רשימת משלח יד

רשימת משלח היד על פי International Classification of Occupations (ISCO) בעברית ובאנגלית.
חלק ממשלחי היד הם על פי ISCO 08 וחלק על פי ISCO 88.

בצ"נ – בלי ציון נוסף.

לנמ"א – לא נזכר במקום אחר.

משלח יד Occupation
אגרונומים Agronomists and related professionals
אדריכלי בנייןBuilding architects
אדריכלי נוףLandscape architects
אדריכלים, כולל מתכנני עריםArchitects, including town planners
אודיולוגים וקלינאי תקשורתAudiologists and speech therapists
אוספי כספים ממכונות מכירה, קוראי מונים ואחריםVending machine money collectors and meter readers
אוספי עצים להסקה ושואבי מיםWater and firewood collectors
אופטומטריסטים Optometrists and ophthalmic opticians
אופטיקאיםDispensing opticians
אופטיקאים ואופטומטריסטיםOpticians and optometrists
אופים, קונדיטורים ויצרני ממתקיםBakers, pastry-cooks and confectionery makers
אופים, קונדיטורים ופועלי ייצור של מוצרי בצקBakers, conditors and dough confectionary makers and pastry production workers
אורגיםWeavers
אחיות מוסמכותRegistered nurses
אחיות מעשיותPractical nurses
אלקטרונאים, מתקינים ומתקנים ציוד אלקטרוניElectronic equipment installers and fitters
אמני במה ואמני יצירה לנמ"אCreative and performing artists not elsewhere classified
אמנים חזותייםVisual artists
אנשי צבאArmed forces
אנשי צוות על סיפון של כלי שיט ובעלי משלח יד דומהShips' deck crews and related workers
אסטרולוגים, מגידי עתידות ובעלי משלח יד דומהAstrologers, fortune-tellers and related workers
אקדמאים אחרים במדעי החברהOther social sciences professionals
אקדמאים בחקר אמנויותArts studies professionals
אקדמאים בחקר היהדותJewish studies professionals
אקדמאים במדעי החברה, בצ"נSocial sciences professionals n.s.
אקדמאים במדעי החיים, בצ"נLife sciences professionals n.s.
אקדמאים במדעי הטבע, בצ"נNatural sciences professionals n.s.
אקדמאים במדעי הרוחHumanities professionals
אקדמאים במדעי הרוח, בצ"נHumanities professionals n.s.
ארכיונאים ואוצריםArchivists and curators
אתלטים ושחקני ספורטAthletes and sports players
בוני בתים למגוריםHouse builders
בוני מבלטים ובעלי משלח יד דומהToolmakers and related workers
בורסקאים ומעבדי פרוות ועורות גולמייםTanners and pelt dressers
ביולוגים ובעלי משלח יד דומהBiologists and related professionals
ביולוגים, בוטניקאים, זואולוגים ובעלי משלח יד דומהBiologists, botanists, zoologists and related professionals
במאים ובעלי משלח יד דומהDirectors and related professionals
במאים ומפיקים בתחומי הקולנוע והתאטרון ובתחומים דומיםFilm, stage and related directors and producers
בנאיםBuilders
בעלי חנויות קמעוניות קטנותShopkeepers
בעלי מלאכה בתחומים דומים אחרים לנמ"אCraft and related workers not elsewhere classified
בעלי משלח יד אקדמי אחר במדעי הטבע הדומםOther natural sciences professionals
בעלי משלח יד אקדמי אחר ברפואהOther health professionals
בעלי משלח יד בתחום הבריאות לנמ"אHealth professionals not elsewhere classified
בעלי משלח יד בתחום הגנת הסביבהEnvironmental protection professionals
בעלי משלח יד בתחום הדת היהודיתReligious professionals
בעלי משלח יד בתחום ההוראה לנמ"אTeaching professionals not elsewhere classified
בעלי משלח יד בתחום ההנדסה לנמ"אEngineering professionals not elsewhere classified
בעלי משלח יד בתחום הכשרת סגל עובדים ופיתוחםTraining and staff development professionals
בעלי משלח יד בתחום המכירות של מוצרים בענפי טכנולוגיות המידע (ICT)Information and communications technology sales professionals
בעלי משלח יד בתחום המכירות של מוצרים רפואיים וטכניים (פרט לענפי טכנולוגיות המידע – ICT)Technical and medical sales professionals (excluding ICT)
בעלי משלח יד בתחום המשפט לנמ"אLegal professionals not elsewhere classified
בעלי משלח יד בתחום הרפואה המשלימה (כולל רפואה אלטרנטיבית)Traditional and complementary medicine professionals
בעלי משלח יד בתחום יחסי הציבורPublic relations professionals
בעלי משלח יד בתחום מסדי הנתונים ובתחום הרשתות לנמ"אDatabase and network professionals not elsewhere classified
בעלי משלח יד בתחום ניהול מדיניותPolicy administration professionals
בעלי משלח יד בתחום רשתות המחשביםComputer network professionals
בעלי משלח יד בתחומי הבריאות והגיהות (ההיגיינה) הסביבתית והתעסוקתיתEnvironmental and occupational health and hygiene professionals
בעלי משלח יד בתחומי כוח אדם וקריירהPersonnel and careers professionals
בעלי משלח יד לא ידועUnknown occupation
בעלי משלח יד נלווה אחרים בתחומי האמנות והתרבות Other artistic and cultural associate professionals
בעלי משלח יד נלווה בתחום האסדרה (הרגולציה) הממשלתית לנמ"אRegulatory government associate professionals not elsewhere classified
בעלי משלח יד נלווה בתחום הבריאות לנמ"אHealth associate professionals not elsewhere classified
בעלי משלח יד נלווה בתחום הדת היהודיתReligious associate professionals
בעלי משלח יד נלווה בתחום המשפט ובתחומים דומיםLegal and related associate professionals
בעלי משלח יד נלווה בתחום העבודה הסוציאליתSocial work associate professionals
בעלי משלח יד נלווה בתחום הרפואה המשלימה (כולל רפואה אלטרנטיבית)Traditional and complementary medicine associate professionals
בעלי משלח יד נלווה בתחומי הסטטיסטיקה והמתמטיקה ובתחומים דומיםStatistical, mathematical and related associate professionals
ברזילנים (בבניין)Iron workers (in construction)
