רשימת כל החברות הממשלתיות Government Companies

רשימת כל החברות הממשלתיות מה תפקיד החברה, הסטטוס שלה, תחת איזה משרד ממשלתי היא נמצאת כולל קישורים לאתרי החברה.
בנוסף מידע כללי על החברה הממשלתיות כמה חברות קיימות, מי הן העיקריות איזה סוג חברות ממשלתיות קיימות ומי הם הדירקטורים בחברות האלו.
בתחתית העמוד יש קישורים לרשות החברות הממשלתיות עם חומר מענין על החברות הממשלתיות שתחת ניהול הרשות.

כמה חברות ממשלתיות יש?

נכון לשנת 2023 קיימות 100 חברות ממשלתיות.

החלוקה בין משרדי הממשלה היא:

משרדמספר חברות
האנרגיה17
האוצר16
התחבורה והבטיחות בדרכים13
החינוך9
הביטחון8
הבינוי והשיכון8
הכלכלה4
התיירות4
התקשורת4
ראש הממשלה4
הגנת הסביבה3
הרווחה והשירותים החברתיים2
התרבות מהספורט2
ירושלים ומסורת ישראל2
המשפטים1
החוץ1
החקלאות ופיתוח הכפר1
שירותי דת1
סה"כ100

מי הן החברות הממשלתיות העיקריות?

רשימת החברות הממשלתיות העיקריות על פי דין וחשבון על החברות הממשלתיות לשנת 2021 (הכי מאוחר שאני מצאתי) שנערך על ידי רשות החברות הממשלתיות, חשוב רק לציין שהרשות אחראית רק על חברות ממשלתיות המוגדרות כממשלתיות והן 71 חברות מתוך ה-100 (נכון ל-2021).

חברת נמל חיפה בע"מ הופרטה ב-10/1/2023 לקבוצת אדאני-גדות תמורת 2.9 מיליארד ש"ח.

התקבלה החלטה גם להפריט את חברת דואר ישראל בע"מ, אבל היא טרם יצאה לפועל (ניתן להגיש הצעה עד 12/9/2023). נכון לתאריך כתיבת השורות האלה גם פיטרו את מנכ"ל החברה למרות הביצועים הטובים (יחסית) של החברה תחת ניהולו, יכול להות שזה יעכב את ההפרטה.

 • חברת החשמל לישראל בע"מ
 • נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ
 • תשתיות אנרגיה בע"מ
 • מקורות חברת המים בע"מ
 • נתיבי ישראל – החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ
 • רכבת ישראל בע"מ
 • נת"ע – נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ
 • חברת נתיבי איילון בע"מ
 • חברת נמלי ישראל – פיתוח ונכסים בע"מ
 • חברת נמל חיפה בע"מ
 • חברת נמל אשדוד בע"מ
 • חברת דואר ישראל בע"מ
 • עמידר – החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ
 • החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ
 • התעשייה האווירית לישראל בע"מ
 • רפאל – מערכות לחימה מתקדמות בע"מ
 • החברה למתנ"סים – מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ

תרשים של החברות הממשלתיות העיקריות על פי מגזרים

מה הן סוגי החברות הממשלתיות

בהתאם לחוק החברות הממשלתיות קיימים 4 סוגים (סטטוסים) של חברות ממשליות, קצת הגדרות יבשות:

חברה ממשלתית / Government company

חברה שיותר מ-50% מכוח ההצבעה באספותיה הכלליות או הזכות למנות יותר ממחצית מספר הדירקטורים שלה הם בידי המדינה או בידי המדינה יחד עם חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית.

חברת בת ממשלתית / Subsidiary government company

חברה שיותר מ-50% מכוח ההצבעה באספותיה הכלליות או הזכות למנות יותר ממחצית מספר הדירקטורים שלה הם בידי חברה ממשלתית, בידי חברת בת ממשלתית או בידי חברה ממשלתית יחד עם חברת בת ממשלתית

חברה מעורבת / Mixed Company

חברה אשר 50% או פחות מכוח ההצבעה באספותיה הכלליות או הזכות למנות מחצית או פחות ממספר הדירקטורים שלה הם בידי המדינה. חברה כזו אינה ממשלתית ושליטתה של המדינה בה מצומצמת יחסית.

עמותה ממשלתית / government non profit association

לא תחת חוק החברות הממשלתיות, תאגיד שהוקם למטרה ציבורית ללא כוונת רווח, עמותה ממשלתית מנוהלת ע"י הממשלה.

חלוקת סוגי החברות הממשלתיות נכון לשנת 2023

סטטוס חברהמספר חברות
ממשלתית66
בת ממשלתית17
מעורבת14
עמותה ממשלתית3
סה"כ100

רשימת חברות ממשלתיות

זוהי רשימת כל החברות הממשלתיות בישראל בשנת 2023:

🔗 להורדת רשימת כל החברות הממשלתיות בישראל בשנת 2023 באקסל.

