שיעורי פחת Depreciation Rates

שיעורי פחת ואורך חיים של רכוש קבוע בהתאם לתקנות מס הכנסה (פחת) להפחתת רכוש קבוע לצורכי מס.
כולל קישורים לפקודות ולהוראות הביצוע הרלוונטיות לשיעור הפחת.

דיסקליימר ! אל תסמכו על אף אתר אינטרנט שכתוב בו שיעורי פחת כלשהם (כולל זה), תוודאו תמיד מול תקנות הפחת, הוראות השעה ככל וקיימות או מול רואה החשבון של החברה. התקנות מתעדכנות מעת לעת וראיתי כבר אתרים שיש בהם שיעורי פחת שלא תואמים לפקודה, העמודים בדרך כלל מהווים עמוד נחיתה לצורך חשיפה ולא תמיד מעודכנים.

שיעור פחת רכב

מזל שיש לי פסיכומטרי גבוה כי זה היה אחד הסעיפים שכתובים באופן מבלבל וצריך להבין איזה סעיף גובר על השני.
בהמשך לדיסקליימר מעלה יש בפקודה הוראות שעה שיש צורך לחדשן אז צריך לבדוק מדי פעם שאכן שיעורי הפחת תואמים לפקודה.

במרבית המקרים:
אחוז הפחת של רכבי החברה שהם רכב פרטי עם מנוע בעירה יהיה 15%.
אחוז הפחת של רכבי החברה שהם רכב היברידי יהיה 25%.
אחוז הפחת של הטנדרים (רכבי המשא) יהיה 20%.
אחוז פחת אופנוע יהיה 15%.

קיימים חריגים (רכב היברידי שילוב של רכב חשמלי ובמנוע בעירה, רכב המונע בגז וכו') שישנן הוראות שעה שקובעות פחת מואץ ולכן צריך לבדוק לאיזה סעיף הרכב מתאים בתקנות.
חלק מההקלות ברכב כמו לדוגמא ברכב משולב מנוע (hybrid) מתבטאות בשווי רכב מופחת שנזקף לעובד, ההטבות האלו הולכות ומצטמצמות עם השנים.

קביעת שיעור פחת רכב

כאשר אתם רוצים לקבוע את שיעור הפחת של רכבי החברה:
1. קחו את רישיון כלי הרכב מולכם ותראו את סוגו.
2. גשו לטבלת שיעורי הפחת וחפשו את המילה רכב או כתבו את סוג רכב שמופיע ברשיון הרכב.
3. שימו לב טוב טוב להערות ליד שיעורי הפחת של הרכבים, בהערות כתוב איזה סוג רכב עונה על הסעיף.
4. אתרו את הסעיף שרלוונטי לסוג הרכב שמופיע ברישיון הרכב.
ניתן להיכנס לעמוד של סוגי כלי רכב באתר של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים כדי להבין איזה סעיף רלוונטי עבורכם.


פחת שיפורים במושכר

נתחיל בהגדרה מה זה שיפורים במושכר, בשביל זה ניגש לתקנות מס הכנסה (כללים בדבר ניכוי הוצאות להתאמת מושכר), תשנ"ח-1998.
בתקנות האלו ניתן למצוא את ההגדרה בסעיף 1:

"הוצאות להתאמת המושכר" – הוצאות שהוציא השוכר או שהוציא המשכיר, לפי הענין, לצורך התאמת המושכר לשימושו של השוכר לצורך ייצור הכנסתו של השוכר.

במילים פשוטות, שיפורים במושכר הם שיפוצים ובנייה שנעשו במשרד או במבנה.

שיעור פחת מס הכנסה שיפורים במושכר

שיעור הפחת של שיפורים במושכר הן לשוכר והן למשכיר הוא 10%, כלומר אורך חיים כלכלי של 10 שנים.
כמובן על מנת שיהיה מותר לדרוש את הפחת (כמו כל התרת פחת או הוצאה בספרים) זה חייב לשמש לייצר הכנסה בחברה או דמי שכירות למשכיר.

