הסבר טופס 101 Form 101 – Employees Card

טופס 101 זהו טופס שכל העובדים נדרשים למלא בכל מקום עבודה בתחילת כל שנת מס (1 בינואר של כל שנה) ובתחילת עבודה חדשה.
הטופס משמש ליידע את המעסיק על מצבו של העובד מבחינת מס, לרבות מצבו המשפחתי, התלויים וכל מידע רלוונטי אחר ומהווה הצהרה של העובד לגבי מצבו.
מידע זה משמש את המעסיק לחישוב הסכום הנכון (מס אמת) של מס הכנסה לניכוי מתלוש השכר של העובד תוך שיקלול ההטבות והקלות המס להן זכאי העובד.
בהתאם לתקנה 2 לתקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה), התשנ"ג – 1993 עובד מחויב למלא טופס 101.

טופס 101 הוא מסמך חשוב הן לעובדים והן למעסיקים.
על ידי מילוי והגשת הטופס בצורה מדויקת, העובדים יכולים להבטיח שהם משלמים את סכום המס הנכון (מס אמת), ומעסיקים יכולים להימנע מניכוי במקור שגוי ומביצוע החזר מס.

מתי ממלאים טופס 101

אלו הסיבות למלא טופס 101:

 1. כל תחילת עבודה חדשה.
 2. כל תחילת שנת מס בעבודה קיימת.
 3. כאשר חל שינוי בפרטים שנמסרו בתחילת השנה.

למה חשוב למלא טופס 101 כמו שצריך

טופס 101 יקבע את הטבות המס שאתם זכאים להם בהתאם למצבכם המשפחתי, מצבכם הבריאותי, מקום מגוריכם, מספר ילדכם וכו'.
בשנים האחרונות פרחו עסקי החזרי המס, הרבה מהחזרי המס נובעים מאי מילוי נכון של טופס 101 או טעויות בהזנת טופס 101 למערכת השכר ואי לכך אי קבלת כל ההטבות אשר מגיעות לכם.
אתם עובדים מספיק קשה ואין סיבה שלא תנצלו את הטבות המס שהמדינה נותנת לכם, כל נקודת זיכוי שהגיעה לכם ולא ניצלתם שווה לא מעט כסף שיכול להגיע לחשבון בנק שלכם.
לכן תקדישו כמה דקות ותנו תשומת לב כאשר אתם ממלאים את טופס ה-101.

איך לעבוד עם המדריך לטופס 101

לכל סעיף בטופס קיים הסבר.

 1. חפשו את הסעיף או השדה עליו אתם רוצים מידע באמצעות Ctrl+F.
 2. לחלופין לחצו בניווט על החלק בו נמצא הסעיף שאתם מחפשים וגללו באמצעות העכבר עד למציאת המידע.

טופס 101ג כרטיס עובד לגימלאים

הטופס מיועד לגימלאים שהכנסתם מקצבה בלבד, כלומר הם מקבלים קצבה מקופות הגמל , קרנות הפנסיה או חברות הביטוח אחרי שפרשו לפנסיה.
טופס 101ג הוא טופס מקוצר של טופס 101.

הקלות בחובת מילוי טופס 101 או 101ג למשלמי ומקבלי קצבאות

באוקטובר 2020 פירסמה רשות המסים הוראה בדבר הקלות בחובת מילוי טופס 101 או 101ג למשלמי ומקבלי קצבאות המאפשר למעסיק (משלם הקצבה) לקבל הקלות כך שמקבלי הקצבה לא יצטרכו למלא טופס בכל שנה בהתאם לעמידה בתנאים מסוימים ולכן גימלאים רבים לא נדרשים למלא טופס 101 או 101ג כל שנה.
תוקף ההקלות הללו הוא כרגע עד 31/12/2025 או עד לשינוין, כמוקדם.

השינויים העיקריים בטופס 101ג' לעומת טופס 101

 1. במקום 15 סעיפי זיכוי ופטורים בטופס 101 ישנם רק 10 סעיפי זיכוי ופטורים בטופס 101ג.
 2. סדר הסעיפים.

לחצו בטבלה על הסעיף בו אתם רוצים לקבל עזרה.

סעיף בטופס 101ג'
א. פרטי המעסיק
ב. פרטי העובד/ת
ג. פרטים על בן/בת הזוג
ד. פרטים על ילדיי שבשנת המס טרם מלאו להם 19 שנה
ה. פרטים על הכנסות אחרות
ו. אישורים מצ״ב – מסמנים סעיף זה אם יש לכם עוד עבודה בנוסף לקצבה ועשיתם תיאום מס
ז. אני מבקש/ת פטור או זיכוי ממס מהסיבות הבאות
ח. הצהרה

חלק א – פרטי המעסיק

החלק הזה ממולא על ידי המעסיק וכולל את פרטי המעסיק – שמו, כתובתו, מספר הטלפון ומספר תיק הניכויים במס הכנסה.

