קישורים לאתרים לאנשי כספים

רשימת קישורים לאנשי כספים, לינקים לעמודים ספציפים שיחסכו לכם זמן בעבודה וקישורים לכל אתרי מוסדות המדינה, מטבע חוץ, שכר ועוד.

מדריכים של משרד העבודה בנוגע לזכויות ותנאי עבודה

טפסים לדוחות חברה, יחידים והחזרי מס

דגשים והיערכות לשנת המס

הערכות לסוף שנהפירמה
דגשים והיערכות לקראת תום שנת המס 2023EY
היערכות לקראת תום שנת המס 2023 ותחילת שנת המס 2024Deloitte

דוחות כספיים לדוגמא בעברית

דוחות לפי תקינה בינלאומית או ישראלית.

דוח כספי לדוגמה פירמהתקופהתקינהWordPDF
דוחות כספיים שנתיים מאוחדים לדוגמה לשנת 2023EYשנתיIFRSהורדההורדה
נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים המיוחסים לחברה לשנת 2023EYשנתיIFRSהורדההורדה
דוחות כספיים שנתיים מאוחדים פרופורמה 2023 EYפרפורמהIFRSהורדה
דוחות כספיים שנתיים מאוחדים לדוגמה לשנת 2023PWCשנתיIFRSהורדההורדה
מידע כספי לדוגמא לתקופת ביניים רבעון 2 2023PWCרבעוניםIFRSהורדההורדה
דוחות שנתיים לדוגמא לשנת 2022PWCשנתיישראליתהורדההורדה
דוחות שנתיים לדוגמא לשנת 2021PWCשנתיישראליתהורדההורדה
דוחות כספיים מאוחדים לדוגמה לשנת 2023DeloitteשנתיIFRSהורדה *הורדה
דוחות כספיים נפרדים לדוגמה לשנת 2023DeloitteשנתיIFRSהורדה *הורדה
דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים לדוגמה שנת 2023DeloitteרבעוניםIFRSהורדה *הורדה
מידע כספי ביניים נפרד לדוגמה שנת 2023DeloitteרבעוניםIFRSהורדה *הורדה
דוחות כספיים שנתיים לדוגמה לשנת 2023BDOשנתיIFRSהורדההורדה
 דוחות כספיים תמציתיים ביניים לדוגמה רבעון 2 2023BDOרבעוניםIFRSהורדההורדה
* ניתן לפתוח את קבצי ה-Word רק בדפדפן Internet Explorer / Microsoft Edge
Scroll to Top
דילוג לתוכן