גאולוגים וגאופיזיקאיםGeologists and geophysicists
גובי חובות ועובדים בתחומים דומיםDebt-collectors and related workers
גמולוגים וממייני יהלומיםGemologists and diamond sorters
גמלאיםPensioners
גננותPre-primary teachers
גננים ומגדלים של גידולי גן ושל צמחי משתלותGardeners, horticultural and nursery growers
גרפיקאים ובעלי משלח יד דומהGraphic artists and related professionals
דוגמנים בתחום האפנה ובתחומים אחריםFashion and other models
דוגמנים/יותModels
דוורים ופקידי מיון דוארMail carriers and sorting clerks
דיאטנים ותזונאיםDieticians and nutritionists
דייגי ימים, דייגי חופים, דייגי אגמים ודייגי נחליםDeep-sea fishers, shore fishers, lake fishers and river fishers
דייגים במי החופים, האגמים, הנהרות והנחליםInland and coastal waters fishery workers
דייגים במים עמוקיםDeep-sea fishery workers
דייגים, ציידים, לוכדים ומלקטים למטרות קיוםSubsistence fishers, hunters, trappers and gatherers
דייליםStewards
דפסיםPrinters
הנדסאי אלקטרוניקה וטכנאי אלקטרוניקהElectronic engineering technicians
הנדסאי אלקטרוניקה וטכנאי הנדסת אלקטרוניקהElectronics engineering technicians
הנדסאי אניותShips' engineers
הנדסאי גאודזיה וטכנאי גאודזיה (מדידות)Geodesic technicians (surveying)
הנדסאי הנדסה סביבתית (אקולוגיה)Environmental technicians (ecology)
הנדסאי וטכנאי אלקטרוניקה בתחום בטיחות הטיסהAir traffic safety electronics technicians
הנדסאי וטכנאי בקרת תהליכים לנמ"אProcess control technicians not elsewhere classified
הנדסאי וטכנאי חקלאותAgricultural technicians
הנדסאי וטכנאי ייעורForestry technicians
הנדסאי וטכנאי כימיה ופיזיקה במעבדות מחקרChemical and physical science technicians
הנדסאי וטכנאי כרייה ומטלורגיה Mining and metallurgical technicians
הנדסאי וטכנאי מדעי החיים (פרט לרפואה)Life science technicians (excluding medical)
הנדסאי וטכנאי מדעי הפיזיקה וההנדסה לנמ"אPhysical and engineering science technicians not elsewhere classified
הנדסאי וטכנאי מרשתת (אינטרנט) ומרשתת פנים (אינטראנט)Web technicians
הנדסאי וטכנאי רשתות ומערכות מחשביםComputer network and systems technicians
הנדסאי וטכנאי שידור ואמצעים אור-קולייםBroadcasting and audio-visual technicians
הנדסאי וטכנאי תמיכה במשתמשים בענפי טכנולוגיות המידע (ICT)Information and communications technology user support technicians
הנדסאי וטכנאי תפעול בענפי טכנולוגיות המידע (ICT)Information and communications technology operations technicians
הנדסאי וטכנאי תקשורת (טלקומוניקציה)Telecommunications engineering technicians
הנדסאי חומרים וטכנאי חומריםSubstances engineering technicians
הנדסאי חקלאות וטכנאי חקלאותAgricultural engineering technicians
הנדסאי חשמל וטכנאי חשמלElectrical engineering technicians
הנדסאי טקסטיל וטכנאי טקסטילTextile engineering technicians
הנדסאי כימיה וטכנאי כימיהChemical engineering technicians
הנדסאי מחשב, טכנאי מחשב ומתכנתיםComputer technicians and programmers
הנדסאי מכונות וטכנאי מכונותMechanical engineering technicians
הנדסאי פיזיקה וטכנאי פיזיקהPhysical engineering technicians
הנדסאים וטכנאים – מזון וביוטכנולוגיהFood and biotechnology engineering technicians
הנדסאים וטכנאים – תעשייה וניהולIndustrial efficiency engineers
הנדסאים וטכנאים אחריםOther engineering technicians
הנדסאים וטכנאים בהנדסה אזרחיתCivil engineering technicians
הנדסאים וטכנאים במדעי הטבע, בצ"נ Natural sciences technicians n.s.
הנדסאים וטכנאים, בצ"נEngineering technicians n.s.
וטרינריםVeterinarians
זגגיםGlaziers
זמרים ובעלי משלח יד דומהSingers and related professionals
חברי הרשות המחוקקת וראשי הרשות המבצעת בשלטון המרכזיLegislators and executives in the central government
חדרניםRoom attendants
חייטים ותופרים לפי מידהTailors and dressmakers
חייטים, תופרים, פרוונים וכובעניםTailors, dressmakers, furriers and hatters
חסרי משלח יד אזרחי אחריםOthers
חצרנים ושמשיםJanitors and caretakers
חקלאי בעלי חיים למטרות קיוםSubsistence livestock farmers
חקלאי גידולים למטרות קיוםSubsistence crop farmers
חקלאי משק מעורב (גידולים ובעלי חיים) למטרות קיוםSubsistence mixed crop and livestock farmers
חשמלאי בניין וחשמלאים אחרים (ראשיים ומוסמכים)Building and related electricians
חשמלאי רכבVehicles electrical mechanics
חשמלאים, מתקינים ומתקנים ציוד חשמל (כולל תחזוקה של ציוד חשמל)Electrical mechanics and fitters
טבחיםCooks
טועמים ומדרגים של מוצרי מזון ומשקאותFood and beverage tasters and graders
טייחיםPlasterers
טייסים ובעלי משלח יד דומהAircraft pilots and related associate professionals
טייסים ונווטיםAircraft pilots and navigators
טכנאי גלריות, מוזאונים וספריותGallery, museum and library technicians
טכנאי ועוזרי רוקחותPharmaceutical technicians and assistants
טכנאי מעבדה רפואית ופתולוגיתMedical and pathology laboratory technicians
טכנאי פיזיותרפיה וסייעיםPhysiotherapy technicians and assistants
טכנאי ציוד דימות רפואי וציוד טיפוליMedical imaging and therapeutic equipment technicians
טכנאי רשומות רפואיות ומידע בריאותיMedical records and health information technicians
טכנאי תותבים רפואיים ותותבי רפואת שינייםMedical and dental prosthetic technicians
טכנאים ועוזרים וטרינרייםVeterinary technicians and assistants
טכנאים של מערכות לקירור ולמיזוג אווירAir conditioning and refrigeration mechanics
טפסניםScaffolders
טרקטוריסטים, בצ"נTractor drivers n.s.