חזרה לתפריט


חלק ב – פרטי העובד

החלק הזה ממולא על ידי העובד וכולל פרטים אישיים של העובד – מספר זהות, שמו, תאריך לידה, תאריך עליה לארץ , מספר דרכון רק כאשר מדובר במי שאינו תושב ישראל ולכן אינו מחזיק תעודת זהות, כתובת העובדה, מין, מצב משפחתי, תושב ישראל, חבר קיבוץ/מושב שיתופי, חברות בקופת חולים, דואר אלקטרוני ומספרי טלפון.

הערות לגבי חלק ב בטופס 101

חשוב לשים 💚 למילוי נכון של סעיף זה מאחר ולחלק מהסעיפים יש השפעה על נקודות הזיכוי ממס להן זכאי העובד.

תאריך עליה לארץ – נחוץ כאשר מדובר בעולה חדש / תושב חוזר (יופיע גם בסעיף 4 בחלק ח')
מין – זכר תושב ישראל זכאי ל-2.25 נקודות זיכוי, נקבה תושבת ישראל זכאית ל-2.75 נקודות זיכוי.
מצב משפחתי – מצב משפחתי מאפשר במצבים מסוימים לקבל נקודות זיכוי נוספות (המצבים יופיעו בסעיף ח').
חבר קיבוץ / מושב שיתופי – במידה וסומן כן. הכנסותיי ממעסיק זה אינן מועברות לקיבוץ – המעסיק מנוע מלנכות מס לפי לוח הניכויים ויש לנכות מס מירבי לפי התקנות מכל תשלומי המעסיק.

חזרה לתפריט


חלק ג – פרטים על ילדיי בשנת המס

בחלק ג' ממלאים רק את פרטי הילדים שעדיין לא מלאו להם 19 בשנה בה ממולא הטופס, כלומר אם בשנת 2024 לדוגמא הילד יחגוג יום הולדת 19 ההורה אינו זכאי לנקודות זיכוי בגינו ולכן אין טעם למלא את פרטיו.
אם יש לכם ספק לגבי החישוב, פשוט רישמו את הפרטים ובכל מקרה תוכנת השכר תדע לחשב האם מגיע לכם נקודות זיכוי או לא.
מסמנים √ בטור 1 ליד כל ילד שנמצא בחזקתך.
מסמנים √ בטור 2 ליד כל ילד שעבורו את/ה מקבל/ת קצבת ילדים מהמוסד לביטוח לאומי.
אישה נשואה / הורה במשפחה חד הורית שמקבל את קצבת הילדים בגינם / הורה יחיד ימלאו בנוסף את סעיף 7 בחלק ח'.
גבר נשוי / הורה במשפחה חד הורית (גרוש / פרוד) והילדים לא בחזקתו / הורה יחיד ימלאו בנוסף את סעיף 8 בחלק ח'.
בני זוג מאותו המין הרשומים במרשם האוכלוסין כנשואים, זכאים לנקודות זיכוי בגין ילדיהם – ההורה המקבל את קצבת הילדים יהיה זכאי לנקודות זיכוי כמו האם, ובן/בת הזוג האחר יהיו זכאים לנקודות זיכוי כמו האב.
מאוד חשוב לרשום את פרטי הילדים ניתן לקבל חצי נקודה עד 9 נקודות עבור ילד בהתאם לגילו ולסטטוס של ההורה.
החקיקה השתנתה לא מעט בשנים האחרונות בנושא זה (המדינה הטיבה עם עובדים עם ילדים).

הערות לגבי חלק ג בטופס 101

✔️יש לצרף לטופס 101 את ספח תעודת הזהות בו רשומים הילדים.

טיפ 💡
ניתן לדחות נקודת זיכוי בגין ילד שנולד בשנת המס – החל משנת 2017 אישה יכולה למלא טופס 116ד – בקשה לדחיית נקודת זיכוי/ניצול נקודת זיכוי שנדחתה בגין ילדים שנולדו בשנת המס ולצרפו לטופס 101 ובכך לדחות ניצול נקודה אחת לשנה העוקבת.
למה זה שימושי?
מס הכנסה הוא שנתי ובעקבות לידה ההכנסה השנתית של היולדת נפגעת (בעיקר אם האריכה את חופשת הלידה) ולכן לעיתים לא יהיה צורך בנקודת הזיכוי הזאת מאחר וההכנסה השנתית תהיה נמוכה ולכן עדיף לדחות אותה לשנה העוקבת בה סביר שההכנסה השנתית ההיה גבוהה יותר ונקודת הזיכוי תקטין את חבות המס.

