החזר מס על תרומות

תרמת כסף? ראשית כל הכבוד! שנית, ככל הנראה מגיע לך החזר מס בגין התרומות הללו ובאמצעות בדיקה מאוד פשוטה ניתן לדעת זאת.

למה מגיע החזרי מס על תרומות?

המדינה מעודדת אנשים לתרום למוסדות ללא כוונת רווח ולכן מאפשרת למוסדות אלה להגיש בקשה למס הכנסה להכיר בהן ככאלו (סעיף 46) ולאפשר לאנשים התורמים להם לקבל עד זיכוי מס של 35% מסכום התרומה.
על פי סעיף 46 בפקודת מס הכנסה כל אדם פרטי התורם מעל סכום כסף מינימלי (207 ש"ח בשנה נכון לשנת 2024) זכאי לזיכוי מס של 35% מסך התרומה!
כלומר תרמת 1,000 ש"ח במהלך השנה לעמותה המוכרת ע"י מס הכנסה תהיה זכאי להחזר של 350 ש"ח.

שימו 💚
זיכוי מס מתאשר רק כאשר ניכו לכם מס הכנסה במהלך השנה, כלומר אם כשכירים לא מנכים לכם מס בתלוש השכר לא תהיו זכאים לזיכוי גם אם תרמתם.


איך מחשבים זיכוי מס תרומות?

בשביל לקבל את זיכוי המס בגין תרומות צריך לעמוד על תרומה מנימלית ("רצפה") בשנה בה תרמתם (ראו בטבלה מטה).
אבל יש גם סכום מירבי עליו ניתן לקבל זיכוי והוא הנמוך מבין התקרה בשנת המס לבין 30% מההכנסה החייבת בשנת המס.

דוגמה לחישוב זיכוי מס תרומות:
1. ההכנסה החייבת שלכם משכר בשנת המס היא 200,000 ש"ח
2. תרמתם למוסדות מוכרים במהלך השנה 65,000 ש"ח.
התקרה היא הנמוך מבין 200,000 (ההכנסה החייבת) * 30% = 60,000 ש"ח לבין 65,000 ש"ח (סכום התרומה עצמה מאחר והיא מתחת לתקרה).
הסכום שילקח לצורך הזיכוי הוא 60,000 ש"ח וזיכוי המס יהיה 21,000 ש"ח (=60,000*35%).

האם ניתן לקבל זיכוי תרומות שעבר את התקרה?

כן! ניתן לקבל בגין הסכום שעבר את התקרה זיכוי מס 3 שנים בשלוש השנים הבאות לאחר שנת המס של התרומה, אבל גם הפעם בהתאם לתקרה.
על פי סעיף 46 לפקודה, ניתן זיכוי ממס בשיעור של 35% ליחיד מסכום התרומות למוסדות ציבור שנתרמו באותה שנה. בהתאם לסעיף יינתן הזיכוי על תרומות עד לתקרה של 30% מהכנסה החייבת לאותה שנה או עד התקרה של אותה שנה כנמוך שבינהם. תרומות שעלו על התקרה ולא ניתן עליהן זיכוי, יהיה ניתן לקבל עליהן זיכוי בשלוש השנים הבאות.

במקרה של דרישת תרומות שנים קודמות יש צורך להגיש טופס 1301 (לא ניתן בטופס החזר מס) ולהכניס את הסכומים בשדות 364/292.

אם תסתכלו בדוגמה למעלה, ניתן להעביר את יתרת התרומה בסך 5,000 ש"ח (=65,000-60,000) לשלושת השנים הבאים ולהוסיף אותם לתרומה של השנים הללו ככל וניתן לנצל בהתאם לחישוב התקרה.

סכום לזיכוי מס תרומות

שנת המססכום מינימלי לזיכוי בגין תרומות ("רצפה")סכום מירבי לזיכוי בגין תרומות ("תקרה")
2024207 ₪10,354,816 ₪
2023200 ₪10,019,808 ₪
2022190 ₪9,517,000 ₪
2021190 ₪9,294,000 ₪
2020190 ₪9,350,000 ₪
2019190 ₪9,322,000 ₪
2018180 ₪9,211,000 ₪
2017180 ₪9,184,000 ₪

מה צריך בשביל לקבל החזרי מס על תרומות?

קודם כל צריך לתרום את הסכום המינימלי של אותה שנה בגינה מבוצע החזר המס.
על מנת לקבל את החזרי מס על התרומות יש צורך לשמור את הקבלות המקוריות של התרומות ולבדוק שאכן מופיע על גבי הקבלה המשפט "למוסד אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודה".
השלב הבא הוא למלא את סכום התרומה בסעיף 49 בטופס החזר מס (טופס 135) ולצרף את הקבלות לטופס.

ככלל זיכוי תרומות יותר על סמך אישורים מקוריים בלבד. עם זאת, צרופות ונספחים לדוחות המוגשים באופן מקוון מלא, ובכללם קבלות על תרומות נסרקים ומצורפים לדוח באופן מקוון.
כל הקבלות המקוריות של התרומות יישמרו ברשות המסים, לצורכי ביקורת למשך 7 שנים.
בהתאם להנחיית רשות המסים קבלה עבור תרומה שנשלחה כ"מסמך ממוחשב", כלומר קובץ שנשלח באמצעים כגון דואר אלקטרוני, תתקבל כמסמך
ממוחשב בתנאי שמופיעות בה המילים "מסמך ממוחשב" בצורה בולטת לעין, והקבלה נושאת את פרטי התורם במלואם.