פינוי מושכר לפני סיום הפחתת שיפורים במושכר

במידה והשוכר יצא מהנכס בטרם הסתיימו 10 שנות ההפחתה, מאפשר מס הכנסה להכיר ביתרת הנכס של שיפורים במושכר כהוצאה!
במידה והשוכר שופה בגין חלק או כל יתרת השיפורים במושכר זה יופחת מההוצאה.
כלומר מס הכנסה מכיר בכך שלא מדובר באמת בנכס בספרים (בכל זאת מושכר) ומאפשר להכיר בהוצאה ולא בהפסד/רווח הון.

פחת ספרים מול פחת מס הכנסה בשיפורים במושכר

בהתאם לכללי החשבונאות את הפחת בגין שיפורים במושכר צריך להכיר בהתאם לתקופת השכירות (התחשבות באופציות וכו'), ובדרך כלל בסעיף זה יהיו הפרשי עיתוי.

סיווג נכס כשיפורים במושכר

אחת השאלות שעלו לי מדי פעם כאשר סיווגתי נכסים במשרד מושכר האם נכס מסוים שייך לשיפורים במושכר או שאני מתייחס אליו כציוד / ריהוט בפני עצמו.
הסיווג חשוב, מאחר ובעת עזיבת הנכס המושכר במידה ומדובר בציוד יהיה הפסד / רווח הון ואם שיפורים במושכר הוצאה שוטפת.
לדוגמא מזגן שהותקן ע"י החברה במשרד מושכר:
מצד אחד כשהחברה תעזוב את הנכס ככל הנראה היא לא תפרק את המזגן ותעביר אותו למשרד החדש או לחלופין תמכור אותו.
מצד שני לפי תקנות מס הכנסה מדובר במכונות למיזוג אוויר (10%) או ציוד כללי (7%).

כשחיפשתי תשובה לעניין, זה מה שמצאתי (מזכיר העמוד הזה לא מהווה ייעוץ וככל וצריך תיוועצו באיש מקצוע):
1. בחוזר ללקוחות שהוציא משרד בנימיני ושות' באוגוסט 2018 – דרישת הוצאות פחת בניין בהתאם לגישת הרכיבים שבו הם דנים האם צריך להפריד מבחינת פחת מס הכנסה נכסים קבועים שחוברו למבנה שבבעלות החברה או להפחית אותם בהתאם למבנה – הם מציינים בחוזר שני פס"ד בהם נידון הנושא בבית המשפט והמסקנה שלהם שהחברה רשאית להפריד את הנכסים ולהפחית אותם בהתאם לתקנות בנפרד – החוזר הוא מכיוון הפוך מזה של שיפורים במושכר מאחר ושיעור פחת מבנה קבע הוא 1.5%-6.5% וציוד בדרך כלל בין 6%-15%.
2. בתקנות מס הכנסה (פחת מואץ בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה)(הוראת שעה), התשפ"א-2020, מופיע הסעיף הבא בו מבחינת מס הכנסה כל ציוד שניתן להפרדה הוא אינו שיפורים במושכר אפילו שנעשה במסגרת התאמת המושכר, מזגן מצוין כדוגמא לציוד שניתן להפרדה.

המסקנה לגבי פחת מזגן היא שיש להתייחס אליו לפי תקנות מס הכנסה כמכונות למיזוג אוויר (10%) או ציוד כללי (7%) ולהפחית בהתאם.

שיעור פחת מזגן

טבלת שיעורי פחת מס הכנסה

חיפוש שיעור פחת

ניתן לחפש את שיעור הפחת של הנכס המבוקש בשתי דרכים:
1. בחיפוש מעל הטבלה.
2. Ctrl+F ולכתוב את המילה המבוקשת.

לחצו להורדת טבלת שיעורי פחת מס הכנסה כקובץ PDF.

