הוצאות נסיעה לחול Living Expenses Abroad

העולם של היום הוא עולם גלובלי ולחברות רבות יש הוצאות נסיעה לחו"ל לצורך ייצור ההכנסה – פגישה עם לקוח קיים / פוטנציאלי, פגישה עם ספק קיים / פוטנציאלי, נסיעה לצורך השתתפות בתערוכה ועוד.
התרת הוצאות נסיעה עסקית היא בהתאם לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות), תשל"ב-1972 סעיף 2 (2).
תקרת סכומי ההוצאות המותרות בניכוי מתעדכנת בכל תחילת שנת מס בהתאם לשיעור עליית מדד המחירים לצרכן בארה"ב.

כל ההוצאות האלו הן לצורך נסיעה לחו"ל בלבד ולא רלוונטיות לארץ (בארץ יש הוצאות מסוימות המותרות בניכוי בתנאים מסוימים).

כל הוצאה מעל התקרה המותרת היא הוצאה עודפת אשר אינה מוכרת ויש לתאם אותה בדוח ההתאמה למס וכמו כן לשלם בגינה מקדמות בגין הוצאה עודפת במהלך השנה.

אילו הוצאות נסיעה לחו"ל מותרות בניכוי

ההוצאות המותרות הן בהגבלות מסוימות:

 1. הוצאות רכישת כרטיס טיסה.
 2. הוצאות לינה.
 3. הוצאות שהייה אחרות.
 4. הוצאות השכרת רכב.
 5. הוצאות חינוך ילדים (רק בשהייה בחו"ל שעולה על 10 חודשים).

הוצאות רכישת כרטיס טיסה לחו"ל

בהתאם לסעיף 2 (2) (א) לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות), תשל"ב-1972 התרת הוצאות בגין רכישת כרטיס טיסה תתבצע כך:

 1. טיסה במחלקת תיירים – תוכר 100% מההוצאה.
 2. טיסה במחלקת עסקים או במחלקה ראשונה – ההוצאה המוכרת היא 100% ממחיר כרטיס במחלקת עסקים באותה טיסה (אם עלות כרטיס הטיסה בפועל נמוכה מעלות כרטיס מחלקת העסקים, אז כמובן שעלות הכרטיס היא זאת שמוכרת).

הוצאות לינה בחו"ל

בהתאם לסעיף 2 (2) (ב) לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות), תשל"ב-1972 התרת הוצאות בגין לינה בחו"ל בהתאם לקבלות תתבצע כך:

 1. לינה ב-7 ימים הראשונים – תוכר 100% מההוצאה עד תקרה של 346$ (נכון לשנת 2024).
 2. לינה ביום השמיני ואילך – תותר הוצאה עד 152$ ליום (נכון לשנת 2024), במידה וההוצאה מעבר לכך תותר הוצאה של 75% מההוצאה או 152$ הגבוה מבין השניים אך עד תיקרה מקסימלית של 346$ ליום (נכון לשנת 2024).
 3. נסיעה של מעל 90 ימים – תוכר הוצאה עד מקסימום של 152$ ליום (נכון לשנת 2024), כלומר הנמוך מבין הוצאה הלינה בפועל לבין 152$ ליום.

שימו 💚
2 נסיעות או יותר נסיעות לחו"ל שלא היתה בינהן שהייה רצופה בישראל של 14 ימים לפחות, ייחשבו כנסיעה אחת (סעיף 2 (2) ב (2).
לדוגמא, עובד נסע ל-20 ימים, חזר ל-10 ימים לישראל ואז טס לעוד 30 ימים, הוצאה הלינה תהיה בגין 50 ימים (כלומר אין פעמיים את סעיף 1 – 7 ימים ראשונים, אלא יחושב לפי 7 ימים ראשונים ואז 43 ימים נוספים בהתאם לסעיף 2).

הוצאות אחרות בחו"ל

בהתאם לסעיף 2 (2) (ג) לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות), תשל"ב-1972 התרת הוצאות אחרות בחו"ל (ביטוח נסיעה, אשרות, אוכל, שתיה, תחבורה ציבורית, תקשורת וכו') תתבצע כך:

 1. נדרשו הוצאות לינה – ההוצאה המותרת היא עד 97$ ליום (נכון לשנת 2024).
 2. לא נדרשו הוצאות לינה – ההוצאה המותרת היא עד 162$ ליום (נכון לשנת 2024).

