חברה מפרה חוק Violating Company

לפעמים כשמפיקים דוח רשם החברות לחברה מסוימת כתובה ההערה שהחברה היא חברה מפרת חוק.
מהי חברה מפרת חוק? איזה סנקציות וקנסות מוטלות עליה? איך משלמים חובות אגרת רשם ואיך מוחקים את הערת חברה מפרה חוק.

ניווט בעמוד
מהי חברה מפרת חוק?
סנקציות נגד חברה מפרת חוק
קנסות נגד חברה מפרת חוק
תשלום חובות אגרת חברות
איך מוחקים הערת חברה מפרת חוק?

מהי חברה מפרת חוק?

על פי חוק החברות סעיף 362א. (א) יש 2 סיבות שבגינן נרשמת ההערה הזאת בנסח חברה:

  1. אי תשלום אגרת חברות – המדינה גובה מכל חברה בישראל אגרה שנתית של 1,215 ₪ (נכון לשנת 2023) למי שמשלם עד 31/3 ו-1,614 ₪ (נכון לשנת 2023) למי שישלם לאחר מכן. מניסיוני זאת הסיבה העיקרית בדרך כלל שקיים רישום כזה, הרבה חברות מפספסות את התשלום בגלל אי קבלת ההודעה על כך או אי תשומת לב.
  2. אי הגשת דוח שנתי – חברה מחויבת להגיש דוח שנתי עד 30/4 של השנה שלאחר תום שנת המס. לדוגמא את דוחות 2022 יש להגיש עד 30/4/2024. הערה חשובה – התאריך הנ"ל תלוי מאוד באורכות שרואה החשבון המבקר צריך לעמוד בהן בהתאם להנחיית רשות המסים.

דוגמא לחברה מפרה

בחיפוש לדוגמא שעשיתי ברשם החברות עבור שם חברה "החברה המרכזית" ניתן לראות שיש חברות שהן מפרות חוק, במקרה הזה בגלל אי הגשת דוח שנתי.

סנקציות נגד חברה מפרת חוק

בהתאם לחוק החברות הסנקציות שניתן להטיל על החברה הן:

  • איסור שינוי שם חברה או מטרותיה.
  • לא ניתן לרשום/לבטל שעבודים על נכסי החברה – לא ניתן לרשום חדשים או לבטל קיימים שכל לא משועבדים.
  • לא ניתן לרשום משכון.
  • החברה לא יכולה לבצע מיזוגים.
  • החברה ובעל השליטה בה לא יוכלו להקים חברות חדשות.

קנסות נגד חברה מפרת חוק

חברה מפרת חוק עלולה לשלם קנס של 8,750 ש"ח (נכון לשנת 2023) בגין כל הפרה, כאשר במידה והחברה אינה משלמת את הקנס יכול רשם החברות לדרוש את התשלום מדירקטור של החברה.מקסימום הקנס יכול להגיע עד ל-250,000 ש"ח.

תשלום חובות אגרת חברות

אם אתם פה בגלל שהחברה שלכם מפרת חוק בגלל אי תשלום אגרה שנתית, ניתן לשלם את האגרה באתר של רשם החברות במשרד המשפטים.

איך מוחקים חברה מפרת חוק?

במידה ושילמתם את חובכם והגשתם את הדוח השנתי כנדרש.

ישנן 2 אפשרויות למחיקת הערת חברה מפרת חוק:

  1. הגשת דוח מקוון – אפשרי רק לחברה שיש ברשותה כרטיס חכם, את הדוח ניתן באמצעות האתר של רשם החברות במשרד המשפטים.
  2. מילוי טופס ידני ושליחה בדואר – בכל שנה רשם החברות שולח לחברה מכתב גובינא עם טופס למילוי פרטי החברה ושינויים שקרו בה. אם לא קיבלתת את הטופס ניתן למצוא אותו בקישור הזה, למלא את הדו"ח השנתי של חברה פרטית ולשלוח לרשם החברות.

קישורים חשובים חברה מפרת חוק

🔗 תשלום חובות רשם החברות

🔗 הגשת דוח רשם באמצעות כרטיס חכם

🔗 חוק החברות, תשנ"ט-1999

Scroll to Top
דילוג לתוכן