סוג הנכסשיעורי פחת %אורך חיים שימושיהערות
🏢 שיעורי פחת בנינים:
שיעור פחת בניני אבן איתנים ממדרגה ראשונה1.50%66.67
שיעור פחת בניני ביטון מזויין איתנים ממדרגה ראשונה2.00%50
שיעור פחת בנינים ממדרגה שניה שבנייתם איתנה פחות  4.00%25
שיעור פחת בנינים ממדרגה שלישית שבנייתם גרועה, אך אין כוללים מבנים ארעיים בהחלט6.50%15.38
שיעור פחת מבנים ארעיים בהחלט, כגון מבני עץלא נקבע שער האחוזים: חידושים ינוכו בתורת הוצאה.
🪑 שיעורי פחת רהיטים ואבזרים:
שיעור פחת רהיטים כלליים6.00%16.67
שיעור פחת רהיטים ואבזרים המשמשים לבתי מלון ולפנסיונים9.00%11.11
שיעור פחת רהיטים בבתי-קפה, מסעדות, מקומות שעשועים צבוריים ומוסדות חסות למפגרים*     12.00%8.33המפגרים כתוב בתקנה – מזעזע
🛻 שיעורי פחת כלי רכב:
שיעור פחת על מונית 25.00%4רכב מסוג M שסיווג המשנה שלו הוא מונית, כאמור בתקנה 271א(ד) לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961 (להלן – תקנות התעבורה)
שיעור פחת על מונית שצוין ברישיון הרכב כרכב משולב מנוע (היברידי / hybrid)33.33%3רכב מסוג M שסיווג המשנה שלו הוא מונית, כאמור בתקנה 271א(ד) לתקנות התעבורה, שצוין ברישיון הרכב שלו כרכב משולב מנוע (hybrid)  
שיעור פחת רכב ללימוד נהיגה (רכבים פרטיים, משאיות, אופנועים, טרקטורים, רכבי שטח ואוטובוסים)25.00%4רכב מסוג M, N, O, L או T, שסיווג המשנה שלו הוא רכב שצוין ברישיון הרכב שלו כרכב להוראת נהיגה כאמור בתקנה 271א(ד) לתקנות התעבורה
שיעור פחת אוטובוס ציבורי20.00%5רכב מסוג M שסיווג המשנה שלו הוא אוטובוס ציבורי, רכב סיור או רכב מדברי, כאמור בתקנה 271א(ד) לתקנות התעבורה
שיעור פחת אוטובוס חשמלי ציבורי או פרטי33.33%3רכב מסוג M2 או M3, שסיווג המשנה שלו הוא אוטובוס פרטי או אוטובוס ציבורי, כאמור בתקנה 271א(ד) לתקנות התעבורה, שצוין ברישיון הרכב שלו בסוג דלק – "חשמל"  
שיעור פחת אוטובוס ציבורי או פרטי שמונע באמצעות גז טבעי דחוס (גט"ד)25.00%4רכב מסוג M2 או M3, שסיווג המשנה שלו הוא אוטובוס פרטי או אוטובוס ציבורי, כאמור בתקנה 271א(ד) לתקנות התעבורה 
שיעור פחת רכב סיור20.00%5רכב מסוג M שסיווג המשנה שלו הוא אוטובוס ציבורי, רכב סיור או רכב מדברי, כאמור בתקנה 271א(ד) לתקנות התעבורה
שיעור פחת רכב מדברי20.00%5רכב מסוג M שסיווג המשנה שלו הוא אוטובוס ציבורי, רכב סיור או רכב מדברי, כאמור בתקנה 271א(ד) לתקנות התעבורה
שיעור פחת רכב להשכרה שצוין ברישון הרכב שלו "להשכרה" למעט רכב רכב המפורט בשורה מתחת20.00%5רכב שסיווגו M1 או N1, כאמור בתקנה 271א(ד) לתקנות התעבורה, שצוין ברישיון הרכב שלו "להשכרה" למעט רכב המפורט בשורה מתחת 
שיעור פחת רכב להשכרה שצוין ברישיון הרכב שלו כוכב "השכרה / החכרה"16.00%6.25רכב שסיווגו M1 או N1, כאמור בתקנה 271א(ד) לתקנות התעבורה, שצוין ברישיון הרכב שלו כרכב "השכרה/החכרה"    