זהו תעריף האש"ל (אש"ל חו"ל) שחלק מהחברות משלמות לעובדים שלהם, חלק מהחברות מבקשות קבלות / חשבוניות עבור ההוצאות וחלקן פשוט נותנות הסכומים לעובדים.

תעריף אש"ל ליום בחו"ל בשנת 2024 במידה ונדרשו הוצאות לינה יהיה 97$.
תעריף אש"ל ליום בחו"ל בשנת 2024 במידה ולא נדרשו הוצאות לינה יהיה 162$.

הוצאות השכרת רכב בחו"ל

בהתאם לסעיף 2 (2) (ד) לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות), תשל"ב-1972 התרת הוצאות השכרת רכב בחו"ל תתבצע כך:

ניתן לדרוש הוצאות השכרת רכב עד 76$ ליום (נכון לשנת 2024).

הוצאות חינוך ילדים בחו"ל

בהתאם לסעיף 2 (2) (ז) לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות), תשל"ב-1972 התרת הוצאות חינוך ילדים בחו"ל תתבצע כך:

 1. על מנת שהוצאת חינוך ילדים בחו"ל תותר הנסיעה חייבת להיות לתקופה רצופה העולה על 10 חודשים.
 2. ניתן לדרוש הוצאות בגין חינוך רק עבור ילדים שטרם מלאו להם 18 בשנת המס.
 3. ההוצאה החודשית המקסימלית אותה ניתן לדרוש היא 866$ (נכון לשנת 2024).

שימו 💚
נציב מס הכנסה יכול להתיר הוצאות חינוך ילדים גבוהות יותר בהתחשב במקום המגורים ובתנאי הלימוד.

הוצאות מוגדלות בנסיעה עסקית

באוקטובר 2005 פרסם מס הכנסה בקובץ התקנות 6433 את קביעת מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות) (רשימת מקומות לענין ניכוי הוצאות בחו"ל), תשס"ו-2005 אשר מתירה הוצאות מוגדלות ב-25% של לינה והוצאות שהייה אחרות ברשימת מדינות סגורה שנקבעה.

דוגמא להוצאות מוגדלות בנסיעה עסקית

בנסיעה לאנגליה תקרת ההוצאה המקסימלית המותרת בגין הוצאות לינה בשנת 2024 תהיה 346$*1.25=432.5$ ליום, מאחר והתשלום באנגליה הוא בפאונד יש לעשות יחס המרה בין דולר לפאונד בתאריך הנסיעה.
הוצאות אש"ל חו"ל בשנת 2024 בנסיעה לגרמניה, אם ונדרשו הוצאות לינה 121.25$ ליום אם לא נדרשו הוצאות לינה 202.5$ ליום, גם פה מאחר והתשלום בגרמניה הוא לרוב באירו יש צורך לעשות יחס המרה בין דולר לאירו בתאריך הנסיעה.

רשימת המדינות בהן ההוצאה מוגדלת בלינה ושהייה בחו"ל

אוסטרליהגרמניהיווןצרפת
אוסטריהדובאייפןקאטר
איטליהדנמרקלוקסמבורגקוריאה
איסלנדהולנדנורווגיהקמרון
אירלנדהונג קונגספרדקנדה
אנגולהאנגליהעומאןשבדיה
בלגיהטיוואןפינלנדשוויץ

