנורה מבטחים ביטוח בע"מביטוח פנסיוני (ביטוח מנהלים)520042540
מגדל חברה לביטוח בע"מביטוח פנסיוני (ביטוח מנהלים)520004896

הסבר על איך מבצעים דיווח אחיד ודוח היזון חוזר

בשנת 2023 (בעקבות כניסת החוק לדיווח אחיד של מעסיקים עם 3 ומעל עובדים) יזמה לשכת רואי החשבון יום עיון והדרכה למייצגים בנושא דיווח אחיד.
הסרטון כולל הסברים כלליים והסברי תפעול טובים.
חלק מההדרכה נעשת על ידי ירון הרן מנכ"ל "עוקץ פנסיה" שהיא חברת בת (או רק שירות) של חברת עוקץ מערכות שיש לה בין השאר תוכנת שכר וגם תפעול פנסיוני ומציג איך עובדת התוכנה שלהם.

קישורים חשובים דיווח אחיד

🔗 המסלקה הפנסיונית

🔗 רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון – מידע למעסיקים על קופות לצורך הפקדות

🔗 כל הבעיות, ההסברים ודרכי הטיפול המומלצות לשגיאות מדווחות בהיזונים חוזרים באתר המסלקה הפנסיונית

Scroll to Top
דילוג לתוכן