שיעור פחת רכב מסחרי ומשא ורכב עבודה שמשקלו הכולל המותר עולה על 3,500 ק"ג ועד 12,000 ק"ג שצוין ברישיון הרכב שלו כרכב משולב מנוע (היברידי / hybrid)25.00%4רכב שסיווגו N2 או N3, כאמור בתקנה 271א(ד) לתקנות התעבורה, שצוין ברישיון הרכב שלו כרכב משולב מנוע (hybrid)       
שיעור פחת רכב מסחרי ומשא ורכב עבודה במשקל כולל מותר העולה על 12,000 ק"ג שצוין ברישיון הרכב שלו כרכב משולב מנוע (היברידי / hybrid)25.00%4רכב שסיווגו N2 או N3, כאמור בתקנה 271א(ד) לתקנות התעבורה, שצוין ברישיון הרכב שלו כרכב משולב מנוע (hybrid)       
שיעור פחת רכב מסחרי ומשא ורכב עבודה שמשקלו הכולל המותר עולה על 3,500 ק"ג המונע באמצעות גז טבעי דחוס (גט"ד)25.00%4רכב שסיווגו N2 או N3, כאמור בתקנה 271א(ד) לתקנות התעבורה
שיעור פחת רכב להסעת נוסעים שבו עד 8 מושבים נוסף על מושב הנהג, ומשקלו הכולל המותר עד 3,500 ק"ג15.00%6.67רכב שסיווגו M1, N1, L או O, כאמור בתקנה 271א(ד) לתקנות התעבורה, למעט רכב המפורט בשורות קודמות
שיעור פחת רכב מסחרי ומשא ורכב עבודה במשקל כולל מותר עד 3,500 ק"ג15.00%6.67רכב שסיווגו M1, N1, L או O, כאמור בתקנה 271א(ד) לתקנות התעבורה, למעט רכב המפורט בשורות קודמות
שיעור פחת אופנוע וקטנוע15.00%6.67רכב שסיווגו M1, N1, L או O, כאמור בתקנה 271א(ד) לתקנות התעבורה, למעט רכב המפורט בשורות קודמות
שיעור פחת גרור (עגלה)15.00%6.67רכב שסיווגו M1, N1, L או O, כאמור בתקנה 271א(ד) לתקנות התעבורה, למעט רכב המפורט בשורות קודמות
שיעור פחת רכב להסעת נוסעים שבו יותר מ- 8 מושבים נוסף על מושב הנהג, ומשקל כולל מותר עולה על 3,500 ק"ג (לדוגמא אוטובוס פרטי, מיניבוס)20.00%5רכב שסיווגו M2, M3, N2, N3 או רכב מסוג T, כאמור בתקנה 271א(ד) לתקנות התעבורה, למעט רכב המפורט בשורות קודמות
שיעור פחת רכב מסחרי ומשא ורכב עבודה שמשקלו הכולל המותר עולה על 3,500 ק"ג 20.00%5רכב שסיווגו M2, M3, N2, N3 או רכב מסוג T, כאמור בתקנה 271א(ד) לתקנות התעבורה, למעט רכב המפורט בשורות קודמות
שיעור פחת טרקטור, טרקטורון, רכב שטח, מכונה ניידת20.00%5רכב שסיווגו M2, M3, N2, N3 או רכב מסוג T, כאמור בתקנה 271א(ד) לתקנות התעבורה, למעט רכב המפורט בשורות קודמות
👷‍♂️שיפורים במושכר:
שיעור פחת שיפורים במושכר 10.00%10תקנות מס הכנסה (כללים בדבר ניכוי הוצאות להתאמת מושכר), תשנ"ח-1998
יציאה מהמושכר בתוך פחות מ-10 שניםיתרת העלות
שיעור פחת נכסים בלתי מוחשיים:
שיעור פחת אתר אינטרנט 25% או 33%4 או 3.3 שניםבהתאם לסוג המחשב ולעובדות המקרה, ראו חוזר מס הכנסה 15/2002 – הוצאות הקשורות באתרי אינטרנט
שיעור פחת תוכנות מחשב25% או 33%4 או 3.3 שניםבהתאם לתקנות מס הכנסה 1941 התייחסות לתוכונות מחשב כמחשבים אישיים או מחשבים אחרים
שיעור פחת מוניטין10%10בהתאם לתקנות מס הכנסה (שיעור פחת למוניטין), תשס"ג-2003
🛠️ שיעורי פחת מכונות וציוד:
שיעור פחת ציוד כללי 7.00%14.29
שיעור פחת טחנות קמח9.00%11.11