יועצי אשראי והלוואותCredit and loans officers
יועצי מסTax advisers
יועצי ניהול ויועצים ארגונייםManagement and organization analysts
יועצים בתחום הפרסום והשיווקAdvertising and marketing professionals
יועצים בתחומי החקלאות, הייעור והדיגFarming, forestry and fisheries advisers
יועצים פיננסיים ויועצי השקעותFinancial and investment advisers
יוצקי בטון, עובדים בגימור בטון ובעלי משלח יד דומהConcrete placers, concrete finishers and related workers
יוצקי ליבות ויוצרי תבניות ליציקת מתכותMetal moulders and coremakers
יוצקי מתכותMetal casters
יוצרי גזרות וגוזרים של פריטי לבוש וכדומהGarment and related pattern-makers and cutters
ימאיםShips' deck crews
יצרני טבק ומוצריוTobacco preparers and tobacco products makers
יצרני מוצרי חלבDairy-products makers
יצרני שימורים של פירות, ירקות ומזונות דומיםFruit, vegetable and related preservers
יצרנים ומתקנים של מכשירים מדויקיםPrecision-instrument makers and repairers
יצרנים, חותכים, משחיזים ומלטשים של זכוכיתGlass makers, cutters, grinders and finishers
כבאיםFire fighters
כבלריםRiggers and cable splicers
כובסים וגהצים בעבודה ידניתHand launderers and pressers
כוהני הדת הדרוזית ודתות אחרותPriests of Druze and other religions
כוורנים (דבוראים) ומגדלי משיApiarists and sericulturists
כורים וחוצביםMiners and quarry workers
כורכים בידHand binders
כימאיםChemists
כלכלניםEconomists
כלכלנים ודומיהםEconomists and related professionals
כמרים של הדת הנוצריתChristian priests
כספרים בבנקים ופקידים בתחומים דומיםBank tellers and related clerks
כרטיסניםTransport conductors
לבלרים (כתבנים) ובעלי משלח יד דומהScribes and related workers
מאבטחיםSecurity guards
מאמנים, מדריכים וממונים בתחום הספורטSports coaches, instructors and officials
מבקרי חשבונותAuditors
מבקרי פניםInternal comptrollers
מגדלי בעלי חיים לנמ"אAnimal producers not elsewhere classified
מגדלי גידולי שדה וירקותField crop and vegetable growers
מגדלי גידולים מעורביםMixed crop growers
מגדלי חיות משק ועובדי משק חלבLivestock and dairy producers
מגדלי עצים ושיחיםTree and shrub crop growers
מדבירים של חרקים ומזיקים וקוטלי עשביםFumigators and other pest and weed controllers
מדגימי סחורות ונציגי מכירות Sales demonstrators
מדרגים ובודקים של מוצרים (פרט למוצרי מזון ולמשקאות)Product graders and testers (excluding foods and beverages)
מדריכי טיוליםTravel guides
מדריכים בתחום טכנולוגיות המידעInformation technology trainers
מדריכים ומפתחי תכניות בתחום הכושר והפנאי Fitness and recreation instructors and program leaders
מדריכים חברתיים וקהילתייםSocial and community youth instructors
מהנדסי אלקטרוניקהElectronics engineers
מהנדסי חשמלElectrical engineers
מהנדסי חשמל ואלקטרוניקהElectrical and electronics engineers
מהנדסי כימיהChemical engineers
מהנדסי מזון וביוטכנולוגיהFood and biotechnology engineers
מהנדסי מחשביםComputer engineers
מהנדסי מכונותMechanical engineers
מהנדסי מכרות, מומחים למטלורגיה ובעלי משלח יד דומהMining engineers, metallurgists and related professionals
מהנדסי סביבהEnvironmental engineers
מהנדסי תעשייה וייצורIndustrial and production engineers
מהנדסי תעשייה וניהולIndustrial and efficiency engineers
מהנדסי תקשורת (טלקומוניקציה)Telecommunications engineers
מהנדסים אזרחייםCivil engineers
מהנדסים אחריםOther engineers
מהנדסים, בצ"נEngineers n.s.
מוזגי משקאות (ברמנים)Bartenders
מוזיקאים, זמרים ומלחיניםMusicians, singers and composers
מוכרי מזון ברחובStreet food salespersons
מוכרים אחריםOther salespersons
מוכרים בדוכנים ובשווקיםStall and market salespersons
מוכרים ברחוב (פרט למזון)Street vendors (excluding food)
מוכרים וזבנים בחנויות ובבתי כל-בוShop and department store salespersons
מוכרים מדלת לדלתDoor to door salespersons
מומחים לשיטות הוראהEducation methods specialists
מונטאז'ריםMounters
מורי דרך ומדריכי הסברהTour guides
מורי נהיגהDriving instructors
מורים אחרים לאמנויותOther arts teachers
מורים אחרים למוזיקהOther music teachers
מורים אחרים לשפותOther language teachers
מורים בבתי ספר יסודייםPrimary education teaching associate professionals
מורים בחטיבות בינייםIntermediate school teachers
מורים בחינוך היסודיPrimary school teachers
מורים בחינוך העל-יסודיSecondary education teachers
מורים בחינוך מיוחדSpecial education teaching associate professionals
מורים במוסדות אחריםTeachers at other institutions
מורים במוסדות על-תיכונייםTeachers at post-secondary institutions
מורים במוסדות תיכונייםTeachers at secondary institutions
מורים ועובדי חינוך אחריםTeachers and other educational workers
מורים לחינוך מיוחדSpecial needs teachers
מורים, בצ"נTeachers n.s
מותחים ומושכים מתכת גולמיתMetal drawers and extruders
מזכירות מינהליות ומזכירות מנהליםAdministrative and executive secretaries
מזכירות משפטיותLegal secretaries
מזכירות רפואיותMedical secretaries
מזכירי רשויות מקומיותSecretaries of local authorities
מזכירים/ותSecretaries
מחוקקיםLegislators
מחנכים בחינוך הקדם-יסודיEarly childhood educators
מחסנאיםStock clerks
מחפשי עבודה שלא עבדוWork seekers who did not work
מטאורולוגיםMeteorologists
מטפלים במטעניםFreight handlers
מטפלים סיעודיים בבתים פרטייםHome-based personal care workers
מטפלים סיעודיים במוסדותHealth care assistants
מטפלים סיעודיים וסייעים בתחום שירותי הבריאות לנמ"אPersonal care workers in health services not elsewhere classified
מטפלים, בצ"נPersonal care workers n.s.
מטפלים/ות בילדיםChild care workers
מטפלים/ות סיעודיים במוסדות ובמשקי ביתInstitution and home-based personal care workers
מיילדות מוסמכותMidwifery professionals
מיילדות מעשיותMidwifery associate professionals
מייצרי בטון ויוצקי בטוןConcrete producers and casters
מייצרי כלי מתכתMetal toolmakers
מייצרי כלי נגינהMusical instrument makers and tuners
מייצרים מוצרים קלועיםBasketry weavers and related workers
מכונאי מטוסים וכלי שיטAircraft and seacraft mechanics
מכונאי מכונות תעשייתיות ומכונאים אחריםIndustrial machinery mechanics and other mechanics
מכונאי רכבMotor vehicles mechanics
מכונאים ומתקנים של כלי רכב מנועייםMotor vehicle mechanics and repairers
מכונאים ומתקנים של מכונות חקלאיות ותעשייתיותAgricultural and industrial machinery mechanics and repairers
מכונאים ומתקנים של מנועי כלי טיסAircraft engine mechanics and repairers
מכונאים, בצ"נMechanics n.s.