חזרה לתפריט


חלק ד – פרטים על הכנסותיי ממעסיק זה

בחלק ד' ממלאים מהי היקף המשרה אצל המעסיק – משכורת חודשית, משכורת בעד משרה נוספת (הכנסה מעוד מקום עבודה), משכורת חלקית, שכר יומי, קצבה (פנסיה) או מלגה.
בנוסף מציינים את תאריך תחילת העבודה אצל המעסיק, מאחר ומס הכנסה הוא שנתי זהו נתון חשוב מאחר ותוכנת השכר בודקת בכל חודש את השכר בראייה שנתית ומעדכנת את ניכוי מס ההכנסה בהתאם.

סוגי הכנסה בחלק ד בטופס 101

משכורת – הכנסת עבודה, קיצבה, מענק עקב פרישה או מוות, מילגה וכו'.
משכורת חודש – עבודה חודשית של 18 ימים ומעלה לפחות.
משכורת בעד משרה נוספת – משכורת נוספת עבור יותר מ-5 שעות עבודה ביום וזאת בנוסף למשכורת או קצבה חייבת במס (לדוגמא – פנסיה, קצבת אזרח ותיק אינה נחשבת) ממקום אחר.
משכורת חלקית – משכורת שמשולמת עבור עד 5 שעות עבודה ביום או משכורת עבור יותר מ-5 שעות ביום אבל פחות מ-8 שעות בשבוע (עד 32 שעות חודשיות +-).
שכר עבודה (עובד יומי) – משכורת עבור עבודה של פחות מ-18 יום בחודש אבל לא פחות מ-8 שעות בשבוע, כלומר זה מצב שהשכר הוא בין משכורת חודשית למשכורת חלקית. בשכר עבודה יומי אם זו הכנסה יחידה על בסיס לוח ניכויים, במידה וזו עבודה נוספת ניכוי מס הכנסה מתבצע על בסיס לוח יומי.
קצבה – בדרך כלל מי שיסמן סעיף זה יקבל את טופס 101 מחברות הביטוח / קרנות הפנסיה שמשלמות קצבה לפנסיונרים יש לדווח רק על קצבה חייבת במס, אין צורך לדווח על קצבה פטורה מביטוח לאומי וקצבת שאירים שכולה פטורה.

חזרה לתפריט


חלק ה – פרטים על הכנסות אחרות

בחלק ה' בוחרים האם ישנה הכנסה אחרת נוספת חוץ מהמעסיק הנוכחי אצלו אנחנו ממלאים את הטופס 101.
במידה ואין משכורת נוספת – מסמנים את התיבה הראשונה.
במידה ויש משכורת נוספת
1. מסמנים את השורה יש לי הכנסות אחרות כמופרט להלן ואת סוג ההכנסה בהתאם לסוג ההכנסה הנוספת שיש.
2. מסמנים את אחת או יותר מארבעת האופציות הקיימות כיצד אנחנו רוצים לנהוג מבחינת מיסוי (ניכוי מס הכנסה) עם ההכנסה הנוכחית עבורה אנחנו ממלאים את טופס ה-101.

טיפ 💡
אין צורך להתרגש מביצוע תיאום מס, ניתן לבצע בקלות רבה את התהליך בצורה דיגיטלית אחרי רישום לאיזור האישי של רשות המסים.
במידה ובחרתם לעשות תיאום מס יהיה צורך למלא גם את סעיף ט' בטופס.

האופציות הקיימות לניכוי מס בחלק ה בטופס 101 במידה ויש הכנסה נוספת

לפני שאסביר על ארבעת האופציות הקיימות, הקדמה חשובה.

נקודות זיכוי ממס ניתן לקבל רק ממעסיק אחד, במידה ויש יותר ממעסיק אחד האפשרויות הקיימות מבחינת העובד הן:

 1. קבלת נקודות הזיכוי אצל המעסיק הנוכחי (ואז הוא מעסיק עיקרי).
 2. ביצוע תיאום מס במס הכנסה –
  במידה והמעסיק הנוכחי הוא העיקרי – נקודות הזיכוי ינתנו במשכורת שמתקבלת ממנו.
  במידה והוא לא המעסיק העיקרי – ייקבע על ידי מס הכנסה בהתאם לשכר השנתי הצפוי מכלל המעסיקים אחוז קבוע של ניכוי במקור.
 3. אי ביצוע תיאום מס וניכוי מס שולי מרבי (47%) אצל כל מעסיק שאינו מעסיק עיקרי.