טבלת הוצאות נסיעה לחו"ל 2024

הוצאות נסיעה לחול 2024 ב-PDF

סוג ההוצאה הוצאה מותרתהערות
כרטיס טיסה ✈️
מחלקת תיירים100% מההוצאה
מחלקת עסקים או מחלקה ראשונההנמוך מבין עלות הכרטיס לבין מחיר כרטיס במחלקת עסקים באותה הטיסה
לינה 🛏️
7 ימי לינה ראשונים100% מההוצאה עד 346$ ליום
לינה ביום השמיני ואילך1. עלות הלינה עד ל-152$ – 100% הההוצאה.
2. עלות הלינה מעל 152$ – הגבוה מבין: 75% מעלות הלינה לבין 152$, עד לתקרה של 346$.
ראה רשימת מדינות בהן ניתן לדרוש תוספת 25% מההוצאה
נסיעה מעל 90 ימיםמותרת הוצאה עד 152$ ליום
הוצאות שהייה אחרות
נדרשו הוצאות לינה97$ ליוםראה רשימת מדינות בהן ניתן לדרוש תוספת 25% מההוצאה
לא נדרשו הוצאות לינה162$ ליום
שכירות רכב 🚗
הוצאות שכירות רכב76$ ליוםכולל דלק
חינוך ילדים🧑‍🎓
עבור ילד שטרם מלאו לו 18 בשנת המס תקף רק בנסיעה לתקופה רצופה העולה על 10 חודשים866$ לחודשנציב מס הכנסה יכול להתיר הוצאות גבוהות יותר בהתחשב במקום המגורים ובתנאי הלימוד

טבלת הוצאות נסיעה לחו"ל 2023

הוצאות נסיעה לחול 2023 ב-PDF

סוג ההוצאה הוצאה מותרתהערות
כרטיס טיסה ✈️
מחלקת תיירים100% מההוצאה
מחלקת עסקים או מחלקה ראשונההנמוך מבין עלות הכרטיס לבין מחיר כרטיס במחלקת עסקים באותה הטיסה
לינה 🛏️
7 ימי לינה ראשונים100% מההוצאה עד 335$ ליום
לינה ביום השמיני ואילך1. עלות הלינה עד ל-147$ – 100% הההוצאה.
2. עלות הלינה מעל 147$ – הגבוה מבין: 75% מעלות הלינה לבין 147$, עד לתקרה של 335$.
רשימת מדינות בהן ניתן לדרוש תוספת 25% מההוצאה
נסיעה מעל 90 ימיםמותרת הוצאה עד 147$ ליום
הוצאות שהייה אחרות 🍽️
נדרשו הוצאות לינה94$ ליוםרשימת מדינות בהן ניתן לדרוש תוספת 25% מההוצאה
לא נדרשו הוצאות לינה157$ ליום
שכירות רכב 🚗
הוצאות שכירות רכב74$ ליוםכולל דלק
חינוך ילדים🧑‍🎓
עבור ילד שטרם מלאו לו 18 בשנת המס תקף רק בנסיעה לתקופה רצופה העולה על 10 חודשים840$ לחודשנציב מס הכנסה יכול להתיר הוצאות גבוהות יותר בהתחשב במקום המגורים ובתנאי הלימוד

טבלת הוצאות נסיעה לחו"ל 2022

הוצאות נסיעה לחול 2022 ב-PDF

סוג ההוצאה הוצאה מותרתהערות
כרטיס טיסה ✈️
מחלקת תיירים100% מההוצאה
מחלקת עסקים או מחלקה ראשונההנמוך מבין עלות הכרטיס לבין מחיר כרטיס במחלקת עסקים באותה הטיסה
לינה 🛏️
7 ימי לינה ראשונים100% מההוצאה עד 313$ ליום
לינה ביום השמיני ואילך1. עלות הלינה עד ל-137$ – 100% הההוצאה.
2. עלות הלינה מעל 137$ – הגבוה מבין: 75% מעלות הלינה לבין 137$, עד לתקרה של 313$.
ראה רשימת מדינות בהן ניתן לדרוש תוספת 25% מההוצאה
נסיעה מעל 90 ימיםמותרת הוצאה עד 137$ ליום
הוצאות שהייה אחרות
נדרשו הוצאות לינה88$ ליוםראה רשימת מדינות בהן ניתן לדרוש תוספת 25% מההוצאה
לא נדרשו הוצאות לינה147$ ליום
שכירות רכב 🚗
הוצאות שכירות רכב69$ ליוםכולל דלק
חינוך ילדים🧑‍🎓
עבור ילד שטרם מלאו לו 18 בשנת המס תקף רק בנסיעה לתקופה רצופה העולה על 10 חודשים784$ לחודשנציב מס הכנסה יכול להתיר הוצאות גבוהות יותר בהתחשב במקום המגורים ובתנאי הלימוד

קישורים הוצאות נסיעה לחול

🔗 תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות), תשל"ב-1972

🔗 קביעת מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות) (רשימת מקומות לענין ניכוי הוצאות בחו"ל), תשס"ו-2005

Scroll to Top
דילוג לתוכן