שם החברהמהות החברהסטטוסמשרד ממשלתי קישור לאתר אינטרנט
א.ת. אפיקי תקשורת בע"מ ממשלתיתהתקשורתhttp://www.atcc.co.il/
אולם נחמני בע"מלנהל ולתחזק את אולם נחמני 4 ולהשכירו למופעי תרבות ובידורממשלתיתהאוצר
איסורד בע"מיצור ומסחור פתוחי המרכז למחקר גרעיני שורק.ממשלתיתראש הממשלה
אלתא מערכות בע"מייצור ופיתוח ציוד ומערכות אלקטרוניותבת ממשלתיתהביטחוןhttp://www.iai.co.il/
אמריליס בע"מלייעץ לגופים בי"ל בדבר הקמה, תכנון פיתוח ותפעול של נמלים בעולם. לשתף פעולה, בכפוף לאישור שר התחבורה ושר האוצר והממשלה, עם גופים בי"ל, לרבות בדרך של הקמת חברות או תאגידים יעודייםבת ממשלתיתהתחבורה והבטיחות בדרכים
אשרא החברה הישראלית לביטוח סיכוני סחר חוץ בע"מביטוח יצוא – מבטחת עסקאות יצוא באשראי לטווח בינוני וארוך (שנה עד עשר שנים) והשקעות בחו"ל. החברה מבטחת חלק ניכר מהיצוא הישראלי לשווקים מתפתחים כנגד סיכונים פוליטיים וסיכונים מסחרייםממשלתיתהכלכלהhttp://www.ashra.gov.il/
בית הספר המרכזי למלונאות בע"מ – תדמורקיום קורסי הכשרת תלמידים בתחומי מלונאות, תיירות, מזון, הארחה, טבחות, קונדיטוריה, ניהול מלונות, משק וקבלה.
ניהול בית מלון ("תדמור")
ממשלתיתהתיירותhttp://tadmor-school.co.il/
בית התפוצותהקמת והפעלת מוזיאון למורשת היהדות, מרכז עולמי למחקר, לידע ולתעוד של יהדות בת זמננו שישמש להעמקת ידיעותיהם של תושבי ישראל ויהודי התפוצותעל קהילות ישראל ברחבי העולם, לימוד הדרמה האנומעורבתהתרבות והספורטhttp://www.bh.org.il/he/
דירה להשכיר – החברה הממשלתית לדיור להשכרה בע"מקידום דיור במסגרת הפרויקט הלאומי לדיור.ממשלתיתהבינוי והשיכוןhttp://www.aprent.co.il/
האיגוד, חברה להעברת טכנולוגיהזרוע ביצועית, כספית ומנהלית למש"ב – האגף לשיתוף פעולה בינלאומי במשרד החוץממשלתיתהחוץhttp://www.haigud.org.il/
הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודיאיסוף חומר ארכיוני על קהילות ישראל בתפוצות והעמדתו לרשות המחקר ההיסטורימעורבתהחינוךhttp://cahjp.huji.ac.il/
הוועד המנהל של האגודה לתרבות הדיורהאגודה פועלת למען החדרת המודעות ודרכי פעולה לשמירה על הרכוש המשותף, טיפוח החיים בבית המשותף, הדרכה וניהול תקין של ענייני הבית המשותף ויצירת מערכת שכנות נאותה.עמותההבינוי והשיכוןhttp://www.tarbut-hadiur.gov.il/
החברה הישראלית לחקר מדעי החיים בע"ממו"פ בתחומי כימיה ביולוגיה ומדעי הסביבה בשיתוף עם המכון הביולוגי, שירותי איכות סביבה ושירותים אקולוגיים.ממשלתיתראש הממשלהhttp://www.lsri.co.il/
החברה הלאומית לאספקת פחם בע"מרכישה ושיווק של פחם.בת ממשלתית האנרגיהhttp://ncsc.co.il/
החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מלנהל ולרכז את הטיפול בנושא תכנון וביצוע פעולות שנועדו להיות פתרונות קצרי טווח וארוכי טווח מפני עליית מפלס המים_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
ממשלתיתהתיירותhttp://www.haganot.co.il/
החברה הממשלתית להגנת מצוקי חוף הים התיכוןלתכנן, לבצע ולתחזק את הקמת ההגנות הימיות ומתן שירותי ניהול, פיקוח וייעוץ בכל הנוגע להגנות היבשתיות לעניין התמוטטות המצוק החופי.ממשלתיתלהגנת הסביבהhttp://www.mccp.co.il/
החברה הממשלתית לתיירות בע"מפיתוח והשקעות באזורי תיירות בישראלממשלתיתהתיירותhttp://igtc.co.il
החברה לחינוך ימי בישראל (בתיה"ס הימיים)ניהול בתי ספר ימיים – בי"ס לקציני ים – עכו , בי"ס מבואות ים – מכמורת , בי"ס תיכון חקלאי טכנולוגי – ראמהממשלתיתהביטחון
החברה למתנ"סים מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ (חל"צ)החברה למתנ"סים היא הארגון החברתי המוביל בישראל וייעודה – בניית קהילות מקומיות ברשת ארצית. תכניות החברה מאפשרות לכל חבר בקהילה להיות ולהרגיש משמעותי שייך.ממשלתיתהחינוךhttp://www.matnasim.org.il/
החברה לניהול קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע"מקרן השתלמות לאקדמאים. גבייה הפרשות מעמיתים ומעסיקים והשקעתם. מימון השתלמויות שאושרו לעמיתים.ממשלתיתהאוצרhttp://www.academaim-krn.co.il/
החברה לניהול קרן השתלמות לביוכימאים ומיקרוביולוגים בע"מניהול קרן השתלמות לביוכימאים ומיקרוביולוגים וקרן חסכון הפועלת בשני מסלולים: 1. מסלול השתלמות. 2. חסכון – בתום 6 שנים לכל מטרה.ממשלתיתהאוצרhttp://www.keren-kesem.co.il/
החברה לניהול קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים בע"מניהול קרן השתלמות להנדסאים וטכנאיםממשלתיתהאוצרhttp://www.kerentech.co.il/
החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע"מניהול קרן השתלמות לעורכי דין בשירות הציבור.ממשלתיתהאוצרhttp://keren.mishpatanim.co.il/
החברה לניהול קרן השתלמות לעובדי המדינה בע"מקרן השתלמות לשכיריםממשלתיתהאוצרhttp://www.ovdeimedina.co.il/
החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע"מניהול קרן השתלמות לשופטיםממשלתיתהמשפטיםhttp://www.keren-shoftim.org.il/
החברה לפיתוח עכו העתיקה בע"מפיתוח עכו העתיקה. שימור, שיחזור ושיקום של אוצרות התרבות ועתיקות העיר, פיתוח התשתיות העירוניות, פיתוח כלכלי ועידוד יזמות פרטית וציבורית.ממשלתיתהתיירותhttp://www.akko.org.il/
החברה לשיקום ולפיתוח הרובע היהודי בע"משיקום ופיתוח הרובע היהודי, ניהול נכסים ורישומים ותפעול מוזיאונים.ממשלתיתירושלים ומסורת ישראלhttp://www.rova-yehudi.org.il/he/
החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מטיפול ומיחזור פסולות תעשייתיות מסוכנות ורעילות, בדיקת זיהום אויר ובדיקות מעבדה.ממשלתיתלהגנת הסביבהhttp://enviro-services.co.il/
הכפר הירוק ע"ש לוי אשכול בע"ממוסד חינוכי לילדי מצוקה, ילדי עולים ואחרים שמטרתו להעניק חינוך לחקלאות, לעבודה, אזרחות טובה ולהשגים לימודייםממשלתיתהחינוךhttp://www.kfaryarok.org.il/
המועצה הישראלית לצרכנותלפעול להגנת הצרכנים, שמירת זכויותיהם קידום עניניהם, בניית מערך מידע צרכני.ממשלתיתהכלכלהhttp://www.consumers.org.il/
המכון הגיאופיסי לישראלביצוע סקרים לחקר מבנה תת הקרקע בישראל ובחו"ל, וכן עבודות ומחקרים הנוגעים להגדרות סיכוני רעידות אדמה בישראל.ממשלתית האנרגיהhttp://www.gii.co.il/