אחרי שהבנו את זה, אלו ארבעת האופציות הקיימות:

1. במידה וסומן שישנה משכורת נוספת, חובה לבחור אחת משתי האופציות הראשונות:

אבקש לקבל נקודות זיכוי ומדרגות מס כנגד הכנסתי זו. איני מקבל/ת אותן בהכנסה אחרת –
סימון תיבה זו אומר שביצעתם תיאום מס ובחרתם שזהו המעסיק העיקרי ולכן נקודות הזיכוי ממס המגיעות לכם יחולו על המשכורת ממעסיק זה.

אני מקבל/ת נקודות זיכוי ומדרגות מס בהכנסה אחרת ועל כן איני זכאי/ת להן כנגד הכנסה זו –
סימון תיבה אומר אחת מ-2 האופציות – שביצעתם תיאום מס ויש להעביר למעסיק אישור תיאום מס מפקיד השומה או לחלופין לא הבאתם טופס תיאום מס והמעסיק ינכה לכם מס מירבי של 47% מהמשכורת.

2. לאחר שסומנה אחת מהאופציות , ישנה רשות לבחור בנוסף אחת או את שתי האופציות הנוספות:

אין מפרישים עבורי לקרן השתלמות בגין הכנסתי האחרת, או שכל הפרשות המעסיק לקרן השתלמות בגין הכנסתי האחרת מצורפות להכנסתי האחרת –
נסמן את התיבה הזאת אם בהכנסה הנוספת לא מופרש מהשכר לקרן השתלמות.
אם לא מסמנים את הסעיף, המעסיק יחייב במס (יזקף שווי מס) את כל ההפרשה לקרן השתלמות או יפעל בהתם לאישור תיאום מס מפקיד השומה.
סעיף זה קיים בגלל שישנה תקרה פטורה להפרשה לקרן השתלמות ומס הכנסה רוצה לוודא שאין ניצול של התקרה אצל מספר מעסיקים אלא התקרה מחושבת על כלל השכר מכלל המעסיקים.

אין מפרישים עבורי לקצבה/לביטוח אובדן כושר עבודה/פיצויים בגין הכנסתי האחרת, או שכל הפרשות המעביד לקצבה/לביטוח אובדן כושר עבודה/פיצויים בגין הכנסתי האחרת מצורפות להכנסתי האחרת –
ראה הסבר בסעיף קודם.

חזרה לתפריט


חלק ו – פרטים על בן/בת הזוג

בחלק ו' ממלאים את פרטי בן או בת הזוג (במידה ויש) – מספר זהות, שם, תאריך לידה, תאריך עליה, מספר דרכון (במידה ולא תושב ישראל) והאם יש לבן/בת הזוג הכנסה, אם כן האם היא מעבודה/קצבה/עסק או הכנסה אחרת.

חשיבות מילוי חלק ו בטופס 101

הסיבה שהחלק הזה מופיע בטופס 101 היא, שקיימת הטבת מס (חצי נקודה עד נקודת זיכוי) לאנשים עובדים אשר לבן/בת זוגם אין הכנסות ובנוסף עונים להגדרה של אחת מהאופציות:

 1. בן / בת הזוג הגיעו לגיל פרישה.
 2. בן / בת הזוג עיוור/ת.
 3. לבן / בת הזוג נקבעה נכות של 100% בגין ליקוי אחד או שנקבעה לו נכות בחישוב משוקלל של מספר ליקויים המסתכמים ל-90% נכות וממעלה תקופה של 185 ימים ומעלה.

חלק ז – שינויים במהלך השנה

אם ממלאים את הטופס בתחילת השנה אז חלק ז' ישאר ריק.
נעשה שימוש בחלק זה רק כאשר קיימים שינויים במהלך השנה אשר מקנים הטבות מס.
שינויים צריכים להיות מדווחים בתוך 7 ימים מיום השינוי.

שינויים במהלך השנה המקנים הטבות מס

השינוי הנפוץ במהלך שנה הוא בדרך כלל לידת ילד/ה אשר מזכה בעוד נקודות זיכוי ממס.
אבל כל שינוי אשר פורט קודם ויפורט בהמשך בחלק ח' יגרום לשינוי בניכוי המס – מציאת עובדה נוספת, נכות, מעבר לישוב מזכה, שינוי מצב משפחתי – גירושים, נישואים, התאלמנות, ילד שנכנס למוסד רפואי, סיום תואר או מקצוע לימודי וכו'.
לכן כאשר חל שינוי מהותי בחיים במהלך השנה כדאי להתייעץ עם חשב/ת השכר או כל פונקציה כספית בחברה ולבדוק האם זכאים בגינה להטבת מס.

חזרה לתפריט


חלק ח – פטור או זיכוי ממס

חלק ח' החלק העיקרי בטופס אשר מילוי נכון שלו יגרום לתשלום מס אמת ומימוש מירב הפטורים ונקודות זיכוי המס המגיעים לכם על פי חוק.
כל הסעיפים פה הם סעיפי רשות וצריך לסמן רק סעיף אשר רלוונטי לכם.