מכיני סיבים וטוויםFibre preparers and spinners
מכיני שלטים, מעטרים, חרטים וגלפיםSign writers, decorative painters, engravers and etchers
מכיני תאית (פולפה)Pulp preparers
מכינים להפעלה ומפעילים של מכשירי נגרות Woodworking-machine tool setters and operators
מלווי נסיעות ודיילי נסיעותTravel attendants and travel stewards
מלווים ועוזרים אישייםCompanions and valets
מלחינים ובעלי משלח יד דומהComposers and related professionals
מלטשי יהלומיםDiamond polishers
מלטשי מתכות ומשחיזי כליםMetal polishers, wheel grinders and tool sharpeners
מלצריםWaiters
מלצרים ומוזגים (ברמנים)Waiters and bartenders
ממייני אשפהRefuse sorters
מנהיגים מסורתיים וראשי כפריםTraditional chiefs and heads of villages
מנהלי אספקהSupply managers
מנהלי בתי מלוןHotel managers
מנהלי חברות ומנהלים כלליים במגזר העסקי (כולל חברות ממשלתיות)Company directors and directors general in the business sector (including government owned companies)
מנהלי חשבונותBookkeepers
מנהלי חשבונות ובעלי משלח יד דומהAccounting associate professionals
מנהלי ייצור (בכל התחומים)Production managers (in all fields)
מנהלי ייצור בתחומי החקלאות הימית והדיגAquaculture and fisheries production managers
מנהלי ייצור בתחומי החקלאות והייעורAgricultural and forestry production managers
מנהלי כוח אדם ומשאבי אנושPersonnel and human resource managers
מנהלי מדיניות ותכנוןPolicy and planning managers
מנהלי מחקר ופיתוחResearch and development managers
מנהלי מכירות ושיווקSales and marketing managers
מנהלי מסעדותRestaurant managers
מנהלי מערכותSystems administrators
מנהלי מרכזים לפעילויות ספורט, פנאי ותרבותSports, recreation and cultural centre managers
מנהלי משאבי אנושHuman resource managers
מנהלי משמרת ומנהלי עבודה בבית אריזהPacking machine operators foremen
מנהלי משק בית במוסדותHousekeepers at institutions
מנהלי משרדיםOffice supervisors
מנהלי סניפים בתחומי השירותים הפיננסיים ושירותי הביטוחFinancial and insurance services branch managers
מנהלי עבודה – מפעילי ציוד להפקת אנרגיהEnergy production equipment operators – foremen
מנהלי עבודה בבנייןConstruction foremen
מנהלי עבודה בגידול בעלי חיים (כולל רכזי ענפים)Animal producers foremen (including industry coordinators)
מנהלי עבודה בגידולי שדה ובמטעים (כולל רכזי ענפים)Field crops and fruit plantations foremen (including industry coordinators)
מנהלי עבודה בדיג (כולל רכזי ענפים) Fishery foremen (including industry coordinators)
מנהלי עבודה בדפוסPrinting workers
מנהלי עבודה בהכנת מזון, משקאות וטבקFood, drink and tobacco processing foremen
מנהלי עבודה בהפעלת ציוד בנייה, חפירה וסלילהConstruction, excavation and paving foremen
מנהלי עבודה בהרכבה, בהתקנה ובתיקון של מכונותMachinery mechanics and other foremen
מנהלי עבודה בהרכבת צינורות ובשרברבותPipe fitting and plumbing foremen
מנהלי עבודה בהתקנה ובתיקון של מכשירים מדויקים, ובצורפותForemen of precision instrument installers and repairers and goldsmiths
מנהלי עבודה בחשמלאות, בייצור ובהתקנה של מוצרי חשמל ואלקטרוניקהForemen in electricity, production and installation of electrical goods and electronics
מנהלי עבודה בטווייה, באריגה, בסריגה ובאשפרת טקסטילSpinning, weaving, knitting and fibre preparing foremen
מנהלי עבודה בייעורForestry foremen
מנהלי עבודה בייצור נייר וקרטון ומוצריהםPaper and carton and their products production foremen
מנהלי עבודה בכרייה ובחציבהMine and quarry foremen
מנהלי עבודה במשק מעורבCrop and animal producers foremen
מנהלי עבודה בסבלות ובסוורותPorterage and dockerage foremen
מנהלי עבודה בסיודPainting foremen
מנהלי עבודה בעיבוד יהלומיםDiamond workers foremen
מנהלי עבודה בעיבוד מתכת גולמיתRaw metal processing foremen
מנהלי עבודה בעיבוד עץ ובנגרותWoodworking carpentry foremen
מנהלי עבודה בעיבוד קרמיקה וזכוכיתCeramic and glass production foremen
מנהלי עבודה בתהליכי ייצור פלסטיק וגומי ומוצריהםPlastic, rubber and their products processing foremen
מנהלי עבודה בתפירה ובחייטותSewing and dressmaking foremen
מנהלי פרסום ויחסי ציבורAdvertising and public relations managers
מנהלי פרסום ושיווקAdvertising and marketing managers
מנהלי שירותי מחשבComputer services managers
מנהלי שירותים בענפי טכנולוגיות המידע (ICT)Information and communications technology service managers
מנהלי שירותים קהילתיים ורפואייםCommunity and medical services managers
מנהלים בבתי ספר יסודייםPrimary school headmasters
מנהלים בחטיבות בינייםIntermediate school principals
מנהלים בכיריםSenior Managers
מנהלים במוסדות חינוך אחריםPrincipals of other educational institutions
מנהלים במוסדות תיכוניים ועל-תיכונייםPrincipals of secondary and post-secondary institutions
מנהלים בשירותי אבטחה Security services managers
מנהלים בשירותים פיננסיים ובמיסויManagers of financial and tax services
מנהלים בתחום הבנייהConstruction managers
מנהלים בתחום החינוךEducation managers
מנהלים בתחום הכרייהMining managers
מנהלים בתחום המסחר הקמעוני והסיטוניRetail and wholesale trade managers
מנהלים בתחום הרווחה והסעדSocial welfare managers
מנהלים בתחום השירותים המקצועיים לנמ"אProfessional services managers not elsewhere classified
מנהלים בתחום השירותים העסקיים ומנהלים אדמיניסטרטיביים לנמ"אBusiness services and administration managers not elsewhere classified
מנהלים בתחום התעשייהManufacturing managers
מנהלים בתחום שירותי הבריאותHealth services managers
מנהלים בתחום שירותי הטיפול בילדיםChild care services managers
מנהלים בתחום שירותי הטיפול בקשישיםAged care services managers
מנהלים בתחומי האספקה וההפצה ובתחומים דומיםSupply, distribution and related managers
מנהלים בתחומי שירות אחרים לנמ"אServices managers not elsewhere classified
מנהלים ומעצבים של מסדי נתוניםDatabase designers and administrators
מנהלים כלליים (מנכ"לים) ומנהלים בכיריםManaging directors and chief executives
מנהלים כלליים בשירותים ממשלתיים ומקומיים, במלכ"רים ובמוסדות לאומייםDirectors general of governmental and local services, in non-profit organizations and national institutions
מנהלים כלליים, בצ"נDirectors general n.s.