המכון הישראלי לייןמחקר ופיתוח בנושא הגפן יין ויינות, פיקוח על יבוא ויצוא משקאות חריפים.ממשלתיתהכלכלה
המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושיםאחזקה ופתוח של אתרי המקומות הקדושים בישראל.עמותהשירותי דתhttp://dat.gov.il/About/Units/Pages/HollyPlaces.aspx
הקרן למורשת הכותל המערביעבודות פיתוח, שימור ואחזקה של הכותל המערבי, השלמת החפירות תצוגה של תערוכות וכו'עמותהראש הממשלהhttp://www.thekotel.org/
הרשות לחינוך והכשרה ימייםהכשרת צוערים, חינוך והדרכה לימאים לאחר שירות צבאי. קורסי בטיחות והכשרה מקצועית. הכשרה לכל דרגות הקצונה בצי הסוחר, כולל התמחויות._x000D_
ממשלתיתהתחבורה והבטיחות בדרכיםhttp://www.meta.org.il/_x000D_
התעשייה האווירית לישראל בע"מפיתוח, ייצור והשבחת כלי טיס לסוגיהם, פיתוח וייצור כלי טיס בלתי מאוישים , תחזוקה והשבחת מטוסים, יצור מערכות חלל, אלקטרואופטיקה, נשק וחימוש._x000D_
ממשלתיתהביטחוןhttp://www.iai.co.il/_x000D_
ח.ל.ד חברה ממשלתית עירונית לשיקום דיור ופיתוח בע"מהשכרת דירות, טיפול באכלוס שיקום ודיור של אוכלוסייה טעונת סיוע, טיפול בתעודות זכאות, ניהול שיקום שכונות וניהול עבודות עבור עיריית פ"ת.ממשלתיתהבינוי והשיכוןhttp://www.heled.org/
חברה למפעלי כלכלה ותרבות לעובדי המדינה בע"משירותי כלכלה, תרבות ורווחה לעובדי המדינה.מעורבתהאוצר
חברת "המשקם" לתעסוקת קשישים ובעלי כושר עבודה מוגבל בע"מהקמת והפעלת מפעלים ושרותים להעסקת עובדים בעלי כושר עבודה מוגבלמעורבתהרווחה והשירותים החברתייםhttp://www.hameshakem.co.il/
חברת אשדוד התפלה בע"מייזום, תכנון, מימון והקמה של מתקן ההתפלה באשדוד_x000D_
בת ממשלתית האנרגיהwww.mekorot.co.il
חברת בנין "הבימה" בע"מהחזקתו והפעלתו של בנין תיאטרון הבימהממשלתיתהאוצר
חברת בנק הדואר בע"ממתן שירותים כספיים ופיננסיים, כמשמעם בחוק הדואר._x000D_
בת ממשלתיתהתקשורתhttp://www.israelpost.co.il/content.nsf/pages/bank1
חברת דואר ישראל בע"מלספק שירותי דואר ושירותי בנק הדוארממשלתיתהתקשורתhttp://www.israelpost.co.il/_x000D_
http://www.israelpost.co.il/_x000D_
חברת הדואר סוכנות לביטוח (2012) בע"מלעסוק בתיווך לעניין ביטוח בין כל אדם (לרבות חברה) לבין מבטח בענף ביטוח פנסיוני ובענף ביטוח כלכלי, בהתאם ובכפוף להוראות הדיןבת ממשלתיתהתקשורת
חברת החשמל לישראל בע"מייצור, הולכת, חלוקת והספקת חשמל.ממשלתית האנרגיהhttps://www.iec.co.il/
חברת מים שומרון בע"מבת ממשלתית האנרגיה
חברת נכסי חייל (נח) בע"מלייסד להחזיק ולקיים בניינים המשמשים כבתי חייל, אכסניות נופש, מסעדות, מוסדות בידור ובתי תרבות לשימושם ולהנאתם של חיילי צה"ל.מעורבתהביטחוןבית החייל, רח' וייצמן 60
חברת נמל אשדוד בע"מניהול והפעלת שירותי נמל, ניצול יעיל של נכסי החברה להענקת שירות למשתמשי הנמל.ממשלתיתהתחבורה והבטיחות בדרכיםhttps://www.ashdodport.co.il/
חברת נמלי ישראל – פיתוח ונכסים בע"מפיתוח, החזקה וניהול מקרקעין בתחום הכרזת נמלי חיפה, אשדוד ואילת, בהתאם לתפקידים המפורטים בחוק רשות הספנות והנמלים התשס"ד-2004.ממשלתיתהתחבורה והבטיחות בדרכיםhttp://www.israports.org.il/
חברת נתיבי איילון בע"מפיתוח התשתית התחבורתית במטרופולין תל אביב וניצול אפיק נחל האיילון כתוואי לכביש מהיר._x000D_
ניהול וביצוע פרוייקטי תנועה ותחבורה ציבורית בכל המטרופולין
ממשלתיתהתחבורה והבטיחות בדרכיםhttp://www.ayalonhw.co.il/
חברת נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים (נת"ע)אחראית על תכנון והקמת מערכת הסעת המונים במטרופולין תל אביב, ובכך מובילה מהפך בתחום התחבורה.ממשלתיתהתחבורה והבטיחות בדרכיםhttp://www.nta.co.il/
חברת פארק אריאל שרון בע"מלעסוק בתכנון בפיתוח, בהקמה בניהול ואחזקה של פארק איילון, אשר ישמש כשטח ציבורי פתוח וריאה ירוקה מטרופולין של ת"א וייועד לתועלת כלל הציבור למטרות פנאי ונופש.ממשלתיתלהגנת הסביבהhttp://www.parksharon.co.il/
חברת פיתוח מתחמי רכבת ישראל בע"מלפעול לפיתוח עסקי-מסחרי של המקרקעין ומתחמי תחנות הרכבת.בת ממשלתיתהתחבורה והבטיחות בדרכים
חברת רכבת ישראל מטענים בע"מלהוביל מטענים באמצעות קרונות רכבת, שבבעלות חברת המטענים או בבעלות תאגידים אחרים ולבצע לצורך כך השקעות ופיתוח תשתיות, ל5כות תחבורתיות, ייעודיות להובלת מטענים.בת ממשלתיתהתחבורה והבטיחות בדרכים
חברת רפאל – מערכות לחימה מתקדמות בע"ממחקר, פיתוח וייצור אמצעי לחימה.ממשלתיתהביטחוןhttp://career.rafael.co.il/
חברת תחנות ייצור חשמל חדשות בישראל בע"מהקמה והפעלה של תחנות ייצור חשמל בהתאם להוראות חוק משק החשמל, התשנ"ו-1966 ועפ"י כל דין. החברה תהיה רשאית ליזום ולבצע כל פעולה הדרושה לה לביצוע המטרות שלעיל._x000D_
ממשלתית האנרגיה
חוצה ישראל בע"מאחריות להקמתו והפעלתו של כביש מספר 6ממשלתיתהתחבורה והבטיחות בדרכיםhttp://www.hozeisrael.co.il/
חלמיש – חברה ממשלתית עירונית לדיור לשקום ולהתחדשות שכונות בת"א יפו בע"פינוי ובינוי מחדש של אזורי מגורים בעיר, לרבות הטיפול בפיתוח הרחבות בשכונות השיקום בתל-אביב יפו, ניהול פרוייקטים במסגרת "בנה ביתך" וסיוע בבעיות דיור של תושבי העיר.ממשלתיתהבינוי והשיכוןhttp://www.halamish.org/
חקר ימים ואגמים לישראל בע"מקידום המחקר והפיתוח בנושאי אוקיאנוגרפיה ולימנולוגיה.ממשלתית האנרגיהhttp://www.ocean.org.il/
כפר הנוער מאיר שפיהלהחזיק, לנהל ולפתח את הכפר "מאיר שפיה" שתפקידו לתת חינוך חקלאי וכללי לחניכיו, ובכללם ילדי עליית הנוער וילדים מקופחים, לטפל בהם ולדאוג לשקומם.ממשלתיתהחינוךhttp://www.shfeyah.org.il/
מגדל שלום מאיר בע"מניהול, תפעול ואחזקה של מגדל שלוםמעורבתהאוצר
מדרשת שדה בוקרחינוך ותיירותממשלתיתהחינוךhttp://www.boker.org.il/
מוזיאון ישראלמוזאולוגיהמעורבתהתרבות והספורטhttp://www.imj.org.il/
מכון היהלומים הישראליפיתוח טכנולוגי, קידום השיווק ויחסי ציבור ענפי, קידום מקורות הגלם, הכשרה מקצועית, ייעוץ בנושאי אבטחה. מייזם אינטרנט – פורטל ענף היהלומים.מעורבתהכלכלהhttp://www.israelidiamond.co.il/