1. אני תושב/ת ישראל

תושב ישראל הוא כל מי שעונה להגדרה בסעיף 1 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש].
אם אתם תושבי ישראל סמנו את תיבת הסימון.
תושבות מזכה ב-2.25 נקודות זיכוי – 2 נקודות זיכוי בגין תושבות + 0.25 נקודת זיכוי בגין נסיעה לעבודה.

2. נכות אישית

בהתאם לסעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה, נכות אישית מקנה פטור ממס עד תקרה שנתית מיגיעה אישית שמעדכנת כל שנה.

סעיף 2 מתחלק לשני סוגי נכות:

2.1 אני נכה 100% / עיוור/ת לצמיתות

אם נכות זאת קיימת, יש לצרף לטופס 101 אישור של משרד הביטחון / פקיד השומה או תעודת עיוור שהוצאה לאחר 1/1/1994.

אם אינכם יודעים כיצד לקבל את הטופס, רשות המסים הכינה מדריך זכויות מס לאנשים עם מוגבלות.

2.2 אני מקבל תגמול חודשי לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום) או לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה

אם אתם מקבלים תגמול זה, יש לצרף לטופס 101 אישור קבלת תגמול זה.

3. אני תושב/ת קבוע/ה בישוב מזכה

יישוב מזכה – יישוב שחל עליו סעיף 11 לפקודת מס הכנסה או סעיף 11 לחוק אס"ח, לפי העניין.
קיימת רשימת ישובים מזכים (מוטבים) אשר המתגוררים בהם זכאים לזיכוי מס (הנחה של בין 7% ל-20%) על המס מיגיעה אישית עד תקרה המתעדכנת כל שנה.
הישובים מתעדכנים מעת לעת (נתון להרבה לחצים פוליטיים) ובדרך כלל אם אתה גר ביישוב מזכה אתה מודע לכך שהוא כזה.

על מנת להנות מהטבה זו:

 1. יש להתגורר ביישוב לפחות 12 חודשים – זאת הסיבה שמופיע מתאריך בסעיף (אחרי השלמת שנה ניתן לקבל זיכוי חלקי בהתאם לשנת המס ולדרוש את השנה הקודמת באמצעות ביצוע החזר מס).
 2. לצרף טופס 1312/א – אישור תושבות חתום על ידי הרשות המקומית לטופס 101.

4. אני עולה חדש/ה

סעיף זה מיועד לעולים חדשים ותושבים חוזרים אשר זכאים לנקודה עד 3 נקודות זיכוי מס, תלוי תאריך עלייה ומשך התקופה בארץ.
רשות המסים הכינה מדריך זכויות מס לעולים חדשים ותושבים חוזרים.
על מנת להנות מההטבה יש לצרף תעודת עולה לטופס 101.

5. בגין בן/בת זוגי המתגורר/ת עימי ואין לו / לה הכנסות בשנת המס.

סעיף זה מזכה בנקודת זיכוי לאנשים עובדים אשר לבן/בת זוגם אין הכנסות ובנוסף עונים להגדרה של אחת מהאופציות:

 1. בן / בת הזוג הגיעו לגיל פרישה.
 2. בן / בת הזוג עיוור/ת.
 3. לבן / בת הזוג נקבעה נכות של 100% בגין ליקוי אחד או שנקבעה לו נכות בחישוב משוקלל של מספר ליקויים המסתכמים ל-90% נכות וממעלה תקופה של 185 ימים ומעלה.

על מנת להנות מההטבה יש לצרף תעודת עיוור או פרוטוקול וועדה רפואית שקבעה את אחוזי הנכות לטופס 101.

6. אני הורה במשפחה חד הורית

הורה במשפחה חד הורית (הורה עצמאי) הוא אחד מאלה: רווק, גרוש, אלמן, פרוד (עפ"י אישור פ"ש בלבד) החי בנפרד.
ימולא רק ע"י הורה כאמור החי בנפרד ומבקש נקודות זיכוי עבור ילדיו, הנמצאים בחזקתו ובגינם מקבל קצבת ילדים מהמוסד לביטוח לאומי (בהתאם לסעיף 7 בהמשך) ואינו מנהל משק בית משותף עם יחיד/ה אחר/ת.

הורה עצמאי זכאי לנקודת זיכוי אחת ללא תלות במספר הילדים.

7. בגין ילדיי שבחזקתי המפורטים בחלק ג

סעיף זה מיועד כאשר בחלק ג' דווח על ילדים בחזקתכם ובגינם אתם מקבלים קבצת ילדים מביטוח לאומי ובנוסף אתם:

 1. הורה במשפחה חד הורית (הורה גרוש / פרוד / אלמן) שמקבל את קצבת הילדים בגינם.
 2. אישה נשואה.
 3. הורה יחיד.