מנהלים פיננסייםFinance managers
מניחי לבנים ובעלי משלח יד דומהBricklayers and related workers
מנקי בנייניםBuilding structure cleaners
מנקי חלונותWindow cleaners
מנקי מכוניות וחלונות, ועובדי ניקיון אחריםCar and window cleaners and other cleaners
מנתחי מערכותSystems analysts
מנתחי מערכות ובעלי משלח יד אקדמי במדעי המחשבSystems analysts and related computer professionals
מנתחי עיסוקים ודומיהםOccupational analysts and related professionals
מנתחים פיננסייםFinancial analysts
מסגריםLocksmiths
מסיקים ומפעילים של דודי קיטורSteam engine and boiler operators
מעבדי זכוכית בידHand glass makers, cutters and engravers
מעבדי לוחות מתכת (פחחים)Sheet-metal workers
מעבדי עץWood treaters
מעבדי קרמיקה בידHand potters
מעבדי שבביםMetal moulders and engravers
מעבדים וסוחרים של עורות ופרוותPelt dressers, tanners and fellmongers
מעצבי מוצרים ומעצבי בגדיםProduct and garment designers
מעצבי פנים ומעצבים דומיםInterior designers and decorators
מעצבי שֵׂערHairdressers
מעצבים גרפיים ומעצבי מולטימדיהGraphic and multimedia designers
מעצבים ובעלי משלח יד דומהDesigners and related professionals
מערגלי מתכותRolling-mill workers
מפוצצים ומחריביםShotfirers and blasters
מפעילי כבשנים ומתקנים לטיפול במיםIncinerator and water treatment plant operators
מפעילי מכ"ם וסונאר, ומפעילים אחריםRadar and sonar operators and other operators
מפעילי מכונות בבתי אריזה של תוצרת חקלאיתAgricultural products packing machine operators
מפעילי מכונות כביסהLaundry machine operators
מפעילי מכונות לאריגה ולסריגהWeaving and knitting machine operators
מפעילי מכונות לאריזה של תוצרת תעשייתיתIndustrial products packing machine operators
מפעילי מכונות לאריזה, למילוי בבקבוקים ולתיוג מוצריםPacking, bottling and labelling machine operators
מפעילי מכונות לגימור ולציפוי של מתכותMetal finishing, plating and coating machine operators
מפעילי מכונות להכנה של פרווה ועורFur and leather preparing machine operators
מפעילי מכונות להלבנה, לצביעה ולאשפרה של טקסטילBleaching, dyeing and fabric cleaning machine operators
מפעילי מכונות לייצור גומי ומוצרי גומיRubber products machine operators
מפעילי מכונות לייצור מוצרי טקסטיל, פרווה ועור לנמ"אTextile, fur and leather products machine operators not elsewhere classified
מפעילי מכונות לייצור מוצרי מזון ומוצרים דומיםFood and related products machine operators
מפעילי מכונות לייצור מוצרי מלט, אבן ומחצבים אחרים (פרט לבטון)Cement, stone and other mineral products machine operators
מפעילי מכונות לייצור מוצרי ניירPaper products machine operators
מפעילי מכונות לייצור מוצרי צילוםPhotographic products machine operators
מפעילי מכונות לייצור נעליים ומוצרי הנעלה אחריםShoe production machinery operators
מפעילי מכונות לייצור נעליים ומוצרים דומיםShoemaking and related machine operators
מפעילי מכונות לייצור פלסטיק ומוצרי פלסטיקPlastic products machine operators
מפעילי מכונות לייצור, לטווייה ולליפוף של סיביםFibre preparing, spinning and winding machine operators
מפעילי מכונות לעיבוד מחצביםMineral, ore and stone processing plant operators
מפעילי מכונות לעיבוד עץ לרהיטיםWood machine setters and operators
מפעילי מכונות קונבנציונליות לעיבוד מתכות (חרטים/כרסמים)Metal working machine tool setters and operators
מפעילי מכונות תפירהSewing machine operators
מפעילי מנופים ומתקנים דומיםCrane, hoist and related plant operators
מפעילי מנופים, עגורנים וציוד הרמה אחרCrane and hoist and related plant operators
מפעילי מערכות בלמים, איתות ומסוטים במסילות רכבתRailway brake, signal and switch operators
מפעילי מרכזיות טלפוןTelephone switchboard operators
מפעילי משאיות הרמהLifting truck operators
מפעילי מתקנים ומכונות לייצור מוצרים כימיקלייםChemical products plant and machine operators
מפעילי מתקנים להעברת עפר ומתקנים דומיםEarthmoving and related plant operators
מפעילי מתקנים לזיקוק של נפט וגז טבעיPetroleum and natural gas refining plant operators
מפעילי מתקנים לייצור זכוכית וקרמיקהGlass and ceramics plant operators
מפעילי מתקנים לייצור עיסת עץ וניירPulp and papermaking plant operators
מפעילי מתקנים לעיבוד מתכותMetal processing plant operators
מפעילי מתקנים לעיבוד עץWood processing plant operators
מפעילי מתקנים לעיבוד של אבנים ומחצביםMineral and stone processing plant operators
מפעילי מתקנים ניידים בתחום החקלאות והייעורMobile farm and forestry plant operators
מפעילי ציוד חפירה, בנייה וסלילת כבישיםExcavation, construction and road paving plant operators
מפעילי ציוד מכני בחקלאותMechanical agricultural equipment operators
מפעילי ציוד משרדיOffice equipment operators
מפעילי ציוד רפואיMedical equipment operators
מפעילי ציוד שידור ותקשורתBroadcasting and telecommunications equipment operators
מפעילי תחנות כוחPower plant operators
מפעילים של מתקנים ומכונות נייחים לנמ"אStationary plant and machine operators not elsewhere classified
מפקחי בנייהConstruction supervisors
מפקחי כרייהMining supervisors
מפקחי משטרה ובלשיםPolice inspectors and detectives
מפקחי תעשייהManufacturing supervisors
מפקחים בחנויותShop supervisors
מפקחים במוסדות חינוךSchool inspectors
מפקחים על מתקנים לעיבוד כימיChemical processing plant controllers
מפקחים על עבודות ניקיון ומשק בית במשרדים, בבתי מלון ובבתי עסק אחריםCleaning and housekeeping supervisors in offices, hotels and other establishments
מפקחים על תהליכי ייצור מתכותMetal production process controllers
מפקחים על תחזוקת בנייניםBuilding caretakers
מפתחי אתרי מרשתת (אינטרנט) ומפתחי מולטימדיהWeb and multimedia developers
מפתחי תכנהSoftware developers
מפתחי תכנה ומנתחי יישומים לנמ"אSoftware and applications developers and analysts not elsewhere classified
מפתחים ומדפיסים סרטי צילוםFilm developers and printers
מקבלי סעד ותמיכות אחרותRecipients of welfare and other financial aid
מקימי מבני מתכתMetal structure erectors
מראיינים בסקרים ובחקר שווקיםSurvey and market research interviewers
מרכיבי מכונותMechanical machinery assemblers
מרכיבי ציוד חשמלי ואלקטרוניElectrical and electronic equipment assemblers
מרכיבים ופועלי ייצור של מכשירים מדויקיםPrecision instrument assemblers and producers
מרכיבים לנמ"אAssemblers not elsewhere classified
מרכיבים מאלמנטים טרומייםPrefabricated elements assemblers
מרצים להנדסה ולאדריכלותEngineering and architecture lecturers
מרצים למדעי החברה ולעבודה סוציאליתSocial sciences lecturers
מרצים למדעי החייםLife sciences lecturers
מרצים למדעי הטבעNatural sciences lecturers
מרצים למדעי היהדותJewish sciences lecturers
מרצים למדעי הרוח ולאמנויותHumanities and arts lecturers
מרצים למקצועות רפואייםLecturers in medical fields
מרצים למשפטיםLaw lecturers
מרצים, בצ"נLecturers n.s.