שיעור פחת טחנות אורז9.00%11.11
שיעור פחת טחנות עצמות9.00%11.11
שיעור פחת בתי זיקוק9.00%11.11
שיעור פחת בתי חרושת לקרח 9.00%11.11
שיעור פחת בתי חרושת לייצור גז למי סודה9.00%11.11
שיעור פחת בתי חרושת לגפרורים 9.00%11.11
שיעור פחת בתי חרושת לנעלים ולסחורות עור9.00%11.11
שיעור פחת בתי חרושת לעמילן9.00%11.11
שיעור פחת בתי חרושת לתעשיית שימורי פרי הדר9.00%11.11
שיעור פחת בתי חרושת לנייר10.00%10
שיעור פחת בתי חרושת לקני קש10.00%10
שיעור פחת מפעלי אניות ומפעלי הנדסה10.00%10
שיעור פחת בתי יציקה לברזל ולפליז10.00%10
שיעור פחת בתי חרושת לאלומיניום10.00%10
שיעור פחת מפעלי הנדסה חשמליים10.00%10
שיעור פחת מפעלי תיקון מכוניות ומנועים10.00%10
שיעור פחת מפעלי גילוון10.00%10
שיעור פחת בתי חרושת למיצוי שמנים10.00%10
שיעור פחת מפעלים כימיים10.00%10
שיעור פחת מפעלים לתעשיית סבון ונרות10.00%10
שיעור פחת מפעלי סיד10.00%10
שיעור פחת מנסרות10.00%10
שיעור פחת מפעלי תעשיית פחים וקופסאות 10.00%10
שיעור פחת מכונות טוויה ואריגה 10.00%10
שיעור פחת מפעלי מלט המשתמשים בכבשנים 10.00%10
שיעור פחת מכבשים הידרוליים 10.00%10
שיעור פחת תעשיית לבנים 10.00%10
שיעור פחת תעשיית מרצפות 10.00%10
שיעור פחת תעשיית מכשירים אופטיים10.00%10
שיעור פחת תעשיית צינורות מלט10.00%10
שיעור פחת תעשיית זכוכית ותעשיית אבובי וואקואום ואגסי וואקואום10.00%10
שיעור פחת מפעלי טלפון10.00%10
שיעור פחת בתי חרושת לחוטי ברזל ומסמרים10.00%10
שיעור פחת תעשיית ברזל ופלדה10.00%10
שיעור פחת בתי בורסקי10.00%10
שיעור פחת תעשיית סוללות10.00%10
שיעור פחת תעשיית הדפסה10.00%10 ההוצאה הכרוכה בחידוש אותיות הדפוס תנוכה בתורת הוצאה.
שיעור פחת מיכלי גז Liquid Petroleum Gas Cylinders7.00%14.29
שיעור פחת מכונות אספרסו להכנת קפה20.00%5
שיעור פחת מתקן לחימום מים באמצעות אנרגיית השמש  (דוד שמש)25.00%4
שיעור פחת מיתקן המשמש לערבול תערובת מתנול ובנזין והתערובת כאמור הותרה לשמש כדלק ברכב מנועי, ולא משמש לכל צורך אחר, ובלבד שאחוז המתנול בתערובת עולה על 14%20.00%5הוראת שעה
שיעור פחת מכונה או ציוד המשמשים לתדלוק כלי רכב בגז טבעי בלבד, בתחנה לתדלוק כלי רכב בגז טבעי שקיבלה אישור תקינות לפי פרק ב'1 לחוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ"ט-1989, ומבנה הנדרש לצורך קבלת אישור כאמור20.00%5הוראת שעה
שיעור פחת מתקן לייצור חשמל באמצעות אנרגיית השמש העושה שימוש בטכנולוגיה פוטו וולטאית או בטכנולוגיה סולאר תרמית, בכמות המיועדת בעיקרה לשימוש עצמי25.00%4שימו לב שהטבת המס לא מיועדת לשימוש מסחרי
שיעור פחת מתקן לייצור חשמל באמצעות אנרגיית השמש העושה שימוש בטכנולוגיה פוטו וולטאית או בטכנולוגיה סולאר תרמית לחברה7.00%14.29לא מופיע בתקנות מס הכנסה, להבנתי נופל תחת שיעור פחת של מכשירים להספקת חשמל, בפועל בדוחות של חברות האנרגיה המתחדשות הן דורשות 4-5% פחת שזה אורך החיים השימושי של לוחות סולאריים בפועל (20-25 שנה) וכנראה מתאמות בדוח מס פחת גבוה יותר.