הורה יחיד – הורה במשפחה חד הורית שהיה לו ילד שבשנת המס טרם מלאו לו 19 שנים ושההורה השני של הילד נפטר או שהילד רשום במרשם האוכלוסין בלא פרטי ההורה השני.

בסעיף זה פשוט כותבים את כמות הילדים בחזקתכם ש- נולדו בשנת המס, הם בין הגילאים שנה עד 5, ילדים בני 6-17 שנים וילדים שמלאו להם 18 בשנת המס בהתאם לפרטים שמילאתם בחלק ג'.
הסיבה שיש הפרדה בגילאים היא ההבדל בנקודות הזיכוי המגיעות על פי חוק בהתאם לגיל הילד.
גם אם לא תמלאו את הפרטים, מערכת השכר יודעת לעשות זאת לבד ולחשב את נקודות הזיכוי המגיעות לכם.

8. בגין ילדיי המפורטים בחלק ג

סעיף זה מיועד ל:

 1. הורה (למעט הורה אשר סימן בפסקה 7 לעיל) – במילים פשוטות הכוונה היא גבר נשוי, הורה במשפחה חד הורית (גרוש / פרוד / אלמן) והילדים לא בחזקתו.
 2. אשה לא נשואה שילדיה אינם בחזקתה.
 3. הורה יחיד.

הורה יחיד – הורה במשפחה חד הורית שהיה לו ילד שבשנת המס טרם מלאו לו 19 שנים ושההורה השני של הילד נפטר או שהילד רשום במרשם האוכלוסין בלא פרטי ההורה השני.

בסעיף זה פשוט כותבים את כמות הילדים שנולדו בשנת המס, שהם בין הגילאים שנה עד 5, ילדים בני 6-17 שנים וילדים שמלאו להם 18 בשנת המס בהתאם לפרטים שמילאתם בחלק ג'.
הסיבה שיש הפרדה בגילאים היא ההבדל בנקודות הזיכוי המגיעות על פי חוק בהתאם לגיל הילד.
גם אם לא תמלאו את הפרטים, מערכת השכר יודעת לעשות זאת לבד ולחשב את נקודות הזיכוי המגיעות לכם.

9. אני הורה יחיד

הורה יחיד – הורה במשפחה חד הורית שהיה לו ילד שבשנת המס טרם מלאו לו 19 שנים ושההורה השני של הילד נפטר או שהילד רשום במרשם האוכלוסין בלא פרטי ההורה השני לילדיי שבחזקתי המפורטים בחלק ג ובהתאם לסעיף 7 ו-8 בפרק ח'.

הורה יחיד זכאי לנקודות זיכוי עבור ילדים גם כאם וגם כאב, כלומר חיבור של הנקודות המגיעות לאם ולאב בהתאם גיל הילדים.

10. בגין ילדיי שאינם בחזקתי המפורטים בחלק ג ואני משתתף/ת בכלכלתם 

ימולא ע"י הורה החי בנפרד (גרוש / פרוד, שאינו זכאי לנקודות זיכוי בגין ילדיו.
על מנת להנות מהטבה זאת יש לצרף פס"ד המחייב בתשלום מזונות לטופס 101.

הסעיף מקנה נקודת זיכוי אחת.

11. אני הורה לילדים עם מוגבלות שטרם מלאו להם 19 שנים, בגינם אני מקבל/ת גמלת ילד נכה מהמוסד לביטוח לאומי

רק הורה אחד זכאי להטבה זו, ניתן לבחור מי מבני הזוג יקבל את נקודות הזיכוי בגין קרוב עם מוגבלות.
לכן כאשר מסמנים אפשרות זו בעצם מצהירים שבן זוגי אינו מקבל נקודות זיכוי אלה ובנוסף שלילדיי, בגינם אני מבקש את נקודות הזיכוי, אין הכנסות בשנה הנוכחית.
על מנת להנות מהטבה זו יש לצרף אישור גמלת ילד נכה מהמוסד לביטוח לאומי.

הסעיף מקנה 2 נקודת זיכוי.

טיפ 💡
כהורה לילד עם מוגבלות אשר נמצא במוסד יש לך אפשרות לבחור האם להשתמש בסעיף זה ולקבל 2 נקודות זיכוי מס או לחלופין להשתמש בזיכוי מס על פי סעיף 44 לפקודת מס הכנסה המקנה זיכוי מס בעד הוצאות החזקה במוסד בהתאם לכללים מסוימים.
לכן שווה לבדוק באיזה מהטבות המס שווה לכם להשתמש.