משכונאים ומלווי כספיםPawnbrokers and money-lenders
משפטנים אחריםOther legal professionals
מתווכי סחרTrade brokers
מתכנני כנסים ואירועיםConference and event planners
מתכנני ערים ומתכנני תנועהTown and traffic planners
מתכנתי יישומיםApplications programmers
מתמטיקאים ואקטואריםMathematicians and actuaries
מתמטיקאים, אקטוארים וסטטיסטיקאיםMathematicians, actuaries and statisticians
מתקיני בידודInsulation workers
מתקיני בידוד ומכסי גגותInsulation workers and roofers
מתקיני גגותRoofers
מתקינים ואנשי שירות בענפי טכנולוגיות המידע (ICT)Information and communications technology installers and servicers
מתקינים ואנשי שירות בתחום האלקטרוניקהElectronics mechanics and servicers
מתקינים ומתקנים מכשירי רדיו וטלוויזיה ומגבירי קולRadio, television and amplifier mechanics and fitters
מתקינים ומתקנים ציוד טלפון וטלגרףTelephone and telegraph equipment installers and servicers
מתקינים ומתקנים של קווי חשמלElectrical line installers and repairers
מתקנים ומתקינים מכשירים מדויקיםPrecision instrument installers and repairers
מתקנים של אופניים ושל כלי רכב דומיםBicycle and related repairers
מתרגמים, מתורגמנים ובלשניםTranslators, interpreters and other linguists
נגרי בנייןConstruction carpenters
נגרי רהיטיםCabinet makers
נגרי רהיטים ובעלי משלח יד דומהCabinet-makers and related workers
נהגי אוטובוסיםBus drivers
נהגי אוטובוסים וחשמליותBus and tram drivers
נהגי אופנועים וקטנועיםMotorcycle drivers
נהגי כלי רכב מנועיים, מוניות וטנדריםCar, taxi and van drivers
נהגי מוניותCab drivers
נהגי מכוניות פרטיות ומסחריותCommercial and private car drivers
נהגי משאיות ומשאיות כבדותHeavy truck and lorry drivers
נהגי משאיות, סמי טריילרים וטריילריםTruck, semi-trailer and trailer drivers
נהגי רכבותLocomotive engine drivers
נהגים אחריםOther drivers
נהגים של כלי רכב המונעים בדיווש או בכוח הידHand and pedal vehicle drivers
נהגים של כלי רכב ומכונות המובלים בעזרת בעלי חייםDrivers of animal-drawn vehicles and machinery
נהגים, בצ"נDrivers, n.s.
נותני שירותים ברחובStreet services
נותני שירותים ברחוב ובמקומות דומיםStreet and related service workers
נפחיםBlacksmiths
נפחים ומחשלי מתכות בכבישה Blacksmiths, hammersmiths and forging press workers
נציגי מכירות בטלפוןContact centre salespersons
סבליםPorters
סדרים ומעמדים בדפוסCompositors and typesetters
סדרני סחורות וממלאי מדפיםShelf fillers
סדרניםUshers
סוהריםPrison guards
סוורים ודוברניםDockers
סוכני ביטוחInsurance representatives
סוכני הימורים, קופאים במשחקי הימורים ועובדים אחרים בתחום משחקי המזלBookmakers, croupiers and related gaming workers
סוכני מכירות בתחום המסחר הכלליCommercial sales representatives
סוכני מכירות, יועצי מכירות וסוכנים טכנייםTechnical and commerce sales representatives
סוכני משק ביתDomestic housekeepers
סוכני נדל"ן ומנהלי נכסיםReal estate agents and property managers
סוכני נסיעותTravel agents
סוכני נסיעות ופקידים לענייני נסיעותTravel consultants and clerks
סוכני פרסוםAdvertising agents
סוכני שירותים עסקיים לנמ"אBusiness services agents not elsewhere classified
סוכני תעסוקה וקבלני עבודהEmployment agents and contractors
סוכנים אחריםOther agents
סוכנים בתיווך כוח אדםEmployment agents
סוכנים ומתווכים בניירות ערךSecurities and finance dealers and brokers
סוכנים ומתווכים בנכסי דלא ניידיEstate agents
סופרים ומבקרי אמנותWriters and art critics
סופרים ומחברים דומיםAuthors and related writers
סוציולוגים, אנתרופולוגים ובעלי משלח יד דומהSociologists, anthropologists and related professionals
סורגים (סריגים וגרביים)Knitters (knits and socks)
סטטיסטיקניםStatisticians
סיטונאים, יבואנים ויצואניםWholesalers, importers and exporters
סייעים למוריםTeachers' aides
סנדלרים ובעלי משלח יד דומהShoemakers and related workers
סנדלרים ועושי מוצרי עור ותחליפיו בידShoe repairers and related workers (leather and imitation)
ספורטאים ובעלי משלח יד דומהAthletes and related professionals
ספריםBarbers
ספרנים ובעלי משלח יד בתחום המידענותLibrarians and related information professionals
סרטטיםDraughtspersons
סתתיםStone cutters
סתתים, חותכים, מנסרים ומגלפים באבןStonemasons, stone cutters, splitters and carvers
עובדי אמבולנסAmbulance workers
עובדי אריזה ידניתHand packers
עובדי אריזה, בצ"נPackers n.s.
עובדי בידורEntertainers
עובדי ביטחון אחריםOther protective workers
עובדי בריאות קהילתיתCommunity health workers
עובדי גימור וכריכה בתחום הדפוסPrint finishing and binding workers
עובדי דפוס אחריםOther printing workers
עובדי דפוס, בצ"נPrinting workers n.s.
עובדי הוראה אחריםOther teaching associate professionals
עובדי חקלאות ימיתAquaculture workers
עובדי חשבונותAccounts workers
עובדי טאטוא ופועלים בלתי מקצועיים דומיםSweepers and related labourers
עובדי יהלומים, בצ"נDiamond workers n.s.
עובדי ייעורForestry workers
עובדי ייעור ובעלי משלח יד דומהForestry and related workers
עובדי מזכירות (כללי)Secretaries (general)
עובדי מטבח וניקיון במשרדים ובמוסדותKitchen workers and cleaners in offices and in institutions
עובדי מכירות לנמ"אSales workers not elsewhere classified
עובדי מלאכת יד בטקסטיל, בעור ובחומרים דומיםHandicraft workers in textile, leather and related materials
עובדי מלאכת יד בעץ, קולעי סלים ועובדי מלאכת יד בחומרים דומיםHandicraft workers in wood, basketry and related materials
עובדי מלאכת יד לנמ"א Handicraft workers not elsewhere classified
עובדי מסים ומכסTax and customs clerical workers
עובדי מעבדה ביולוגיתBiology laboratory technicians
עובדי מעבדה רפואית (לבורנטים)Medical laboratory technicians (laboratorians)
עובדי ניקיון אחריםOther cleaning workers
עובדי ניקיון בבתים פרטייםDomestic helpers and cleaners
עובדי ניקיון ברחובותStreet sweepers
עובדי ניקיון ועוזרים בבתים פרטייםDomestic cleaners and helpers
עובדי ניקיון ועוזרים במשרדים, בבתי מלון ובמקומות אחריםCleaners and helpers in offices, hotels and other establishments
עובדי עץ אחריםOther wood workers
עובדי עץ ונגרים, בצ"נWood workers and carpenters n.s.
עובדי צילום בדפוסPrinting photography workers
עובדי קבורה וטהרהBurial workers and undertakers
עובדי קדם-דפוסPre-press technicians
עובדי רווחה וקהילהSocial work professionals
עובדי שירותים אחריםOther services workers
עובדי שלד בתחום הבנייה ובעלי משלח יד דומה לנמ"אBuilding frame and related trades workers not elsewhere classified
עובדים אחרים ביהלומיםOther diamond workers
עובדים אחרים במקצועות פרה-רפואייםOther paramedical workers
עובדים באיסוף של אשפה ופסולת למִחזורGarbage and recycling collectors
עובדים באשפרת טקסטיל ומדפיסי בדיםTextile finishers and cloth pattern makers
עובדים בברכות דגים ובעלי חיים ימיים אחריםAquatic-life cultivation workers
עובדים בגידול בעלי חיים אחריםProducers of other animals
עובדים בגידול בעלי חיים, בצ"נAnimal producers n.s.