שימו 💚 לא לכל עמותה יש סעיף 46 ואם אתם רוצים לקבל זיכוי בגין תרומה בדקו לפני שאכן לעמותה יש אישור סעיף 46 (עמותה שיש לה תציין את זה בכל מקום אפשרי באתר ובקבלה), בנוסף ניתן לבדוק האם קיים לעמותה אישור בסימלטור של רשות המסים – מידע על מוסדות ציבור לענין תרומות.


זיכוי מס תרומות במהלך השנה

יש מספר דרכים להימנע מהחזר מס בגין תרומות ולקבל את הזיכוי במהלך השנה:

  1. באמצעות ביצוע תיאום מס – ניתן לעשות זאת או באמצעות מילוי סעיף 4 בטופס 116 והגשתו לפקיד השומה או באמצעות תיאום מס מקוון.
    ב-1/10/2022 הודיעה רשות המסים כי יהיה ניתן לערוך תיאום מס נוסף בשל תרומות, רק לגבי תרומות שנתרמו לאחר תיאום המס האחרון. 
    לדוגמה: אם נערך תיאום מס בשל תרומות ב-1/6/2024, תיאום מס נוסף בשל תרומות יתאפשר רק לגבי תרומות שנתרמו החל מ-2/6/2024 ואילך.  
    לתיאום המס יש לצרף את הקבלות המקוריות על תרומות למוסד ציבור מאושר.
  2. ישנן חברות במשק אשר עובדות עם עמותת JGive אשר מאפשרת תרומה באופן דיגיטלי ולקבל את זיכוי המס ישירות עוד באותה שנה באמצעות תלוש השכר.
  3. בהתאם להוראת ‏ביצוע ‏מס‏ הכנסה ‏מס' ‏07/2012 שפורסה ב-11 ביולי 2012 בתנאים מסוימים המפורטים בהוראה, למעביד ישנה אפשרות לפנות ישירות למס הכנסה ולבקש אישור למתן זיכוי לפי סעיף 46 באמצעות תלוש השכר.

זיכוי בגין תרומה בשווה כסף

תרומה בשווה כסף – לדוגמא תרומה של חפצי אומנות, ציוד, מלאי, מחשבים, נדל"ן ואפילו ימי חופשה באמצעות מעביד.

ב-24/4/2002 יצאה הוראת ביצוע מס' 3/2001 – שומה, מקצועית, משפטית, בנושא נוהל בדיקה וכללים לקביעת התרת זיכוי ממס בגין תרומה למוסד ציבורי עפ"י סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, בהוראה נקבע שכאשר התרומה נעשתה בשווה כסף והתורם לא קיבל כל תמורה, זכות או טובת הנאה כנגד התרומה, יינתן זיכוי בגין שווי התרומה. שווי התרומה יקבע ע"י הערכת שמאי שתצורף לקבלה.

במענה לפניות בנוגע לבקשת זיכוי ממס על תרומה במקביל לפטור ממס רווח הון או פטור משבח, ב-21/3/2024 יצאה הנחיה זיכוי בגין תרומה בשווה כסף – נכס הון.
בהנחיה נכתב שבכפוף לעמידה בהוראות סעיף 46 ו-97(א)(4) לפקודת מס הכנסה והוראות סעיף 61(א) לחוק מיסוי מקרקעין ובכפוף לעמידה בכללים שבהוראת הביצוע,
ניתן יהיה לקבל זיכוי על תרומה בשווה כסף, לפי סעיף 46 לפקודה וזאת גם במקרים בהם נדרש על ידי הנישום פטור ממס רווח הון לפי סעיף 97(א)(4) או פטור ממס שבח על העברת הנכס הון למוסד הציבורי.

שימו 💚תרומה בשווה כסף תותר רק במסגרת הגשת דו"ח שנתי על פי סעיף 131 לפקודה.

זיכוי בגין תרומות בגין שנים קודמות?

ניתן לבקש את זיכוי עבור תרומת באמצעות החזר מס עבור 6 השנים הקודמות מתום שנת המס הנוכחית, כלומר לדוגמא בשנת 2024 ניתן לבקש החזרי מס עבור השנים 2018-2023.
בהתאם לפקודת מס הכנסה, החזרי המס מתקבלים בתוספת ריבית (4%) והצמדה.
את החזרי המס ניתן לדרוש בצורה עצמאית (לקריאת הסבר על מילוי טופס 135) או ניתן להעזר באיש מקצוע תמורת תשלום.
אם החלטתם להעזר באיש מקצוע אתם יכולים לעשות זאת בעזרתי, מוזמנים למלא שאלון מיצוי זכויות החזר מס לשכירים.

בדקו אם מגיע לכם החזר מס

מערכת התרומות הדיגיטלית

ב-26/9/2023 הודיעה רשות המסים שהיא תשיק בסוף השנה מערכת דיגיטלית לניהול מידע בנוגע לתרומות, טרם קרה.
המערכת תאפשר למי שתרם למצות את זכותו לקבל זיכוי מס בגין תרומות כבר במועד התרומה, הדבר תלוי ברצון של העמותות לעבור למסמכים ממוחשבים ולשדר אותם למערכת, לכן אני מעריך שייקח עוד זמן עד שהמערכת באמת תעבוד ותכיל את כלל העמותות, אבל הכיוון הוא טוב למי שתורם.

ב-9/4/2024 פירסמה רשות המסים דף מידע בנושא מערכת התרומות הדיגיטלית, ההודעה מחייבת את העמותות לעבוד עם מערכת דיגטלית אשר תשדר בצורה אוטומטית את הקבלה בגין התרומה לרשות המסים וכל הקבלות יופיעו באיזור האישי באתר רשות המסים.
בעתיד הזיכוי יתקבל אוטומטית לתלוש השכר, שינוי מבורך!

Scroll to Top
דילוג לתוכן