מקווה ישראל – כל ישראל חבריםחינוך התיישבותיממשלתיתהחינוךhttp://www.kiah.org.il/
מקורות חברת המים בע"מהפקה הולכה ואספקת מיםממשלתית האנרגיהhttp://www.mekorot.co.il/
מקורות ייזום ופיתוח בע"מפעילות בתחום משק המים והביוב בישראל ומחוצה לה הכוללת הקמה, בעלות, אספקה וניהול של שירותי תפעול ואחזקת מתקנים של מערכות מים ביוב וניקוז, מערכות טיהור שפכים ומתקני התפלה.בת ממשלתית האנרגיהwww.mekorot.co.il
מת"ש – מרכזי תעסוקה שיקומיים בע"משיקום ותעסוקת נכים ומוגבליםמעורבתהרווחה והשירותים החברתיים
נגה – ניהול מערכת החשמל בע"מליזום ולבצע כל פעולה הדרושה לה לביצוע ניהול מערכת החשמלממשלתית האנרגיה
נכסי הירדן בע"מויסות אגרות חוב סחירות של החברה האםבת ממשלתית האנרגיה
נכסים מ.י. בע"ממכירת מניות הבנקים שבהסדרממשלתיתהאוצרhttp://www.mi-holdings.co.il/
נצר השרון בע"מלעסוק בכל הפעילות שתיותר בחב' לאחר ביצוע העברת פעילות חב' תעש לחב' תעש מערכות ו'או לאחר מועד השלמת מכירת אחזקות המדינה בתעש מערכות והכל בהתאם להסכם העברת הנכסים והתחייבויות בין2ממשלתיתהביטחון
נתיב האור בע"מבת ממשלתית האנרגיה
נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מהקמה והפעלה של מערכת הולכת הגז הטבעי במדינת ישראל.ממשלתית האנרגיהhttp://www.ingl.co.il/
נתיבי ישראל – החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מהחברה עוסקת בתכנון, פתוח, אחזקה וניהול תנועה של כל רשת הכבישים הבין עירונית.ממשלתיתהתחבורה והבטיחות בדרכיםhttp://www.iroads.co.il/
עגור – חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ קרן חסכונות לתשלום מענק השתלמות למוריםמעורבתהחינוךhttp://www.kereni.co.il/
עמידר החדשה החברה הלאומית לשכון בישראל בע"מניהול נכסי הדיור הציבורי – ניהול רכוש קבוע, ניהול דיור זמני – ניהול נכסי ר"פ ודיור מוגן.ממשלתיתהבינוי והשיכוןhttps://www.amidar.co.il/
ענבל חברה לבטוח בע"משירותי ניהול ויעוץ שונים לממשלה ,לרבות ניהול הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה. ניהול מערך פקדונות, הלוואות המדינה וביטוח הצמדה, ניהול המערך הממוחשב של מרכז השקעות.ממשלתיתהאוצרhttp://www.inbal.co.il/
ערים חברה לפיתוח עירוני בע"מתכנון פיתוח ופיקוח תשתיות קרקע.ממשלתיתהבינוי והשיכוןhttp://www.arim.co.il/
פי גלילות מסופים וצינורות נפט בע"מניפוק ואחסון תזקיקי נפט.מעורבת האנרגיהhttp://www.pi-gliloth.co.il/
פרזות – חברה ממשלתית עירונית לשיכון ירושלים בע"מזרוע לביצוע מדיניות משב"ש המטפלת בכל מבקשי הסיוע בדיור בירושלים, מפעילה ומתחזקת הדיור המוגן לקשישים ב- 14 ערים ברחבי הארץ.בת ממשלתיתהבינוי והשיכוןhttp://www.prazot.co.il/
פתוח מזרח ירושלים בע"מפיתוח פרוייקטים תירותיים ותשתיתיים בירושלים, תפעול אתרי תירות והפקת אירועיםממשלתיתירושלים ומסורת ישראלhttp://www.pami.co.il/
ק.ה.ר קרן השתלמות לרוקחים בע"מניהול קרן השתלמותממשלתיתהאוצרhttp://infinity.co.il/nihulkupot/Kahar/
ק.ל.ע. – חברה לניהול קרן השתלמות לעובדים סוציאליים בע"מניהול קרן השתלמות לעובדים סוציאלייםממשלתיתהאוצרhttp://www.krn-kela.co.il/
קו מוצרי דלק בע"משירותי הזרמה של דלק ומוצריו.בת ממשלתית האנרגיהhttp://www.pei.co.il/
קו צינור אירופה אסיה בע"מהחזקה הולכה ואחסון של נפט, לרבות פריקה טעינה וניפוק שלו לרבות כל פעולה נלווית הדרושה לשם ביצוע מטרות אלה.החזקה והפעלת מתקני גז טבעי ותחנות כח ליצור חשמל לרבות כל פעולה נלויית.ממשלתיתהאוצר
קנט – קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מביטוח נזקי טבע ואסונות טבע בענפי החקלאות השוניםממשלתיתהחקלאות ופיתוח הכפרhttp://www.kanat.co.il/
קרן קיסריה אדמונד בנימין דה רוטשילדלהרחיב ולפתח את שטחי קיסריה, לתמוך ולעודד השכלה גבוהה ותרבות בישראלמעורבתהאוצרhttp://www.rcf.org.il/index.php?lang=he
קרנות השתלמות למורים וגננות – חברה מנהלת בע"מקרן חסכונות להשתלמות למוריםמעורבתהחינוךhttp://www.kranoth.org.il/kmorim/site/homepage.asp
קרנות השתלמות למורים תיכוניים, סמינרים ומפקחים – חברה מנהלת בע"מקרן חסכונות להשתלמויות למורים תיכוניים, סמינרים ומפקחים בהתאם לתקנותמעורבתהחינוךhttp://www.kranoth.org.il/kmorim/site/kmorim.asp?pi=1657
רותם תעשיות בע"משיווק פרוייקטים, מוצרים, טכנולוגיות, תהליכים ושירותים, אשר לקמ"ג ענין לפעול בהם באופן מסחרי. בנוסף, עוסקת החברה בשיווק מכירה ואחזקה של ציוד מגן ובניהול פארק תעשייתיממשלתיתראש הממשלהhttp://www.rotem.co.il/
רכבת ישראל בע"מלהפעיל רכבות ולפתח רשת מסילות. _x000D_
פיתוח תשתיות רכבתית והפעלת מערך רכבות
ממשלתיתהתחבורה והבטיחות בדרכיםhttp://www.rail.co.il/
שביט בע"מלסייע למשהב"ט בניהול מערך התמלוגים מהתעשיות: לספק שירותים מנהלתיים למשהב"ט כעזר לצורך הפעלת סמכויותיו לפי חוק הפיקוח על יצוא בטחוני, התשס"ז-2007;ממשלתיתהביטחון
שחמ – מקורות ביצוע בע"מייצור ושיפוץ ציוד שאיבה, לוחות חשמל, פיקוד ובקרה, גשם מלאכותי, מתקנים לטיפול במים וביוב, הנחה והעתקה של קוי מים, קידוחי מים, שיקום בריכות ועבודות אזרחיות שונות.בת ממשלתית האנרגיהhttp://www.emsmekorotprojects.co.il/
שירותי קורספונדנציה בע"מממשלתיתהאוצר
שקמונה חברה ממשלתית עירונית לשקום הדיור בחיפה בע"מפתרונות דיור לזכאים, ניהול ואחזקת נכסים_x000D_
החברה, ניהול בתי דיור גיל הזהב, ביצוע פינויים בחיפה.
ממשלתיתהבינוי והשיכוןhttp://www.shikmona.co.il/
תומר – חברה ממשלתית בע"מלעסוק בפעילות הנעה כבדה וכן בפעילות סלבין, על כל היבטיהן, לרבות פיתוח ייצור, בדיקה, ניסוי, הוכחה, אחזקה ותחזוקה.ממשלתיתהביטחון
תעבורה ימית אשדוד בע"מניהול התעבורה הימית של כלי שיט המיועדים להכנס דרך נמל אשדודבת ממשלתיתהתחבורה והבטיחות בדרכים
תעבורה ימית חיפה בע"מניהול התעבורה הימית של כלי שיט המיועדים להכנס דרך נמל חיפהבת ממשלתיתהתחבורה והבטיחות בדרכים
תשתיות אנרגיה בע"משירותי איחסון של נפט גולמי ותזקיקים.ממשלתית האנרגיהhttp://www.pei.co.il/

