נקודות זיכוי ילדים

נקודות זיכוי מס הן הטבה שניתנת להורים על ידי רשות המסים בישראל, נקודות הזיכוי הן דרך נפוצה להקלת הנטל הכלכלי על משפחות עובדות עם ילדים, כחלק ממדיניות לעידוד הילודה ולהוצאת יותר נשים למעגל העבודה, כל נקודת זיכוי מקטינה את סכום המס שצריך לשלם.
הורים זכאים לנקודות זיכוי עבור כל ילד שטרם מלאו לו 19 שנים.
אלו נקודות הזיכוי להן זכאי יחיד עבור ילדיו במהלך שנות המס כתלות במגדר ובסטטוס המשפחתי שלו.

שימו 💚
למי שנולד ילד במהלך השנה (מזל טוב):
1. לא לשכוח לעדכן את המעסיק באמצעות מילוי טופס 101 וכך לקבל את הנקודות זיכוי ללא צורך בהחזר מס.
2. החל משנת 2017, אישה שנולד לה ילד יכולה לדחות בשנת הלידה נקודה זיכוי מס אחת לשנה הבאה.

החזר מס בגין ילדים

את מרבית נקודות הזיכוי בגין ילדים ניתן לקבל באמצעות מילוי טופס 101.
אבל מניסיוני לא פעם לא ממלאים את טופס 101 כמו שצריך או שלא מעדכנים במהלך השנה על כך שנוסף ילד/ה למשפחה ולא מקבלים את נקודות הזיכוי המגיעות לכם.
ניתן לבדוק בתלוש השכר (בדרך כלל בצד שמאל של התלוש) כמה נקודות נלקחו בחשבון בתלוש השכר ולבדוק האם נקודות אלו מדוייקות, ניתן להעזר בסימולטור נקודות זיכוי של מס הכנסה.

ניתן לבצע החזר מס עבור 6 השנים הקודמות מתום שנת המס הנוכחית, כלומר לדוגמא בשנת 2024 ניתן לבקש החזרי מס עבור השנים 2018-2023.
בהתאם לפקודת מס הכנסה, החזרי המס מתקבלים בתוספת ריבית (4%) והצמדה.
את החזרי המס ניתן לדרוש בצורה עצמאית (לקריאת הסבר על מילוי טופס 135) או ניתן להעזר באיש מקצוע תמורת תשלום.
אם החלטתם להעזר באיש מקצוע אתם יכולים לעשות זאת בעזרתי, מוזמנים למלא שאלון מיצוי זכויות החזר מס לשכירים.

בדקו אם מגיע לכם החזר מס

סיבות לקבלת נקודות זיכוי בעד ילדים

נקודות זיכוי משפחה חד הורית / הורה עצמאי

משפחה בה יש רק הורה אחד בכל אחד מהסטטוסים – רווק/ה, גרוש/ה,פרוד/ה, אלמן/ה.
למשפחה חד הורית ישנה זכאות לנקודת זיכוי אחת כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
1. יש להורה ילדים שלפחות אחד מהם טרם מלאו לו 19 שנה.
2.כלכלתם עליו.

נקודות זיכוי הורה החי בנפרד

הורה המגדל את ילדיו שלא במסגרת משק בית משותף – גרושים, פרודים.
זה הוא אותו המושג כמו משפחה חד הורית / הורה עצמאי.
במהלך השנים שינו כל פעם את השם, נכון להיום בטופס 101 מופיע גם כמשפחה חד הורית וגם כהורה החי בנפרד ולכן בחרתי להסביר את המושג הזה.
ההורה המחזיק בילדים ומקבל את קצבת הילדים, זכאי לנקודת זיכוי אחת נוספת, ובלבד שאינו מנהל משק בית משותף עם יחיד אחר.
בהתאם לחוזר מס הכנסה מספר 2/2014 הורים החולקים ביניהם משמורת משותפת, שניהם יהיו זכאים לנקודת זיכוי אחת או לחלק ממנה.