12. בגין מזונות לבן/בת זוגי לשעבר

סעיף זה ימולא ע"י מי שסימן במצב משפחתי נשוי ומשלם מזונות לבת זוגו או זוגתי לשעבר.
מילוי סעיף זה מקנה נקודת זיכוי אחת.
על מנת להנות מהטבה זו יש לצרף צילום פסק דין.

הסעיף מקנה נקודת זיכוי אחת.

13. מלאו לי או לבן/בת זוגי 16 שנים וטרם מלאו לי או לבן/בת זוגי 18 שנים בשנת המס

סעיף זה ימולא על ידי עובדים בגיל 16-17 כולל או כאלו הנשואים ויש להם בן/בת זוג בגיל 16-17 כולל, מי שחוגג 18 בשנת המס אינו זכאי להטבה.

הסעיף מקנה נקודת זיכוי אחת.

14. אני חייל/ת משוחרר/ת או שרתתי בשירות לאומי

יש למלא תאריך תחילת השחרור ותאריך סיום השחרור, הסיבה לכך היא קבלת כמות נקודות זיכוי בהתאם לאורך השירות.
הזכאות לנקודות היא החל מחודש לאחר השחרור למשך 3 שנים.
על מנת להנות מהטבה זו יש לצרף תעודת שחרור או סיום שירות לטופס 101.

הסעיף מקנה 1-2 נקודות זיכוי, תלוי באורך השירות והתקופה בגינה קיימת הזכאות.

15. בגין סיום לימודים לתואר אקדמי, סיום התמחות או סיום לימודי מקצוע

על מנת להנות מהטבה זו יש למלא טופס 119 – בקשה להקלה במס ליחיד הזכאי לתואר אקדמי/תעודת מקצוע + אישור בו מצוין מועד הזכאות ממוסד הלימודים ולצרף לטופס 101.

סעיף זה מאפשר לקבל בין חצי נקודת זיכוי לנקודת זיכוי אחת תלוי בסוג הלימודים ואורכם, נקודות הזיכוי נתונות לשינוי, בשנת 2023 התבטלה הוראת שעה שהקטינה את נקודות הזיכוי.

טיפ 💡
בוגרי תואר בתחום בו נדרשת התמחות (רואי חשבון / עורכי דין וכו') – ניתן לדחות בשנה את מימוש הזכאות.
הרציונל הוא שבהתמחות מרווחים שכר נמוך ולא תמיד יש צורך בנקודות הזיכוי של הסעיף ועדיף לדחות לשנה אחרי בתקווה שהשכר יעלה.

חזרה לתפריט


חלק ט – אני מבקש/ת תיאום מס מהסיבות הבאות

חלק ט' נועד לשקלל את כלל ההכנסה השנתית שהיתה לעובד במהלך השנה ולגרום לו לשלם מס אמת ולא מס מופחת או מופרז.
מס הכנסה הוא שנתי ולא חודשי ולכן ישנה חשיבות גדולה לשקלל את כלל ההכנסות כאשר יש שוני בסכומים החודשיים שהרווחנו לאורך השנה ממעסיקים שונים או ממקורות הכנסה שונים, אם זה מאותו המעסיק תוכנת השכר תדע לשקלל זאת לבד.

חלק ט' מתחלק ל-3 אופציות:

1. לא הייתה לי הכנסה מתחילת שנת המס הנוכחית עד לתחילת עבודתי אצל מעסיק זה

נמלא סעיף זה כאשר התחלנו לעבוד אצל מעסיק חדש לא בתחילת השנה ובתקופה שמתחילת השנה ועד תחילת העבודה לא היתה לנו הכנסה כלשהי.

מי שסימן סעיף זה, צריך לצרף הוכחה – אישור משטרת הגבולות בגין שהייה בחו"ל, אישור מחלה וכיו"ב.
בהעדר הוכחה יש לפנות לפקיד השומה.

שימו 💚
אם קיבלתם דמי לידה או דמי אבטלה הם הכנסה חייבת ואז יש לבצע תיאום מס וסעיף זה אינו רלוונטי.

2. יש לי הכנסות נוספות ממשכורת

חובה למלא בכל שורת פרטים על המעביד/משלם המשכורת את תוכן כל השדות – שם, כתובת, מספר תיק ניכויים, סוג ההכנסה (עבודה/קצבה/מלגה/אחר), הכנסה חודשית והמס שנוכה, בגין כל שורה שמולאה יש לצרף צילום תלושי שכר.

3. פקיד השומה אישר תיאום לפי אישור מצורף

אם יש לכם הכנסות נוספות או שעבדתם בעבודה אחרת במהלך השנה, זאת האופציה שאתם צריכים לבחור ותגרום לניכוי מס נכון.
נכון להיום מאוד פשוט לבצע תיאום מס באינטרנט לקבל אישור מפקיד השומה ולהעביר אותו למעסיק כך שינכה לך מס בהתאם.