עובדים בגידול בקרBeef producers
עובדים בגידול מטעים (כולל פרי הדר) Fruit plantations (including citrus) workers
עובדים בגידול סוגים שונים של בעלי חייםMixed animal producers
עובדים בגידול עופותPoultry producers
עובדים בגידול פרחים ובמשתלותFlower growers and nursery workers
עובדים בגידול צאןSmall cattle producers
עובדים בגידולי שדה וירקותField crops and vegetables growers
עובדים בגידולי שדה מעורביםMixed-crops growers
עובדים בגידולי שדה, בצ"נField crops growers n.s.
עובדים בדלפקי מזוןFood service counter attendants
עובדים בהכנת מזון מהירFast food preparers
עובדים בהכנת מזון, משקאות וטבק, בצ"נFood, drink and tobacco workers n.s.
עובדים בהפעלת רכבתLocomotive engine drivers and related occupations
עובדים בטיפול תרמי במתכותMetal heat-treating plant operators
עובדים בייצור מוצרי עור, בצ"נLeather products workers n.s.
עובדים בייצור מוצרים אופטייםOptic products producers
עובדים בכביסת בגדים ובניקוי שטיחים במכבסותCloth launderers and carpet cleaners at laundries
עובדים בלתי-מקצועיים אחרים בהכשרת קרקעOther land labourers
עובדים בלתי-מקצועיים באריזה בידUnskilled hand fruit packers
עובדים בלתי-מקצועיים בבינויUnskilled construction workers
עובדים בלתי-מקצועיים בהכשרת קרקע לחקלאות ולגינוןAgricultural and gardening labourers
עובדים בלתי-מקצועיים בחקלאות ובדיגUnskilled agricultural and fishery workers
עובדים בלתי-מקצועיים במיון בידUnskilled hand sorters
עובדים בלתי-מקצועיים בתעשייהUnskilled industrial workers
עובדים בלתי-מקצועיים, בצ"נUnskilled workers n.s.
עובדים בלתי מקצועיים לנמ"אElementary workers not elsewhere classified
עובדים במכוני יופי ובעלי משלח יד דומהBeauticians and related workers
עובדים במעבדי תמליליםWord processor operators
עובדים במשק מעורבCrop and animal producers
עובדים במשק מעורב (גידולים ובעלי חיים)Mixed crop and animal producers
עובדים בסידור סחורותGoods arrangers
עובדים בעבודות מזדמנותOdd job persons
עובדים בעיבוד אלקטרו-כימי ובגימור מתכותElectroplaters and metal finishers
עובדים בשירותי אבטחה לנמ"אProtective services workers not elsewhere classified
עובדים בשירותי אוכלRestaurant services workers
עובדים בשירותי הארחהLodging services workers
עובדים בשירותי הדת היהודיתJewish associate professionals
עובדים בשירותי הדת המוסלמיתMoslem associate professionals
עובדים בשירותי הדת הנוצריתChristian associate professionals
עובדים בתחום הטיפול בחיות מחמד וטיפוחן Pet groomers and animal care workers
עובדים בתחום השירותים האישיים לנמ"אPersonal services workers not elsewhere classified
עובדים בתחנות דלקService station attendants
עובדים בתפירה, ברקימה ובעלי משלח יד דומהSewing, embroidery and related workers
עובדים העוסקים במתן מידע ללקוחות או באיסוף מידע לנמ"אClient information workers not elsewhere classified
עובדים לא אקדמאים אחרים בשירותי הדתות האחרותOther religious associate professionals
עובדים מקצועיים אחרים בחקלאותOther skilled professional workers in agriculture
עובדים מקצועיים בחקלאות, בצ"נSkilled agricultural workers n.s.
עובדים סוציאליים ויועצים בתחומי חברה ורווחהSocial work and counselling professionals
עוזרי מטבחKitchen helpers
עוזרי מכירה בחנויותShop sales assistants
עוזרים רפואייםMedical assistants
עורכי דיןLawyers
עורכי הלוויות ומשמרי גופותUndertakers and embalmers
עיתונאיםJournalists
עיתונאים ותסריטאיםJournalists and screenwriters
עמילי מכסClearing and forwarding agents
עקרות ביתHousewives
פועלי בניין בלתי מקצועייםBuilding construction labourers
פועלי ייצור אחרים בתעשיית המזוןOther food industry production workers
פועלי ייצור בכריכייהProduction workers in binding
פועלי ייצור בתהליכי זיקוק נפט ומוצריוPetroleum and products refiners
פועלי ייצור בתהליכי עיבוד בשר ודגים ומוצריהםMeat and fish processing machine operators
פועלי ייצור זכוכית ומוצריהGlass and products production workers
פועלי ייצור טקסטיל אחריםOther textile production workers
פועלי ייצור מוצרים כימיים אחריםOther chemical products producers
פועלי ייצור קרמיקה וחרסינה ומוצריהןCeramic, porcelain and their products production workers
פועלי ייצור של מוצרים אחרים מעור ומתחליפיוOther leather production workers
פועלי ייצור של מכונות וכלי רכב מכל הסוגים (הרכבת מכונות בתעשייה)Machinery and vehicles production workers and assemblers
פועלי ייצור של ציוד אלקטרוניElectronic equipment production workers
פועלי ייצור של ציוד חשמליElectric equipment production workers
פועלי ייצור תרופות וקוסמטיקהDrugs and cosmetics producers
פועלי כבישים ומסילות רכבתRoad workers and railway track workers
פועלי מנסרהSawmill workers
פועלים בייצור בירה, יינות ומשקאות אחריםBeer, wine and other drinks production workers
פועלים בייצור טבק ומוצריוTobacco preparers and tobacco makers
פועלים בייצור לבידי עץPlywood production workers
פועלים בייצור מוצרי נייר וקרטוןPaper and carton products production workers
פועלים בייצור מוצרים מגומי (פרט לצמיגים)Rubber products manufacturers (except tires)
פועלים בייצור מוצרים מפלסטיקPlastic product manufacturers
פועלים בייצור ממתקיםCandy makers
פועלים בייצור צמיגים ואבוביםTire and inner tube manufacturers
פועלים בלתי מקצועיים בגידול בעלי חייםLivestock farm labourers
פועלים בלתי מקצועיים בגידוליםCrop farm labourers
פועלים בלתי מקצועיים בגינון ובגידולי גן (הורטיקולטורה)Garden and horticultural labourers
פועלים בלתי מקצועיים בדיג ובחקלאות ימיתFishery and aquaculture labourers
פועלים בלתי מקצועיים בייעורForestry labourers
פועלים בלתי מקצועיים בכרייה ובחציבהMining and quarrying labourers
פועלים בלתי מקצועיים במשק מעורב (גידולים ובעלי חיים)Mixed crop and livestock farm labourers
פועלים בלתי מקצועיים בתעשייה לנמ"אManufacturing labourers not elsewhere classified
פועלים בלתי מקצועיים בתשתיותCivil engineering labourers
פועלים במחלבות ובייצור מוצרי חלבDairy and dairy products production workers
פועלים בעיבוד מתכת גולמית, בצ"נRaw metal processors n.s.