שימו 💚
נקודת זיכוי בגין הורה החי בנפרד ניתן לנצל על כל ההכנסות שלכם ולא רק על הכנסות משכר עבודה, ניתן לעשות זאת באמצעות החזר מס.
בשני תנאים מצטברים תהיו זכאים להחזר מס:
1. יש לכם מספיק נקודות זיכוי אחרות או שכר נמוך ועקב לא ניצלתם את הנקודה בשכר.
2. יש לכם הכנסה שאינה יגיעה אישית (לדגומא – הכנסות משוק ההון, פקדונות, מטבע וירטואלי).

פרודים

בני זוג שאינם חיים ביחד ואינם מנהלים משק בית משותף בדרך קבע.
על מנת להכיר בשינוי מצבם מבחינה מיסויית הם מתקבשים להצהיר על כך לפקיד השומה באמצעות תצהיר.
במידה וקיים מסמך מבית דין או מבית משפט המעיד על הפירוד (תביעה לגירושין, מזונות וכו') יש לצרף אותו לתצהיר.
שימו 💚 שמילוי תצהיר לא מבטיח שינוי במעמד המשפחתי ברשות המסים, אלא יש צורך לשכנע את פקיד השומה כי אכן בני הזוג חיים בנפרד ואינם מנהלים משק בית משותף.
על התצהיר יש להחתים עורך דין ,במקרה בו בני הזוג אינם מעוניינים לחתום יחד על אותו הטופס, כל אחד מבני הזוג יכול לצרף תצהיר חתום בנפרד.
בכל מקרה שני בני הזוג חייבים בחתימה על התצהיר, אם ביחד ואם לחוד.


נקודות זיכוי הורה יחיד / הורה אחד

ההורה אינו נשוי וילדיו נמצאים אצלו וכלכלתם עליו, הילד רשום במרשם האוכלוסין ללא פרטי ההורה השני, או שההורה השני של הילד נפטר.
הורה יחיד זכאי לנקודות הזיכוי המגיעות לאם וגם לאב יחד.
כמו כן, ההורה היחיד זכאי לנקודת זיכוי אחת בנוסף לנקודות הזיכוי בגין הילדים בשל היותו משפחה חד הורית.


נקודות זיכוי אלמנים שנישאו שנית

הזכאות לנקודות זיכוי בעד הילדים היא עבור ילדיהם הביולוגיים וגם עבור אלו של בן/בת הזוג.


נקודות זיכוי ילדים בני זוג מאותו המין הרשומים במרשם האוכלוסין כנשואים

זכאים לנקודות זיכוי בגין ילדיהם כמו כל בני זוג נשואים, ההורה המקבל את קצבת הילדים יהיה זכאי לנקודות זיכוי כמו האם, ובן/בת הזוג האחר יהיו זכאים לנקודות זיכוי כמו האב.


נקודות זיכוי בעד ילדים ידועים בציבור

בני זוג שאינם נשואים, אך יש ביניהם מערכת יחסים זוגית בדומה לבני זוג נשואים אם מבחירה או שלא.
ידועים בציבור עם ילדים זכאים לנקודות הזיכוי הרלבנטיות בגין הילדים כפי שהיה לזוגות נשואים.
בהתאם לסעיף 40(ב) לפקודת מס הכנסה, ידועים בציבור אינם נחשבים למשפחה חד-הורית.


נקודות זיכוי בעד ילדים נישואין אזרחיים

זוגות שנישאו בנישואין אזרחיים ונרשמו בארץ הם נשואים לכל דבר וזכאים לנקודות זיכוי כמו גבר ואישה נשואים.


נקודת זיכוי בגין תשלום מזונות

ישנן 2 אפשרויות לקבלת נקודת זיכוי בגין תשלום מזונות:

  • גרושים / פרודים שמשלמים מזונות על ילדיהם על פי סעיף 40(ב) לפקודת מס הכנסה הורה החי בנפרד מבן זוגו, הנושא בכלכלת ילדיו שאינם סמוכים על שולחנו, זכאי לנקודות זיכוי אחת. הנקודה מיועדת להורה שהילדים אינם בחזקתו, ההורה שהילדים בחזקתו יקבל גם הוא נקודת זיכוי אבל במסגרת היותו הורה החי בנפרד.
    משלם המזונות יקבל את נקודת הזיכוי גם אם התחתן שנית.
  • גרושים / פרודים שהתחתנו שנית ומשלמים מזונות לבן/ת הזוג לשעבר – על פי סעיף 40א לפקודת מס הכנסה גרוש/ה הנשואים בשנית ומשלמים מזונות לבן/ת הזוג לשעבר זכאים לנקודות זיכוי אחת. כלומר אם משלמים מזונות לבן/ת הזוג לשעבר ולא נשואים בשנת אין זכאות לנקודת המס הזאת.