רשימת הדירקטורים והמנכ"לים בחברות הממשלתיות

זוהי רשימת כל הדירקטורים והמנכ"לים בחברות הממשלתיות בישראל (מעודכן נכון ל-29/8/2023):

🔗 להורדת רשימת כל הדירקטורים והמנכ"לים בחברות הממשלתיות בישראל נכון ל-29/8/2023 באקסל.

חברה ממשלתיתתפקידשם פרטישם משפחה
חברת החשמל לישראל בע"ממנכ"למאירשפיגלר בן אורי
חברת החשמל לישראל בע"מדירקטורענתאורן אלעד
חברת החשמל לישראל בע"מדירקטורניסיםאלון
חברת החשמל לישראל בע"מדירקטוראפריםהניג
חברת החשמל לישראל בע"מדירקטורדיאנהחלבי
חברת החשמל לישראל בע"מדירקטורדבורהחסיד
חברת החשמל לישראל בע"מדירקטוראברהםמנלה
חברת החשמל לישראל בע"מדח"צשלמהארביב
חברת החשמל לישראל בע"מדח"צמיכאלשניידר
תומר – חברה ממשלתית בע"ממנכ"למורדי בן עמי
תומר – חברה ממשלתית בע"מיו"ררונימורנו
תומר – חברה ממשלתית בע"מדירקטורמיכלבן מובחר
תומר – חברה ממשלתית בע"מדירקטורמנחםהבלין
תומר – חברה ממשלתית בע"מדירקטוררונימורנו
עמידר החדשה החברה הלאומית לשכון בישראל בע"ממנכ"לאליעזרבן מאיר
עמידר החדשה החברה הלאומית לשכון בישראל בע"מיו"ריאירזילברשטיין
עמידר החדשה החברה הלאומית לשכון בישראל בע"מדירקטוריעלאילוז אקרם
עמידר החדשה החברה הלאומית לשכון בישראל בע"מדירקטורנתןביטון
עמידר החדשה החברה הלאומית לשכון בישראל בע"מדירקטורגלעדבר אדון
עמידר החדשה החברה הלאומית לשכון בישראל בע"מדירקטורסיגליתגבאי
עמידר החדשה החברה הלאומית לשכון בישראל בע"מדירקטוריאירזילברשטיין
עמידר החדשה החברה הלאומית לשכון בישראל בע"מדירקטורפארנדיר
עמידר החדשה החברה הלאומית לשכון בישראל בע"מדירקטורהלנהרבליס
עמידר החדשה החברה הלאומית לשכון בישראל בע"מדח"צאלהויימן
מקורות חברת המים בע"ממנכ"לעמיתלנג
מקורות חברת המים בע"מיו"ריצחקאהרונוביץ
מקורות חברת המים בע"מדירקטוריצחקאהרונוביץ
מקורות חברת המים בע"מדירקטורדליתאוחיון ויזל
מקורות חברת המים בע"מדירקטוררוניתלרנר
מקורות חברת המים בע"מדירקטוריורםמוטעי
מקורות חברת המים בע"מדירקטורעטאללהסבאג
מקורות חברת המים בע"מדירקטורחייםפרלוק
מקורות חברת המים בע"מדח"צנעמיאנוך
נתיב האור בע"ממנכ"לגילדותן
נתיב האור בע"מדירקטורהילהשפילמן
תעבורה ימית חיפה בע"מיו"ריצחקבלומנטל
תעבורה ימית חיפה בע"מדירקטורנעםאורלי
תעבורה ימית חיפה בע"מדירקטוריצחקבלומנטל
תעבורה ימית חיפה בע"מדירקטורמורןברק
תעבורה ימית חיפה בע"מדירקטורשריתטיר בכר
תעבורה ימית חיפה בע"מדירקטוראורוןמסילתי
תעבורה ימית חיפה בע"מדירקטורעמיתמרזאי
תעבורה ימית חיפה בע"מדירקטוראנוורמשלב
תעבורה ימית חיפה בע"מדירקטורסיגלית נויקמה
תעבורה ימית אשדוד בע"ממנכ"לאביחיחתוכה
תעבורה ימית אשדוד בע"מיו"ריצחקבלומנטל
תעבורה ימית אשדוד בע"מדירקטורדניאלהאוסטרובסקי פרסלר
תעבורה ימית אשדוד בע"מדירקטוראוהדאלקבץ
תעבורה ימית אשדוד בע"מדירקטוריצחקבלומנטל
תעבורה ימית אשדוד בע"מדירקטוריפעתחורי
תעבורה ימית אשדוד בע"מדירקטורצחינחום
תעבורה ימית אשדוד בע"מדירקטוראורטלניב
בית הספר המרכזי למלונאות בע"מ – תדמורמנכ"לצבישפיס
המכון הגיאופיסי לישראלמנכ"להנרי אוריפיצ'וטו
המכון הגיאופיסי לישראליו"רדודגילת
המכון הגיאופיסי לישראלדירקטוראילתאליאב
המכון הגיאופיסי לישראלדירקטורלינדהאשכנזי
המכון הגיאופיסי לישראלדירקטורדודגילת
המכון הגיאופיסי לישראלדירקטורדודכהן
המכון הגיאופיסי לישראלדירקטורדינהפרומוביץ
המכון הגיאופיסי לישראלדירקטורעידורוזוליו
חברת "המשקם" לתעסוקת קשישים ובעלי כושר עבודה מוגבל בע"מדירקטוראוריתשבתאי פרנק
חברה למפעלי כלכלה ותרבות לעובדי המדינה בע"ממנכ"לאסתרשלם
החברה לחינוך ימי בישראל (בתיה"ס הימיים)מנכ"לאבינועםגורן
החברה לחינוך ימי בישראל (בתיה"ס הימיים)דירקטורזאבליכטנפלד
ח.ל.ד חברה ממשלתית עירונית לשיקום דיור ופיתוח בע"מדירקטורוונדהאקלה
פרזות – חברה ממשלתית עירונית לשיכון ירושלים בע"מדירקטורטליסימון
חלמיש – חברה ממשלתית עירונית לדיור לשקום ולהתחדשות שכונות בת"א יפו בע"יו"ראברהםנתן
חלמיש – חברה ממשלתית עירונית לדיור לשקום ולהתחדשות שכונות בת"א יפו בע"דירקטורעמיתגריידי
חלמיש – חברה ממשלתית עירונית לדיור לשקום ולהתחדשות שכונות בת"א יפו בע"דירקטוראברהםנתן
שקמונה חברה ממשלתית עירונית לשקום הדיור בחיפה בע"ממנכ"לרותגולדנברג
שקמונה חברה ממשלתית עירונית לשקום הדיור בחיפה בע"מדירקטורדליהסבג
החברה הממשלתית לתיירות בע"ממנכ"לעידןמועלם
החברה הממשלתית לתיירות בע"מיו"ריפהויגודסקי
החברה הממשלתית לתיירות בע"מדירקטוררוניתבדלר
החברה הממשלתית לתיירות בע"מדירקטורסמיבקלש
החברה הממשלתית לתיירות בע"מדירקטורסאמיברקת
החברה הממשלתית לתיירות בע"מדירקטוריפהויגודסקי
החברה הממשלתית לתיירות בע"מדירקטורבשארמדאח
החברה הממשלתית לתיירות בע"מדירקטורמאירסהר
החברה הממשלתית לתיירות בע"מדירקטורבריאןשפושניק
תשתיות אנרגיה בע"ממנכ"לעוזילוין
תשתיות אנרגיה בע"מיו"רמשהקלצ'ין
תשתיות אנרגיה בע"מדירקטוריאיראריאלי
תשתיות אנרגיה בע"מדירקטוראמיןח'לף
תשתיות אנרגיה בע"מדירקטורדןחן
תשתיות אנרגיה בע"מדירקטורניבפולני
תשתיות אנרגיה בע"מדירקטורמיכלפרנקו קדמי
תשתיות אנרגיה בע"מדירקטורמשהקלצ'ין
תשתיות אנרגיה בע"מדירקטוררוניתשוורץ
תשתיות אנרגיה בע"מדירקטורליאתשרון
שחמ – מקורות ביצוע בע"מדירקטורקרןבן ארוש
שחמ – מקורות ביצוע בע"מדירקטורחייםורון
שחמ – מקורות ביצוע בע"מדירקטורעמיתלנג
שחמ – מקורות ביצוע בע"מדירקטורעודדלרנר
אשרא החברה הישראלית לביטוח סיכוני סחר חוץ בע"מדירקטורדורוןאביטל
אשרא החברה הישראלית לביטוח סיכוני סחר חוץ בע"מדירקטוראביבלו
אשרא החברה הישראלית לביטוח סיכוני סחר חוץ בע"מדירקטוראוהדכהן
אשרא החברה הישראלית לביטוח סיכוני סחר חוץ בע"מדירקטורעדיפטל
אשרא החברה הישראלית לביטוח סיכוני סחר חוץ בע"מדח"צרוניתבירן
מקווה ישראל – כל ישראל חבריםמנכ"לשריתגולדשטיין
מקווה ישראל – כל ישראל חבריםדירקטורמרדכיכהן
מקווה ישראל – כל ישראל חבריםדירקטורעומרינעים
מקווה ישראל – כל ישראל חבריםדירקטורמאירסיטבון
התעשייה האווירית לישראל בע"ממנכ"לבועזלוי