מה זה תיאום מס?

בתיאום מס אתם פשוט מדווחים למס הכנסה כמה הכנסה שנתית אתם צופים מכלל מקורות ההכנסה שיש לכם (קצבה, משכורת נוספתף מענקים, מילגות וכו').
ברגע שתבצעו תיאום מס, מס הכנסה יסתכל על כלל ההכנסה בצורה שנתית ולא חודשית, אתם תקבעו (לא תמיד) איזו הכנסה היא העיקרית ובה תקבלו את נקודות הזיכוי ובהכנסות הנוספות מס הכנסה יקבע אחוז מס קבוע שיש לנכות מהשכר.
מי שלא מבצע תיאום מס ויש לו הכנסה נוספת, המעסיק הנוסף מחויב לנכות את המס השולי המירבי (47%).
תיאום מס ניתן לבצע :

איך מבצעים תיאום מס באינטרנט?

יש מדריכים מפורטים באינטרנט, בגדול תהליך ביצוע המס באינטרנט הוא מאוד פשוט:

 1. נכנסים לעריכת תיאום מס באינטרנט ברשות המסים ולוחצים על הכפתור "לעריכת תיאום מס".
 2. אם יש לכם משתמש לאזור האישי ברשות המסים אז מכניסים את הפרטים, אם אין לכם משתמש אז נרשמים פה, אחרי הכנסת פרטי הזדהות לבחירתכם יוקם לכם משתמש.
 3. בתיאום המס עצמו מכניסים את כל מקורות ההכנסה, באיזו חודשים היתה ההכנסה ולכמה חודשים היא צפויה, האם יש הכנסה חד פעמית אצל כל מעסיק ומיהו המעסיק העיקרי.
 4. בסיום התהליך (במידה ואין הגבלות) יופק לכם אישור תיאום מס שיש להעביר למעסיק.

חזרה לתפריט


חלק י – הצהרה

שימו 💚שאתם מצהירים שכל הפרטים שמסרתם הם נכונים ומלאים, ואם לא עשיתם כך אתם עוברים על החוק.
היום שהרבה מהדברים הם דיגיטלים והמעסיק משדר לרשות המסים הרבה מהפרטים שלכם כולל כמובן דיווח של כלל ההכנסות שלכם (טופס 126, 102), רשות המסים מסוגלת לבצע הצלבות מול מעסיקים / רשות האוכלוסין / ביטוח לאומי וכו' ולכן הצעתי אליכם היא לא לנסות להתחכם (מזכיר שאי ידיעת החוק אינה פוטרת מעונש).
אל תדרשו נקודות זיכוי אצל מספר מעסיקים, אל תמציאו פרטים, דווח אמת ושלמו מס אמת.
מאחל לכולנו לשלם הרבה מס מאחר ותשלום מס גבוה אומר שאנחנו גם מרווחים הרבה.

חזרה לתפריט


היו לי טעויות במילוי טופס 101 בשנים קודמות האם ניתן לקבל החזר מס?

כן! ניתן לבקש את החזר מס עבור 6 השנים הקודמות מתום שנת המס הנוכחית, לדוגמא בשנת 2024 ניתן לבקש החזרי מס עבור השנים 2018-2023.
בהתאם לפקודת מס הכנסה, החזרי המס מתקבלים בתוספת ריבית (4%) והצמדה.
את החזרי המס ניתן לדרוש בצורה עצמאית (לקריאת הסבר על מילוי טופס 135) או ניתן להעזר באיש מקצוע תמורת תשלום.
אם החלטתם להעזר באיש מקצוע אתם יכולים לעשות זאת בעזרתי, מוזמנים למלא שאלון מיצוי זכויות החזר מס לשכירים.

בדקו אם מגיע לכם החזר מס

טפסים נילווים לטופס 101

🔗 טופס 101 – כרטיס עובד ובקשה להקלה ולתיאום מס על ידי המעסיק

🔗 טופס 101גכרטיס עובד לגימלאי/ת ובקשה להקלה ולתיאום מס על ידי המעסיק

🔗 טופס 1312 – בקשה לאישור תושבות לצורך קבלת הנחה במס הכנסה

🔗 טופס 1312א – אישור תושבות

🔗 טופס 119 – בקשה להקלה במס לזכאי לתואר אקדמי או לתעודת מקצוע

🔗 טופס 116 – בקשה להקלה בחישוב ניכויי המס

🔗 טופס 116ד – בקשה לדחיית נקודת זיכוי/ניצול נקודת זיכוי שנדחתה בגין ילדים שנולדו בשנת המס

חזרה לתפריט

Scroll to Top
דילוג לתוכן