פריסת תגמולי מילואים

ב-8/4/2024 פירסמה רשות המסים שתאפשר למי שעשה מילואים לבצע פריסת הכנסה ולשייך את תגמולי המילואים המתקבלים מביטוח לאומי לשנה שבגינה התקבלו.
הרשות עידכנה את חוזר מס הכנסה מספר 2/2022 – רשות המסים בנושא: סעיף 8(ג) לפקודה – פריסת הכנסה וכעת תגמולי מילואים מופיעים בסעיף 7.א. בחוזר.

מה זה אומר פריסת תגמולי מילואים?

זהו ההסבר מתוך חוזר מס הכנסה מספר 2/2022 סעיף 7.א.:

"פריסת תגמולי מילואים המתקבלים מהמוסד לביטוח לאומי תגמולי מילואים המשולמים מאת המוסד לביטוח לאומי מחושבים על בסיס גובה ההכנסה החודשית של הזכאי/ת לתשלום ומהווים מעין תחליף להכנסה ממשכורת או מעסק בתקופת המילואים.
יתכנו מצבים בהם המוסד לביטוח לאומי משלם לזכאי/ת תגמולי מילואים בשנת מס מסוימת, בעבור שנת המס הקודמת. ככלל, תשלום כאמור ימוסה על בסיס מזומן. כלומר, בשנת המס בה התקבל התשלום בפועל.
אולם, במקרים בהם שולמו תגמולי המילואים בעבור שנת המס הקודמת ולבקשת הזכאי/ת, ניתן יהיה ליחסם לשנת המס אליה הם מתייחסים."

במילים פשוטות, לדוגמא קיבלתם תגמולי מילואים בשנת 2024 עבור שנת 2023, התגמולים ימוסו על בסיס מזומן (השנה בה התקבלו בפועל), כלומר תגמולי המילואים נוספים להכנסות החייבות בשנה בה התקבלו בפועל (שנת 2024) ולא לשנה בגינה התקבלו (שנת 2023).
בעקבות אפשרות הפריסה ניתן לשייך את התגמולים לשנה שבגינה התקבלו, בדוגמא זאת לשנת 2023.

מה ההטבה בפריסת תגמולי מילואים?

מס הכנסה הוא שנתי, תגמול של שנה קודמת בשנה נוכחית מגדיל את נטל המס בשנה הנוכחית.
הפריסה מאשרת לשייך את תגמולי המילואם לשנה אשר בגינה הן ניתנו ולא להתווסף לשנה הנוכחית, הפריסה הזו יכולה לגרום להחזר מס (תלוי הכנסה שנה קודמת וניכוי המס שבוצע).

איך מבצעים פריסת תגמולי מילואים?

ניתן לעשות זאת רק באמצעות הגשת טופס החזר מס (שכירים) או טופס 1301 בצירוף טופס 116ג – טופס בקשה לפריסה בסימון סעיף 9.
הפריסה במקרה זה היא פריסה אחורה לשנה המס אליה שייכים דמי המילואים.

זהו ההסבר בטופס 116ג סעיף 9:

"פריסה אחורה – במקרים בהם דמי המילואים התקבלו בשנת מס מסוימת התקבלו בעבור תקופת מילואים בשנת המס הקודמת, ייוחסו, לבקשת הזכאי/ת לדמי המילואים, לשנת המס אליהן מתייחסים. ההכנסות מדמי המילואים והמס ידווחו בכל אחת מהשנים, בהתאם לחלקם היחסי בכל שנה."

Scroll to Top
דילוג לתוכן