שיעור פחת מכונות חשמל:
שיעור פחת סוללות10.00%10
שיעור פחת כבלים וחוטים מתחת לאדמה3.00%33.33
שיעור פחת כבלים וחוטים מעל לאדמה5.00%20
שיעורי פחת מכונות לקרני רנטגן ומכונות לריפוי חשמלי ואביזריהם:
שיעור פחת דיאגנוזה10.00%10
שיעור פחת מכשירי זעזוע10.00%10
שיעור פחת צינורות15.00%6.67מחיר החלפתם ינוכה
שיעור פחת טומוגרפיה ממוחשבת (מכשירי C.T.)20.00%5
שיעור פחת כסא דנטלי לרופא שיניים10.00%10
שיעור פחת מכונות אחרות7.00%14.29
🚢 שיעורי פחת אוניות, סירות, ומכולות:
שיעור פחת אוניות וסירות7.50%13.33
שיעור פחת מכולות מאלומיניום7.00%14.29
שיעור פחת מכולות מברזל15.00%6.67
שיעור פחת אוניות שעיקר שימושן הובלה ממדינה אחת למדינה אחרת10.00%10
⛏️ שיעורי פחת מכרות ומחצבות:
שיעור פחת מכונות שמעל לפני הקרקע ומכונות שמתחת לפני הקרקע (פרט למכונות חשמל)7.00%14.29
שיעור פחת מכונות דוודים7.00%14.29
שיעור פחת מחפורות ושיפועים7.00%14.29
שיעור פחת מכונות תת קרקעיות מיטלטלות20.00%5
שיעור פחת חשמליות ומכונות ומפעלים להעברה7.00%14.29
✈️ שיעורי פחת מטוסים:
שיעור פחת מטוסים30.00%3.33
שיעור פחת מכונות אווירונים40.00%2.5מעניין מה זה מכונות אווירונים, האם הכוונה למזל"טים וכטב"מים? ולמה בתקנה משתמשים במילה אווירונים?!
שיעור פחת מכונות לצילום מן האוויר25.00%4
💧 שיעורי פחת הספקת מים, מפעלים ושירותים להשקאה למעט אלה המשמשים בחקלאות:
שיעור פחת קדיחות ובארות בשכבות סלע מוצק או טוחות במלט2.00%50
שיעור פחת בארות בשכבות אבן רכה8.00%12.5
שיעור פחת בארות עם מסננים בשכבות חול15.00%6.67
שיעור פחת משאבות קידוח10.00%10
שיעור פחת  משאבות אחרות7.00%14.29
שיעור פחת  מגדל מים מבטון מזויין4.00%25
שיעור פחת ברכות בטון מזוין4.00%25
שיעור פחת צנורות פלדה5.00%20
שיעור פחת צנורות ותעלות מבטון4.00%25
❄️ שיעורי פחת מפעלי קירור, מקררים וכו':
שיעור פחת דוחסי אויר ומכונות לדחיסת אויר 10.00%10
שיעור פחת מכונות לצפוי חשמלי ולהלחמה חשמלית10.00%10
שיעור פחת מכונות למיזוג האוויר (מזגנים)10.00%10
שיעור פחת מכונות וציוד של קבלני בנין15.00%6.67
שיעור פחת דפוסים שמשתמשים בהם בתעשית צנורות בטון10.00%10
שיעור פחת ציוד זרקורים המשמשים להצגת סרטי ראינוע10.00%10למי ששאל את עצמו מה זה ראינוע
🛤️ שיעור פחת שלוחות רכבת:
שיעור פחת חפירות יישור סוללות מנהרות, מנהרות וכיו"ב2.00%50
שיעור פחת פסים ויתר אביזרים6.50%15.38
💻 שיעור פחת אלקטרוניקה: 
שיעור פחת ציוד אלקטרוני וציוד ממוחשב15.00%6.67
שיעור פחת מחשבים אישיים, פחת על פלאפון, פחת על סמרטפון 33.00%3.03מחשבים – מחשבים או מספר יחידות המשמשות יחד כמחשבים, הפועלים באמצעות מערכת הפעלה מוכרת והנועדים ליישומים שונים וכן ציוד נלווה המחובר אליהם.