שימו 💚
נקודת זיכוי בגין תשלום מזונות ניתן לנצל על כל ההכנסות שלכם ולא רק על הכנסות משכר עבודה, ניתן לעשות זאת באמצעות החזר מס.
בשני תנאים מצטברים תהיו זכאים להחזר מס:
1. יש לכם מספיק נקודות זיכוי אחרות או שכר נמוך ועקב לא ניצלתם את הנקודה בשכר.
2. יש לכם הכנסה שאינה יגיעה אישית (לדגומא – הכנסות משוק ההון, פקדונות, מטבע וירטואלי).


טבלת נקודות זיכוי ילדים לאורך השנים

טבלת נקודות זיכוי בעד ילדים בשנת 2024

בשנה זו בוצעו שתי תוספות לנקודות זיכוי להורים לילדים:
1.החוק לנקודת זיכוי נוספת להורים לילדים בגילאים 6 – 17, אושר כבר ביוני 2023 ונכנס לתוקף החל מתחילת שנת 2024 וזאת במקום להוראות החוק משנת 2022-2023 שנתנה נקודת זיכוי נוספת להורה בגין ילד בגילאים 6-12.
2. החוק לסיוע להורים לילדים עד גיל שלוש (תיקוני חקיקה), התשפ"ד 2024, בו נוספו 1-2 נקודות זיכוי נוספות להורים בגין ילדים משנת הלידה ועד גיל 3.

סטטוס / גיל הילדשנת לידה1-234-56-1718
אישה נשואה2.54.53.52.520.5
גבר נשוי2.54.53.52.51
הורה החי בנפרד, ילדיו בחזקתו ומקבל את קצבת הילדים בגינם2.54.53.52.520.5
הורה החי בנפרד, ילדיו אינם בחזקתו או שאינו מקבל קצבת ילדים בגינם2.54.53.52.51
הורה יחיד597530.5

טבלת נקודות זיכוי ילדים בשנת 2023

בשנה זו הוארכה הוראת השעה להגדלת נקודות זיכוי להורים התשפ"ב, 2022 .
בהתאם להוראת השעה תוקנו סעיפים 40 ו-66 לפקודת מס הכנסה כך שניתנה נקודת זיכוי נוספת להורה לילד שטרם מלאו לו 13 שנים ושאינו פעוט בשנת המס. כלומר, כלהורה לילד שמלאו לו 6 עד 12 שנים בשנת המס ,2022 יהיה זכאי, לנקודת זיכוי נוספת בגינו.

סטטוס / גיל הילדשנת לידה1-234-56-1213-1718
אישה נשואה1.52.52.52.5210.5
גבר נשוי1.52.52.52.51
הורה החי בנפרד, ילדיו בחזקתו ומקבל את קצבה הילדים בגינם1.52.52.52.5210.5
הורה החי בנפרד, ילדיו אינם בחזקתו או שאינו מקבל קצבת ילדים בגינם1.52.52.52.51
הורה יחיד3555310.5

טבלת נקודות זיכוי ילדים בשנת 2022

בשנה זו נכנסה לתוקפה הוראת השעה להגדלת נקודות זיכוי להורים התשפ"ב, 2022.
בהתאם להוראת השעה תוקנו סעיפים 40 ו-66 לפקודת מס הכנסה כך שניתנה נקודת זיכוי נוספת להורה לילד שטרם מלאו לו 13 שנים ושאינו פעוט בשנת המס, וזאת לשנת 2022 בלבד. כלומר, כלהורה לילד שמלאו לו 6 עד 12 שנים בשנת המס ,2022 יהיה זכאי, לנקודת זיכוי נוספת בגינו.