התעשייה האווירית לישראל בע"מיו"רעמירפרץ
התעשייה האווירית לישראל בע"מדירקטוריוליהאיתן
התעשייה האווירית לישראל בע"מדירקטוריוסיבן נון
התעשייה האווירית לישראל בע"מדירקטורגביסרוסי
התעשייה האווירית לישראל בע"מדירקטורמהאעלי
התעשייה האווירית לישראל בע"מדירקטורעמירפרץ
התעשייה האווירית לישראל בע"מדירקטוריוסףצ'חנובר
התעשייה האווירית לישראל בע"מדירקטורעדירביב
התעשייה האווירית לישראל בע"מדח"צעדיברשדסקי
התעשייה האווירית לישראל בע"מדח"צחוהשכטר
האיגוד, חברה להעברת טכנולוגיהדירקטורגילהשכל
האיגוד, חברה להעברת טכנולוגיהדירקטורנעמיענתבי
האיגוד, חברה להעברת טכנולוגיהדירקטורעינתשלאין
עגור – חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מדירקטורבנימיןדרייפוס
הכפר הירוק ע"ש לוי אשכול בע"מיו"ריואלישורון
הכפר הירוק ע"ש לוי אשכול בע"מדירקטוריונהאדמון
הכפר הירוק ע"ש לוי אשכול בע"מדירקטורחנהבלוי
הכפר הירוק ע"ש לוי אשכול בע"מדירקטוריואלישורון
הכפר הירוק ע"ש לוי אשכול בע"מדירקטורשרוןכהנא
קרנות השתלמות למורים וגננות – חברה מנהלת בע"מיו"ראילגבאי
קרנות השתלמות למורים וגננות – חברה מנהלת בע"מדירקטוראילגבאי
קרנות השתלמות למורים וגננות – חברה מנהלת בע"מדירקטורדודימזרחי
קרנות השתלמות למורים תיכוניים, סמינרים ומפקחים – חברה מנהלת בע"מיו"ראילגבאי
קרנות השתלמות למורים תיכוניים, סמינרים ומפקחים – חברה מנהלת בע"מדירקטוראילגבאי
קרנות השתלמות למורים תיכוניים, סמינרים ומפקחים – חברה מנהלת בע"מדירקטורדודימזרחי
איסורד בע"ממנכ"לרונןכהן
איסורד בע"מדירקטורדודובר דוד
איסורד בע"מדירקטוראלקהניר
איסורד בע"מדירקטורדוריתסוקולוב
חברת נתיבי איילון בע"ממנכ"לאורלישטרן
חברת נתיבי איילון בע"מיו"רמקסיןפסברג
חברת נתיבי איילון בע"מדירקטורבנימיןאיל
חברת נתיבי איילון בע"מדירקטורפרץוזאן
חברת נתיבי איילון בע"מדירקטורבשאירפאהום- ג'יוסי
חברת נתיבי איילון בע"מדירקטורמקסיןפסברג
חברת נתיבי איילון בע"מדירקטוראיילשוקר
חברת נתיבי איילון בע"מדירקטורשי לישפיגלמן
פתוח מזרח ירושלים בע"ממנכ"לבנימיןסאסי
מכון היהלומים הישראלידירקטורמוטיבסר
מכון היהלומים הישראלידירקטוראופירגור
קנט – קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"ממנכ"לשמואלתורג'מן
קנט – קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מיו"רעופרארדמן
קנט – קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מדירקטורעופרארדמן
קנט – קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מדירקטוררונידעקה
קנט – קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מדירקטורסיוןינקוביץ
קנט – קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מדירקטורענתפילצר סומך
קנט – קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מדירקטורחייםפרלוק
קנט – קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מדח"צאוריתמסילתי
חקר ימים ואגמים לישראל בע"ממנכ"לאלוןזסק
חקר ימים ואגמים לישראל בע"מיו"ררפיטטרקה
חקר ימים ואגמים לישראל בע"מדירקטוריוסףאוחנה
חקר ימים ואגמים לישראל בע"מדירקטוררפיטטרקה
חקר ימים ואגמים לישראל בע"מדירקטורגדלוי
חקר ימים ואגמים לישראל בע"מדירקטורחגיתמסר ירון
מוזיאון ישראלדירקטוריובלאלבשן
כפר הנוער מאיר שפיהמנכ"ליורםפניאס
כפר הנוער מאיר שפיהדירקטוריזהראופלטקה
כפר הנוער מאיר שפיהדירקטורדפנהאזרזר
כפר הנוער מאיר שפיהדירקטוריעלאלמור
החברה לשיקום ולפיתוח הרובע היהודי בע"ממנכ"להרצלבן ארי
החברה לשיקום ולפיתוח הרובע היהודי בע"מיו"ריעקבאפרתי
החברה לשיקום ולפיתוח הרובע היהודי בע"מדירקטוריעקבאפרתי
החברה לשיקום ולפיתוח הרובע היהודי בע"מדירקטוראוריאלכהן
החברה לשיקום ולפיתוח הרובע היהודי בע"מדירקטוראביעמית
החברה לניהול קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים בע"מיו"ריוחנןאור
החברה לניהול קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים בע"מדירקטוריוחנןאור
החברה למתנ"סים מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ (חל"צ)מנכ"לטלבסכס
החברה למתנ"סים מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ (חל"צ)דירקטוראביטלהכט
החברה למתנ"סים מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ (חל"צ)דירקטורציפורהליבמן
החברה למתנ"סים מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ (חל"צ)דירקטוראהרןפאלוך
החברה למתנ"סים מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ (חל"צ)דירקטוררםפרומן
החברה למתנ"סים מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ (חל"צ)דירקטורצביקהצ'רניחובסקי
החברה למתנ"סים מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ (חל"צ)דירקטוראריהצוקרמן
החברה למתנ"סים מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ (חל"צ)דירקטורסיגליתשאלתיאל הלוי
אלתא מערכות בע"ממנכ"ליואבתורג'מן
אלתא מערכות בע"מדירקטוררחלבן-משה יהודה
אלתא מערכות בע"מדירקטורמשהלוי
אלתא מערכות בע"מדירקטוראיריתמגדליק
אלתא מערכות בע"מדירקטוריעקבסאלם
אלתא מערכות בע"מדירקטורליאתשניידר
המועצה הישראלית לצרכנותמנכ"לעופרפיינשטיין
המועצה הישראלית לצרכנותיו"רעזריאל יונהטילמן
המועצה הישראלית לצרכנותדירקטורשריתארבל
המועצה הישראלית לצרכנותדירקטורתמירדיין
המועצה הישראלית לצרכנותדירקטורעזריאל יונהטילמן
המועצה הישראלית לצרכנותדירקטורהדסינבון
המועצה הישראלית לצרכנותדירקטורשאדיעאזם
המועצה הישראלית לצרכנותדירקטוראריהקיזמן
רותם תעשיות בע"ממנכ"לגילגרואר
רותם תעשיות בע"מיו"רגילדגן
רותם תעשיות בע"מדירקטורגילדגן
רותם תעשיות בע"מדירקטוראהודויזנר
רותם תעשיות בע"מדירקטורשגיתרז גרינברג
רותם תעשיות בע"מדירקטוראיריסשפירא ילון
הרשות לחינוך והכשרה ימייםמנכ"לגיוראדש
הרשות לחינוך והכשרה ימייםדירקטורבלהאלכסנדרוב
הרשות לחינוך והכשרה ימייםדירקטורנגהקפ
החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע"מדירקטוררוניתדולברג
החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע"מדח"צשמואלזלוטניק
החברה לניהול קרן השתלמות לביוכימאים ומיקרוביולוגים בע"מדירקטוררוני יחיאל אהרוןגנוד
החברה לניהול קרן השתלמות לביוכימאים ומיקרוביולוגים בע"מדח"ציצחקשילון
מדרשת שדה בוקרמנכ"לדרוראלוני
מדרשת שדה בוקרדירקטורפיניבדש
מדרשת שדה בוקרדירקטורטלוגנר
מדרשת שדה בוקרדירקטורורדיתמקובר
ערים חברה לפיתוח עירוני בע"מיו"רגבריאליפרח
ערים חברה לפיתוח עירוני בע"מדירקטוראלוןגורן
ערים חברה לפיתוח עירוני בע"מדירקטוריזהרדקל
ערים חברה לפיתוח עירוני בע"מדירקטורגילחיימוביץ
ערים חברה לפיתוח עירוני בע"מדירקטורגבריאליפרח
ערים חברה לפיתוח עירוני בע"מדירקטורדודמהרט
ערים חברה לפיתוח עירוני בע"מדירקטוראירהפרידמן
ערים חברה לפיתוח עירוני בע"ממנכ"ל בפועלאושיקבן עטר
החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע"ממנכ"לצילהצפת
החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע"מדירקטורעמוסעוזני
ענבל חברה לבטוח בע"ממנכ"לעוזישר
ענבל חברה לבטוח בע"מיו"ריהלירוטנברג
ענבל חברה לבטוח בע"מדירקטוראוריתברזילי
ענבל חברה לבטוח בע"מדירקטורהאלהג'ראיסי סאלם
ענבל חברה לבטוח בע"מדירקטוריצחק ג'ורג'קליין
ענבל חברה לבטוח בע"מדירקטוריהלירוטנברג
ענבל חברה לבטוח בע"מדירקטורמנשהרם
ענבל חברה לבטוח בע"מדירקטורעודדשמיר
ענבל חברה לבטוח בע"מדח"צמאירמנחם
ק.ל.ע. – חברה לניהול קרן השתלמות לעובדים סוציאליים בע"מיו"רסבינהבירן
ק.ל.ע. – חברה לניהול קרן השתלמות לעובדים סוציאליים בע"מדירקטורסבינהבירן
ק.ל.ע. – חברה לניהול קרן השתלמות לעובדים סוציאליים בע"מדח"צדרורמורן
החברה הישראלית לחקר מדעי החיים בע"ממנכ"לברוךשחר
החברה הלאומית לאספקת פחם בע"ממנכ"למשהבורנשטיין
החברה הלאומית לאספקת פחם בע"מדירקטורמאשהאלוני
החברה הלאומית לאספקת פחם בע"מדירקטוראורןהלמן
החברה הלאומית לאספקת פחם בע"מדירקטורליאתמור בן עוזיאל
החברה הלאומית לאספקת פחם בע"מדירקטוריוסיתמר
החברה לניהול קרן השתלמות לעובדי המדינה בע"מדירקטורעדהבר קמה
החברה לניהול קרן השתלמות לעובדי המדינה בע"מדירקטוריהלשחר
החברה לשירותי איכות הסביבה בע"ממנכ"לבועזהירש
החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מדירקטורמונה טלכץ
החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מדירקטורבנימעוז
החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מדירקטורשלומיסויסה
החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מדירקטורמירנהעואד ג'השאן
החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מדירקטוראביטלעשת
המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושיםמנכ"ליוסףשוינגר
המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושיםדירקטוראביהואבן משה
המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושיםדירקטוראלילבנון
המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושיםדירקטורנויסופר לאור
המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושיםדירקטורשירהשאטו אסולין
חוצה ישראל בע"ממנכ"לדןשנבך
חוצה ישראל בע"מיו"ררון רונימילוא
חוצה ישראל בע"מדירקטורקרןאצלאן
חוצה ישראל בע"מדירקטורמיכלזימלר
חוצה ישראל בע"מדירקטורעריןח'יר ביסאן
חוצה ישראל בע"מדירקטוריורםכהן
חוצה ישראל בע"מדירקטוריעלליפמן
חוצה ישראל בע"מדירקטוררון רונימילוא
חוצה ישראל בע"מדירקטורהנאדיסעיד
הוועד המנהל של האגודה לתרבות הדיורמנכ"לראובןצדוק
הוועד המנהל של האגודה לתרבות הדיורדירקטורמיכלגז
הוועד המנהל של האגודה לתרבות הדיורדירקטורלאהדוידי
הוועד המנהל של האגודה לתרבות הדיורדירקטורטללוטוק קליין
הוועד המנהל של האגודה לתרבות הדיורדירקטורדנישמעיה
חברת רפאל – מערכות לחימה מתקדמות בע"ממנכ"ליואבהר-אבן
חברת רפאל – מערכות לחימה מתקדמות בע"מיו"ריובלשטייניץ
חברת רפאל – מערכות לחימה מתקדמות בע"מדירקטורורדיצחקי בן שמעון
חברת רפאל – מערכות לחימה מתקדמות בע"מדירקטוראסתימצא רום
חברת רפאל – מערכות לחימה מתקדמות בע"מדירקטוראיילתנחמיאס ורבין
חברת רפאל – מערכות לחימה מתקדמות בע"מדירקטורמיכל אסתרעבאדי בויאנג'ו
חברת רפאל – מערכות לחימה מתקדמות בע"מדירקטורזאברוטשטיין
חברת רפאל – מערכות לחימה מתקדמות בע"מדירקטוריוסףרן
חברת רפאל – מערכות לחימה מתקדמות בע"מדירקטוריובלשטייניץ
חברת נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים (נת"ע)מנכ"לחיים צביגליק
חברת נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים (נת"ע)יו"רמיהליקוורניק
חברת נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים (נת"ע)דירקטורדניאלבנלולו
חברת נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים (נת"ע)דירקטורנוריתגל
חברת נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים (נת"ע)דירקטורמגליוהבה
חברת נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים (נת"ע)דירקטורמשהכהן
חברת נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים (נת"ע)דירקטורמיהליקוורניק
חברת נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים (נת"ע)דירקטורברוריהלקנר
חברת נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים (נת"ע)דירקטורסעידסמור
חברת נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים (נת"ע)דירקטורעליזהשרון
רכבת ישראל בע"ממנכ"למיכאלמייקסנר
רכבת ישראל בע"מיו"רמשהשמעוני
רכבת ישראל בע"מדירקטורג'מילאבו חלא
רכבת ישראל בע"מדירקטורשלומיתגלר
רכבת ישראל בע"מדירקטוריאנהגרינמן
רכבת ישראל בע"מדירקטוראבילוי
רכבת ישראל בע"מדירקטוראודילוי
רכבת ישראל בע"מדירקטוריעללינדנברג
רכבת ישראל בע"מדירקטורזיורייך
רכבת ישראל בע"מדירקטורמשהשמעוני
רכבת ישראל בע"מדח"צחנההולנדר
רכבת ישראל בע"מדח"צרותפורטנוי
בית התפוצותדירקטוראפרתלקסר
בית התפוצותדירקטורשיריתעובדיה קייסן
מקורות ייזום ופיתוח בע"מדירקטוריצחקאהרונוביץ
מקורות ייזום ופיתוח בע"מדירקטוריורםמוטעי
מקורות ייזום ופיתוח בע"מדירקטורנירצנטנר
נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"ממנכ"לשמואלתורג'מן
נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מיו"ראיהאבידור
נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מדירקטוראיהאבידור
נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מדירקטורחסןאסמעיל
נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מדירקטורמלימתוק
נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מדח"צדן משהלוסטיגר
נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מדח"צשמואלסנראי
נתיבי ישראל – החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"ממנכ"לניסיםפרץ
נתיבי ישראל – החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מיו"ריגאלעמדי
נתיבי ישראל – החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מדירקטורמקסים ניסיםבוסקילה
נתיבי ישראל – החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מדירקטורלינדהבן שושן
נתיבי ישראל – החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מדירקטורגלית אנהבן שמחון
נתיבי ישראל – החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מדירקטורלנהגרשקוביץ
נתיבי ישראל – החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מדירקטוראריאלחימון
נתיבי ישראל – החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מדירקטורקטימורלי
נתיבי ישראל – החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מדירקטוראלעדמסאסא
נתיבי ישראל – החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מדירקטוריגאלעמדי
חברת דואר ישראל בע"ממנכ"לדודלרון
חברת דואר ישראל בע"מיו"רמישאלוקנין
חברת דואר ישראל בע"מדירקטורתמרארז
חברת דואר ישראל בע"מדירקטוררועיברית
חברת דואר ישראל בע"מדירקטורמישאלוקנין
חברת דואר ישראל בע"מדירקטוראיבון רוניתיששכר
חברת דואר ישראל בע"מדירקטורשירהעמיאל בן אבא
חברת דואר ישראל בע"מדירקטורמרסדספחימה
חברת דואר ישראל בע"מדירקטוריוניפת
חברת נמלי ישראל – פיתוח ונכסים בע"ממנכ"ליצחקבלומנטל
חברת נמלי ישראל – פיתוח ונכסים בע"מיו"רעוזייצחקי
חברת נמלי ישראל – פיתוח ונכסים בע"מדירקטורעליבינג
חברת נמלי ישראל – פיתוח ונכסים בע"מדירקטוראורניתגוטליב בוכשטב
חברת נמלי ישראל – פיתוח ונכסים בע"מדירקטורעוזייצחקי
חברת נמלי ישראל – פיתוח ונכסים בע"מדירקטורעינתסגל
חברת נמלי ישראל – פיתוח ונכסים בע"מדירקטורעידורוזנבלום
חברת נמלי ישראל – פיתוח ונכסים בע"מדח"צרבקהגרנות
חברת נמלי ישראל – פיתוח ונכסים בע"מדח"צאליסעדן בן דוד
חברת נמל אשדוד בע"מיו"רשאולשניידר
חברת נמל אשדוד בע"מדירקטוריוסףאלבז
חברת נמל אשדוד בע"מדירקטוראורןגולן
חברת נמל אשדוד בע"מדירקטורגלעדכהן
חברת נמל אשדוד בע"מדירקטורשבתאיצור
חברת נמל אשדוד בע"מדירקטוריפהקרינדל שירצקי
חברת פארק אריאל שרון בע"ממנכ"לדןליכטמן
חברת פארק אריאל שרון בע"מדירקטורלימורגתי
חברת פארק אריאל שרון בע"מדירקטורדריהפודשיבלוב
חברת פארק אריאל שרון בע"מדירקטוראריהפכטר
חברת פארק אריאל שרון בע"מדירקטורישראלפלג
חברת פארק אריאל שרון בע"מדירקטוראורישרון
חברת פארק אריאל שרון בע"מדירקטורמוטיששון
החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"ממנכ"לשמעוןדניאל
החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מדירקטוריעקבמויסה
נגה – ניהול מערכת החשמל בע"ממנכ"לשאולגולדשטיין
נגה – ניהול מערכת החשמל בע"מיו"רשלמה סמיתורג'מן
נגה – ניהול מערכת החשמל בע"מדירקטורנעמיביליץ בן עמי
נגה – ניהול מערכת החשמל בע"מדירקטורראפתדיבסי
נגה – ניהול מערכת החשמל בע"מדירקטורג'נטשלום
נגה – ניהול מערכת החשמל בע"מדירקטורמימוןשמילה
נגה – ניהול מערכת החשמל בע"מדירקטורשלמה סמיתורג'מן
אמריליס בע"ממנכ"לרישארבן-חיים
חברת רכבת ישראל מטענים בע"ממנכ"לכתריאלמוריה
חברת פיתוח מתחמי רכבת ישראל בע"מדירקטוראינהברנזבורג
החברה הממשלתית להגנת מצוקי חוף הים התיכוןמנכ"לאילןלביא
החברה הממשלתית להגנת מצוקי חוף הים התיכוןדירקטורספיראיפרגן
החברה הממשלתית להגנת מצוקי חוף הים התיכוןדירקטורכפירבץ
החברה הממשלתית להגנת מצוקי חוף הים התיכוןדירקטורקוצאיגנאים
החברה הממשלתית להגנת מצוקי חוף הים התיכוןדירקטורעידןהרשקוביץ
החברה הממשלתית להגנת מצוקי חוף הים התיכוןדירקטורמיכאלמזאוי
החברה הממשלתית להגנת מצוקי חוף הים התיכוןדירקטורסאמיהנפאר אבו ריא
החברה הממשלתית להגנת מצוקי חוף הים התיכוןדירקטורדנהשלזינגר
דירה להשכיר – החברה הממשלתית לדיור להשכרה בע"מדירקטוררויטלבן נתן
דירה להשכיר – החברה הממשלתית לדיור להשכרה בע"מדירקטורסיגלכספי
דירה להשכיר – החברה הממשלתית לדיור להשכרה בע"מדירקטורתמרלוי בונה
דירה להשכיר – החברה הממשלתית לדיור להשכרה בע"מדירקטורחייםפרוימוביץ
דירה להשכיר – החברה הממשלתית לדיור להשכרה בע"מדירקטורשירהתלמי באבאי
קו צינור אירופה אסיה בע"ממנכ"לאיציקלוי
קו צינור אירופה אסיה בע"מיו"רארזכלפון
קו צינור אירופה אסיה בע"מדירקטוריעקבגנות
קו צינור אירופה אסיה בע"מדירקטורחנןטל
קו צינור אירופה אסיה בע"מדירקטורארזכלפון
קו צינור אירופה אסיה בע"מדירקטוררימאכמאל
קו צינור אירופה אסיה בע"מדירקטורגללנדו
קו צינור אירופה אסיה בע"מדירקטורהרצלעמיקם
שירותי קורספונדנציה בע"ממנכ"לגתיתגור גרשגורן
שירותי קורספונדנציה בע"מיו"רבנימיןאיל
שירותי קורספונדנציה בע"מדירקטורבנימיןאיל
שירותי קורספונדנציה בע"מדירקטורמנצורחטיב
שירותי קורספונדנציה בע"מדירקטורשלומיכהן
שירותי קורספונדנציה בע"מדירקטורנתןנהוראי
שירותי קורספונדנציה בע"מדירקטורמוריהשליסל

קישורים בנוגע לחברות ממשלתיות

🔗 חוק החברות הממשלתיות, תשל"ה-1975

🔗 לצפייה בדין וחשבון על החברות הממשלתיות תחת רשות החברות הממשלתית (החל מ-1999)

🔗 לצפייה בדוחות שכר וכ"א בחברות הממשלתיות תחת רשות החברות הממשלתית (החל מ-1999)

🔗 לצפייה בדוחות כספיים של חברות ממשלתיות תחת רשות החברות הממשלתית (החל מ-2000)

Scroll to Top
דילוג לתוכן