שיעור פחת על פלאפון / סמרטפון33.00%3.03לא מופיע בתקנות, בפרקטיקה נדרש כמו מחשב אישי
שיעור פחת מחשבים אחרים – מדפסת, ציוד נלווה למחשב25.00%4כיום המוצרים הניליווים זולים, כל חברה צריכה לקחת החלטה הכל מאיזה סכום היא מחשיבה כרכוש קבוע ואיזו היא זוקפת להוצאה
🧑‍🌾 שיעורי פחת בחקלאות: (לגבי נכסים שהיה הנישום זכאי בעדם לראשונה לפחת החל בשנת המס 1977):
🌴 שיעור פחת מטעים:
שיעור פחת מטע אבוקדו15.00%6.67
שיעור פחת מטע בננות20.00%5
שיעור פחת מטע גויאבות15.00%6.67
שיעור פחת מטע הדרים15.00%6.67
שיעור פחת מטע זיתים (בעל)6.67%14.99
שיעור פחת מטע זיתים (שלחין)15.00%6.67
שיעור פחת מטע חרובים6.67%14.99
שיעור פחת מטע עצי פרי נשירים15.00%6.67
שיעור פחת כרם ענבי בעל15.00%6.67
שיעור פחת כרם ענבי שלחין15.00%6.67
שיעור פחת מטע רימונים15.00%6.67
שיעור פחת מטע שסק15.00%6.67
שיעור פחת מטע תאנים6.67%14.99
שיעור פחת מטע תמרים6.67%14.99
💦 שיעור פחת רשת השקיה המשמשת לחקלאות:
שיעור פחת באר עם מסנן בשכבת חול20.00%5
שיעור פחת בארות אחרות10.00%10
שיעור פחת רשת השקייה תחתונה (ראשית)10.00%10
שיעור פחת רשת השקייה עליונה קבועה מצנרת פלסטית20.00%5
שיעור פחת רשת השקייה עליונה אחרת15.00%6.67
🚜 שיעורי פחת מבנים וכלים בחקלאות
שיעור פחת חממה (כולל מבנה, מתקנים, ציוד וכלים)25.00%4
שיעור פחת מבנים המשמשים לחקלאות (למעט חממה)12.50%8
שיעור פחת טרקטורים ומכונות בעלות הנעה עצמית20.00%5
שיעור פחת כלים וציוד אחרים המשמשים לחקלאות20.00%5
🐎 שיעור פחת בעלי חיים:
שיעור פחת חמור10.00%10
שיעור פחת סוס8.50%11.76
שיעור פחת פרד5.00%20
📚 שיעורי פחת ספרים וקלטות
שיעור פחת ספרות מקצועית15.00%6.67
שיעור פחת קלטות וידאו מוקלטות בבעלות (ללא רכישת זכויות)25.00%4
🛫🚉 שיעורי פחת נמלים ורכבות שבהפעלת רשות הנמלים והרכבות – לגבי נכסים המשמשים בפעילות נמל או רכבת המוחזקים, מנוהלים או מופעלים על ידי רשות הנמלים והרכבות כמשמעותה בחוק רשות הנמלים והרכבות, תשכ"א-1961:נושא מעניין מאחר והתקנה הזאת היא מ-1999 כתוב שהפעילות צריכה להיות מוחזקת ע"י רשות הנמלים והרכבות ומאז הופרטו נמל אילת ולאחרונה נמל חיפה
שיעור פחת תשתיות נמל, מבנים ימיים ומבנים יבשתיים שאינם מבטון5.00%20
שיעור פחת שוברי גלים6.00%16.67
שיעור פחת מבנים יבשתיים מבטון, תחנות מיתוג ותחנות שאיבה3.00%33.33
שיעור פחת כלי שיט ימיים7.50%13.33
שיעור פחת כלי עבודה נמליים10.00%10
שיעור פחת טרקטורים, צמ"ה ונגררי נמל20.00%5
שיעור פחת ציוד הרמה נמלי (מנופים ועגורנים)8.00%12.5
שיעור פחת ציוד תחנות מיתוג10.00%10
שיעור פחת ציוד אחר7.00%14.29
👩‍✈️ שיעורי פחת שירות תעופה שבהפעלת רשות שדות התעופה:
שיעור פחת מסלולי נחיתה והמראה של כלי טיס (להלן – מסלולים) שהוצאות בשל הקמתם הוצאו עד ליום כ"א בטבת תשנ"ז (31 בדצמבר 1996)7.00%14.29
שיעור פחת מסלולים שהוצאות בשל הקמתם הוצאו לאחר יום כ"א בטבת תשנ"ז (31 בדצמבר 1996)5.00%20