סטטוס / גיל הילדשנת לידה1-234-56-1213-1718
אישה נשואה1.52.52.52.5210.5
גבר נשוי1.52.52.52.51
הורה החי בנפרד, ילדיו בחזקתו ומקבל את קצבה הילדים בגינם1.52.52.52.5210.5
הורה החי בנפרד, ילדיו אינם בחזקתו או שאינו מקבל קצבת ילדים בגינם1.52.52.52.51
הורה יחיד3555310.5

טבלת נקודות זיכוי בעד ילדים בשנים 2017-2021

ביום 16/5/17 פורסם חוק מס הכנסה (הגדלת נקודות זיכוי להורים – הוראת שעה), התשע"ז – 2017 , הוראת השעה היתה תקפה לשנים 2017-2018 אך מאז הוארכה כל פעם. בהוראת השעה הוגדלו נקודות הזיכוי לאם ולאב עבור ילדיהם עד גיל חמש.
בנוסף, הוראת השעה נותנת לאם שנולד לה ילד בשנת המס את האפשרות להעביר נקודת זיכוי אחת (מתוך 1.5 נקודות הזיכוי) משנת הלידה לשנה העוקבת.

סטטוס / גיל הילדשנת לידה1-234-56-1718
אישה נשואה1.52.52.52.510.5
גבר נשוי1.52.52.52.5
הורה החי בנפרד, ילדיו בחזקתו ומקבל את קצבה הילדים בגינם1.52.52.52.510.5
הורה החי בנפרד, ילדיו אינם בחזקתו או שאינו מקבל קצבת ילדים בגינם1.52.52.52.5
הורה יחיד355510.5

טבלת נקודות זיכוי בעד ילדים בשנת 2016

סטטוס / גיל הילדשנת לידה1-234-56-1718
אישה נשואה0.522210.5
גבר נשוי121
הורה החי בנפרד, ילדיו בחזקתו ומקבל את קצבה הילדים בגינם0.522210.5
הורה החי בנפרד, ילדיו אינם בחזקתו או שאינו מקבל קצבת ילדים בגינם121
הורה יחיד1.543210.5

דוגמאות לנקודות זיכוי ילדים

נקודות זיכוי לגרושה ללא ילדים

גרושה ללא ילדים זכאית לנקודות זיכוי אישה בלבד, כלומר 2.75 נקודות.

נקודות זיכוי לגרושה עם ילדים

גרושה עם ילדים אשר אינה מנהלת משק בית משותף עם אדם נוסף זכאית:
נקודות זיכוי תושבות ואישה – 2.75 נקודות.
נקודות זיכוי בעד הילדים – הורה החי בנפרד (ראי טבלה לשנה רלוונטית מעלה).
הורה החי בנפרד – נקודת זיכוי אחת.

נקודות זיכוי לאם חד הורית

אם חד הורית עם ילדים זכאית אשר אינה מנהלת משק בית משותף עם אדם נוסף:
נקודות זיכוי תושבות ואישה – 2.75 נקודות.
אם חד הורית בגלל גירושים / פרידה – זכאית לנקודת זיכוי אחת בגלל משפחה חד הורית + נקודות זיכוי ילדים בגין הורה החי בנפרד.
אם חד הורית בגלל התאלמנות – זכאית לנקודת זיכוי אחת בגלל משפחה חד הורית + נקודות זיכוי ילדים בגין הורה יחיד (נקודות אם ואב יחד).
אם חד הורית בגלל הבאת ילד מתרומת זרע – זכאית לנקודת זיכוי אחת בגלל משפחה חד הורית + נקודות זיכוי ילדים בגין הורה יחיד (נקודות אם ואב יחד).

נקודות זיכוי לגרוש עם ילדים

גרוש עם ילדים אשר הילדים אינו בחזקתו והוא משלם מזונות:
נקודות זיכוי תושבות – 2.25 נקודות.
נקודות זיכוי בעד הילדים – הורה החי בנפרד, ילדיו אינם בחזקתו (ראה טבלה לשנה רלוונטית מעלה).
תשלום מזונות – נקודת זיכוי אחת.

Scroll to Top
דילוג לתוכן