מיסוי מערכת סולארית

בשנים האחרונות, הולכת וגדלה הפופולריות של התקנת מערכות סולאריות בישראל הן בשל המודעות הגוברת לאיכות הסביבה והרצון להפחית את פליטת גזי החממה, והן בשל היתרונות הכלכליים הכרוכים בהפקת חשמל סולארי.

מס הכנסה מאפשר ליחיד או נציגות בית משותף (צרכן ביתי) אשר יש להן הכנסות ממכירת חשמל מאנרגיה מתחדשת או משכירים מקרקעין למתקן להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת להנות מהטבות מס ולשלם מס מופחת.

הטבות מס אנרגיה סולארית

מדינת ישראל מעניקה הטבות מס לאנרגיה מתחדשת באמצעות החוק לעידוד השקעה באנרגיות מתחדשות (הטבות מס בשל הפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת), תשע"ז-2016 , הטבות אלו נועדו לעודד את התקנתן של מערכות אלו ולשפר את כדאיותן הכלכלית.

הטבות המס מיועדות לשני סוגי הכנסות מאנרגיה מתחדשת:

 1. הכנסה ממכירת חשמל המופק מאנרגיה מתחדשת.
 2. הכנסה מהשכרת מקרקעין (מבנה או קרקע) עליו מותקן מתקן להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת.

לכל אחד מסוגי ההכנסות קיימים מסלולי מס, מסלולים אלה נקבעים בעיקר בהתאם לגובה ההכנסות השנתיות.

שימו 💚
לא חייבים לנצל את מסלולי ההטבות שהמדינה מציעה וניתן לשלם מס שולי החל מהשקל הראשון כמובן בשקלול נתונים אישיים וההוצאות אותן ניתן לדרוש.

הכנסה ממכירת חשמל המופק מאנרגיה מתחדשת

 • התנאים להטבות המס ממכירת חשמל:
  • בעל רישיון ספק שירות חיוני רכש את החשמל שהפיק הצרכן הביתי.
  • ההכנסה ממכירת חשמל אינה הכנסה מעסק או ממשלח יד.
  •  המיתקן להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת שבאמצעותו הופק החשמל מחובר לבית המשמש למגורים בלבד והמחובר כדין לרשת החשמל.
  •  בעל המיתקן להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת שבאמצעותו הופק החשמל לא ניכה מיום תחילתו של חוק זה ואילך, כל פחת בשל אותו מיתקן, למעט על חלק ההכנסה העולה על הסכום המרבי.
  • יש צורך למסור הודעה לבעל הרישיון ספק השירות החיוני שאתם מעוניינים בהטבה זו בשנת ההפעלה הראשונה, לאחר מכן כל עוד לא שינתם את בחירתכם אין צורך.

אלו מסלולי הטבות המס ממכירת חשמל המופק מאנרגיה מתחדשת:

1. מסלול פטור ממס

פטור ממס על הכנסות ממכירת חשמל לספק שירות חיוני עד גובה תקרה (27,000 ₪ לשנה נכון לשנת 2024, מתעדכן מדי שנה).

2. מסלול 10% מס

במידה והכנסות החשמל השנתיות עלו על הסכום הפטור ממס תחויב כל ההכנסה החל מהשקל הראשון במס של 10% עד גובה 120,000 ₪ תקרה מתעדכנת נכון לשנת 2024 (מחזור עוסק פטור במע"מ).

שימו 💚
1. במסלול אלו לא ניתן לנכות מההכנסה הוצאות שהוצאו בייצור ההכנסה, לרבות פחת או הפחתה אחרת, ולא זכאים לקיזוז, לזיכוי, להנחה או לפטור.
2. למרות שלא ניתן לדרוש פחת במסלול זה, בעת מכירת המתקן או הדירה ילקח בחשבון הפחת אותו היה ניתן לדרוש כנגד המתקן בעת חישוב רווח הון / שבח ויתווסף לתמורה ממכירת הנכס.

3. מסלול מס שולי

במידה והכנסות החשמל השנתיות עלו על תקרת מס מופחת 10% תחויב ההכנסה החל מתקרה זו במס השולי מהכנסות שאינן מיגיעה אישית.
כלומר עד לתקרה תשלמו 10% מס והחל המתקרה מס שולי.
על חלק יחסי זה ניתן לדרוש פחת והוצאות שהוצאו בייצור ההכנסה וכן קיזוזים, זיכויים, הנחות ופטורים המגיעים ליחיד.

תקרת הפטור ותקרת המס המופחת מממכירת חשמל לאורך השנים בהתאם לחוק לעידוד השקעה באנרגיות מתחדשות

שנת המסתקרת הפטור ממכירת חשמלתקרת מס מופחת 10% ממכירת חשמל
202427,000 ₪120,000 ₪
202326,100 ₪107,692 ₪
202224,800 ₪102,292 ₪
202124,200 ₪99,893 ₪
202024,400 ₪100,491 ₪
201924,300 ₪100,187 ₪
201824,000 ₪99,003 ₪
201723,900 ₪98,707 ₪

הכנסה מהשכרת מקרקעין עליו מותקן מתקן להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת

אלו מסלולי המס מהשכרת מקרקעין (בין אם מבנה עליו מותקנים המתקנים ובין אם קרקע עליה נמצא המתקן) עליהם מותקן מתקן להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת (מתקנים פוטו וולטאים או טורבינות רוח).

 • התנאים להטבות המס בהשכרת מקרקעין להפקת חשמל:
  • ההכנסה ממכירת חשמל אינה הכנסה מעסק או ממשלח יד.
  • מסמך בחתימת ידו של השוכר המאשר כי המקרקעין המושכרים משמשים להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת על ידי צרכן ביתי.
  • יש צורך להודיע לפקיד השומה על ניצול הטבת המס שנבחרה.

1. מסלול פטור ממס

פטור מלא ממס

על הכנסות מהשכרת מקרקעין לאנרגיה מתחדשת עד גובה 5,600 ₪ לשנה נכון לשנת 2024 (מתעדכן מדי שנה).

פטור חלקי

כל הכנסה מעל לתקרת הפטור תופחת מתקרת הפטור ותמוסה במס בשיעור קבוע של 31%.
במצב זה ניתן לקזז הוצאות מהסכום החייב באופן יחסי.

חישוב ההכנסה החייבת והפטורה בפטור חלקי :
1. סכום ההכנסה – תקרת הפטור = X
2.תקרת הפטור – X = החלק הפטור
3. סכום ההכנסה – החלק הפטור = החלק החייב במס של 31%.

תקרת הפטור מהשכרת מקרקעין להפקת חשמל

שנת המסתקרת הפטור מהשכרת מקרקעין
20245,600 ₪
20235,400 ₪
20225,200 ₪
20215,000 ₪
20205,100 ₪
20195,100 ₪
20185,000 ₪
20175,000 ₪

2. מסלול מס מופחת

מס בשיעור מופחת של 10% על ההכנסה מהשכרת מקרקעין ללא מגבלת תקרה.
ללא אפשרות לדרישת הוצאות או שימוש בפטורים וזיכויים.

Scroll to Top
דילוג לתוכן