שיעורי פחת נפוצים

יש שיעורי פחת שקיימים כמעט בכל חברה, חלק מהרכוש הקבוע והציוד שנרכש לא מופיע בתקנות פחת באופן ספציפי ולכן שיעורי הפחת נתונים לפרשנות מסוימת של התקנות.
שוב כל מה שכתוב פה אינו מהווה ייעוץ מקצועי וככל שיש צורך פנו לאיש מקצוע.

רכוש קבועשיעור הפחתהסבר
שיעור פחת מחשבים25%-33%אין פה פרשנות מופיע בתקנות, מחשבים אישיים 33% מחשבים אחרים 25%. בפועל מפחיתים 33%.
שיעור פחת טלפון נייד33%טלפון נייד הוא מחשב אישי לכל דבר ולכן בהתאם לתקנות מס הכנסה נהוג להפחית או כך.
שיעור פחת ריהוט וציוד6-7%שיעור הפחת של ריהוט משרדי הוא 6% בהתאם לתקנות בסעיף ריהוטים ואבזרים. שיעור הפחת של ציוד אלקטרוני כללי הוא 7% בהתאם לתקנות בסעיף מכונות וציוד.
שיעור פחת מזגן7% או 10%התייחסות למזגן או כציוד כללי או כמכונה למיזוג אוויר, ראו הסבר ארוך בשיפורים במושכר.
שיעור פחת מקרר7% או 10%לדעתי אפשר להתייחס למקרר או כציוד כללי ואז שיעור הפחת הוא 7% או להתייחס אליו כחלק מסעיף י(I) בתקנות כדוחסי אויר ומכונות לדחיסת אויר ואז שיעור הפחת הוא 10% (הכותרת של הסעיף היא מפעלי קירור, מקררים וכו').

פחת מואץ

הוראות פחת מואץ קיימות בתקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (שיעורי פחת), התשמ"ו – 1986 והן תקפות לתחומים מסוימים, הפעלה במשמרות וציוד מסוים אשר מופיעים בתקנות.
ב-29/12/2015 פרסמה רשות המסים חוזר בנוגע פחת מואץ של ציוד בחברה תעשייתיית – חוזר מס הכנסה 4/2015 – פרשנות הוראות הפחת המוגבר בתקנות מס הכנסה, בחוזר מבהירה הרשות שניתן להכיר בפחת מואץ על ציוד של חברה תעשייתית העובדת במשמרות בהתאם למספר המשמרות במפעל ללא תלות בקיום בלאי יוצא מן הרגיל.


מה ההבדל בין Depreciation ל-Amortization

באנגלית ישנן שתי מילים לפחת, השימוש בכל אחת מהן הוא להלן:
Depreciation – המילה משמשת עבור פחת של נכסים מוחשיים, רכוש קבוע וציוד.
Amortization – המילה משמשת עבור פחת של נכסים בלתי מוחשיים, כגון פטנט, רשימת לקוחות, סימן מסחרי וכו'.

ההבדלים בין פחת נכסים מחושיים לנכסים בלתי מוחשיים בטבלה:

תכונהDepreciationAmortization
סוג הנכסנכס מוחשינכס בלתי מוחשי
שיטות הפחתקו ישר, סכום ספרות שנים יורד, פחת לפי תפוקהקו ישר
ערך שייר (גרט)יכול להיותלא קיים

קישורים שימושיים בשיעורי פחת מס הכנסה

🔗 תקנות מס הכנסה (פחת), 1941 (תקנות פחת)

🔗 תקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (שיעורי פחת), תשמ"ו-1986

🔗 תקנות מס הכנסה (כללים בדבר ניכוי הוצאות להתאמת מושכר), תשנ"ח-1998

🔗 תקנות מס הכנסה (שיעור פחת למוניטין), תשס"ג-2003

🔗 חוזר מס הכנסה 15/2002 – תכנון ומדיניות הוצאות הקשורות באתרי אינטרנט

🔗 חוזר מס הכנסה 4/2015 – פרשנות הוראות הפחת המוגבר בתקנות מס הכנסה

🔗 תקנות מס הכנסה (פחת מואץ בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה)(הוראת שעה), התשפ"א-2020

🔗 סוגי כלי רכב באתר של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

Scroll to Top
דילוג לתוכן