קוד דיווח 102

טופס 102 של ביטוח לאומי משמש לדיווח נתוני שכר העובדים והניכויים לביטוח לאומי.
ישנם מספר קודי דיווח בהם משתמשים לצורך דיווח הנתונים, מערכת השכר אמורה לדעת להפיק את הטופס עם הקוד המתאים בהתאם לפעולה שנעשתה.
קודי הדיווח הנפוצים ביותר בטופס 102 הם קוד דיווח 01 – דיווח של שכר שוטף וקוד דיווח 03 – דיווח על הפרשי שכר.

מועד דיווח טופס 102

דיווח ותשלום ניכויים של דמי ביטוח לאומי מתבצעים תמיד עד ה-15 לחודש העוקב לשכר.
דיווח ביטוח לאומי הוא תמיד חודשי ואינו נעשה בראייה שנתית כמו מס הכנסה.
בביטוח לאומי קיימת תקרת הכנסה ההכנסה המירבית החודשית החייבת בדמי ביטוח לאומי נכון לשנת 2023 היא 47,465 ש"ח, מעל הכנסה זאת עובד שכיר לא ישלם דמי ביטוח לאומי.
למעבר לכל מועדי דיווח מוסדות כולל קישורים לדיווח ותשלום והורדת יומן עם התראות.

קודי דיווח 102 ביטוח לאומי

קוד דיווח ביטוח לאומימטרת קוד הביטוח הלאומיהסבר קצר על קוד הדיווח
01דוח שוטףדיווח על שכר חודשי שוטף
02דוח נוסףדיווח על עובד נוסף שלא דווח בדוח השוטף
03הפרשי שכר ותשלום נוסףשכר שנוסף שניתן לעובד כתוספת חד פעמית מעבר לשכר החודשי – בונוס שנתי / רבעוני, הבראה, מענק. בגלל שביטוח לאומי הוא חודשי ויש תקרת ביטוח לאומי (בניגוד למס הכנסה) במקרה של תשלום חד פעמי התשלום נפרס על כלל השנה ומתווסף לכל חודש ובגין הסכום הזה נגבים דמי הביטוח הלאומי
04הפרש בשל תיאום דמי ביטוחמיועד לעובדים שעובדים ביותר מעבודה אחת ועשו תיאום דמי ביטוח לאומי
05דוח אי העסקה
06הפרשי שכר בגין תקופה של מעל שנה
07הפרשי שכר שלילייםמיועד להחזר ביטוח דמי ביטוח ששולמו ביתר, יכול לקרות לדוגמא במקרה של אזרחים ותיקים ששולם בעדם דמי ביטוח והתגלה לאחר מכן כהם פטורים
08דוח מתקןתיקון דוחות עם טעויות שהתגלו עד שנה לאחור לאחר דיווח שכר שוטף ונוצר תשלום נוסף
09סגירת תיק ביטוח לאומיהפסקת הדיווחים לביטוח לאומי החל מחודש הדיווח
12דוח לתשלום בלבדמיועד לדוח שדווח אך לא שולם
35הפרשי שכר חופשת לידההפרשים ששולמו לעובדות במהלך חופשת לידה
36דוח מתקן להפרשי שכר חופשת לידה
47הפרשי תיאום דמי ביטוח לאומי
55דוח שוטף חופשת לידהדיווח ותשלום ביטוח לאומי עבור עובדות בחופשת לידה
56דוח מתקן חופשת לידהתיקון דוחות עם טעויות שהתגלו לאחר דיווח שכר שוטף חופשת לידה
83דוח מתקן על דוח הפרשים
86דוח מתקן לתקופה של מעל שנה

הערות לדיווח טופס 102 ביטוח לאומי

  • בדוח שוטף אין לכלול תשלומי הפרשים ושכר נוסף העולה על 25% מהשכר הרגיל, עבור תשלומים אלו יש למלא דוח הפרשים בקוד 03.

אי סבירות בטופס 102

לעיתים בעת דיווח טופס 102 מתקבלת הודעה מהביטוח לאומי שהדוח אינו סביר – "דיווח נקלט כלא סביר".
אי סבירות בטופס 102 יכולה לנבוע ממספר סיבות – אי סבירות בדמי הביטוח, אי סבירות בשכר, אי סבירות בשכר העולה על ההכנסה המירבית או אי סבירות בכמות העובדים החודשית.
במצב שמתקבלת הודעת דיווח נקלט כלא סביר יש צורך לשלוח הסבר כתוב לביטוח לאומי ורק לאחר אישורו הדוח ייקלט.
הסיבה הנפוצה שלי הופיעה ההודעת האי סבירות היתה כאשר רכיב שכר חד פעמי (בונוס, עמלה) לא היה מוגדר במערכת השכר כרכיב לפריסה (קוד דיווח 03) ולכן גרם לתשלום דמי ביטוח נמוכים יותר.
סיבה נוספת היתה בזמן הקורונה כאשר מרבית העובדים יצאו לחל"ת והמערכת של ביטוח לאומי לא הצליחה לעכל את השינוי הדרסטי בכמות העובדים.

Scroll to Top
דילוג לתוכן