פועלים בתהליכי ייצור נייר וקרטוןPaper and carton processors
פועלים בתהליכי ייצור פלסטיק וגומיPlastic and rubber processors
פועלים בתעשיית מוצרי פֵרות וירקותFruit and vegetable products production workers
פועלים מקצועיים בטקסטיל, בצ"נSkilled textile workers n.s.
פועלים מקצועיים בפלסטיק ובגומי, בצ"נPlastic and rubber processors n.s.
פועלים מקצועיים בקרמיקה ובזכוכית, בצ"נCeramic and glass workers, n.s.
פועלים מקצועיים, בצ"נSkilled Workers n.s.
פחחים ומעבדי לוחות מתכתTinsmiths and sheet-metal workers
פיזיותרפיסטיםPhysiotherapists
פיזיקאים ואסטרונומיםPhysicists and astronomers
פילוסופים, היסטוריונים וחוקרי מדעי המדינהPhilosophers, historians and political scientists
פסיכולוגיםPsychologists
פסלים, ציירים ובעלי משלח יד דומהSculptors, painters and related professionals
פקחי טיסהAir traffic controllers
פקחי מכס וגבולותCustoms and border inspectors
פקחים ובעלי משלח יד נלווה בתחום הבריאות הסביבתית והתעסוקתית Environmental and occupational health inspectors and associates
פקידי ארכיבLibrary and filing clerks
פקידי בנק ופקידי חברות אשראיTellers and credit company clerks
פקידי השמה וייעוץ תעסוקהEmployment and job placement clerks
פקידי זכאות ורישויSocial benefit licencing clerical workers
פקידי ייצורProduction clerks
פקידי ממשל בכיריםSenior government officials
פקידי ממשלה לענייני הטבות סוציאליותGovernment social benefits officials
פקידי ממשלה לענייני מסים ובלוGovernment tax and excise officials
פקידי משרדOffice clerks
פקידי משרד כללייםGeneral office clerks
פקידי נסיעות, ביטוח ופרסוםTravel, insurance and advertising clerks
פקידי ספרייהLibrary clerks
פקידי פניות הציבורEnquiry clerks
פקידי קבלה (כללי)Receptionists (general)
פקידי קבלה בבתי מלוןHotel receptionists
פקידי קבלת קהלCustomer service clerks
פקידי קידוד, פקידי הגהה ופקידים דומיםCoding, proof-reading and related clerks
פקידי רישוי ממשלתיGovernment licensing officials
פקידי שכרPayroll clerks
פקידי תיוק וצילום מסמכיםFiling and copying clerks
פקידי תעבורהTransport clerks
פקידים בכירים בארגונים בעלי ענייןSenior officials of special-interest organizations
פקידים במרכזי מידע ללקוחותContact centre information clerks
פקידים בתחומי החשבונאות והנהלת החשבונותAccounting and bookkeeping clerks
פקידים בתחומי הסטטיסטיקה, הפיננסים והביטוחStatistical, finance and insurance clerks
פקידים העובדים מחוץ למשרדClerks who work outside of the office
פקידים כלליים ועובדי משרד לנמ"אClerical support workers not elsewhere classified
פקידים לענייני צוות העובדיםPersonnel clerks
פקידים מפקחים אחריםOther supervising clerks
פקידים מפקחים במיסוי, ברישוי ובזכאותCustoms, tax and licencing supervising officials
פקידים מפקחים על מחסנאים ועל פקידי תעבורהStock and transport clerks supervisors
פקידים מפקחים על מקבלי קהל ומפעילי ציוד משרדיInformation clerks and office equipment operators supervisors
פקידים מפקחים על עובדי ארכיבArchive workers supervisors
פקידים מפקחים על עובדי מזכירותSecretarial workers supervisors
פקידים מפקחים על קופאים, פקידי בנקים וחברות אשראיSupervisory clerks of cashiers, tellers and credit company clerks
פרמדיקים ובעלי משלח יד דומה Paramedical practitioners
פרמקולוגיםPharmacologists
צבעי כלי רכבMotor vehicle painters
צבעים אחריםOther painters
צבעים בריסוס ובלכהSpray painters and varnishers
צבעים וסיידים בבנייןBuilding painters
צבעים וסיידים, בצ"נPainters n.s.
צבעים, סיידים ובעלי משלח יד דומהPainters and related workers
צובעי חוטיםThread dyers
צוללניםUnderwater divers
צורפיםGoldsmiths
ציידיםHunters
ציידים ולוכדיםHunters and trappers
צינקוגרפיםZincographers
צלמיםPhotographers
קאדי, ח'אטיב ועובדי דת מוסלמים אחריםKa'adi, H'ativ and other Moslem workers
קדרים ובעלי משלח יד דומהPotters and related workers
קודחי בארות וקדחים ובעלי משלח יד דומהWell drillers and borers and related workers
קווני חשמל, טלפון וטלוויזיהLine installers, repairers and cable jointers (electrical, telephone and television)
קוטפים ואוספיםFruit pickers and collectors
קוסמטיקאים ומאפריםCosmeticians
קופאיםCashiers
קופאים ומוכרי כרטיסיםCashiers and ticket clerks
קוראי מונים ומתחזקי מכונות מכירה אוטומטיותMeter readers and vending-machine collectors
קלדני טקסטTypists and word processing operators
קלדני נתונים Data entry clerks
קלדניםData entry operators
קנייניםBuyers
קצבים, סוחרי דגים ובעלי משלח יד דומהButchers, fishmongers and related food preparers
קציני כלי שיטShip officers
קציני סיפון ונווטים בכלי שיטShips' deck officers and pilots
קרטוגרפים ומודדיםCartographers and surveyors
קריינים ברדיו, בטלוויזיה ובאמצעי תקשורת אחריםAnnouncers on radio, television and other media
ראשי הרשות המבצעת בשלטון המקומיExecutives in the local government
ראשי ישיבות ומורים בישיבות (פרט לישיבות תיכוניות)Yeshiva heads and teachers at Yeshivas (except for secondary Yeshivas)
ראשי מחלקות בבתי כל-בוDepartment heads of department stores
רבנים ודיינים בבתי דין רבנייםRabbis and rabbinical court judges
רואי חשבוןAccountants
רוכלים של מוצרים אחרים (פרט למזון)Goods vendors (other than food)
רוכלים של מזוןFood vendors
רוכלים, בצ"נPedlars n.s.
רופאי שינייםDentists
רופאיםMedical doctors
רופאים כללייםGeneralist medical practitioners
רופאים מומחיםSpecialist medical practitioners
רוקחיםPharmacists
רוקמיםEmbroiderers
רפדיםUpholsterers
רפדים ובעלי משלח יד דומהUpholsterers and related workers
רצפיםFloor layers and tile setters
רקדנים וכוראוגרפיםDancers and choreographers
רתכיםWelders and flamecutters
רתכים ועובדים בלהבת חיתוך (ביד ובמכונה)Welders and flamecutters (manually or mechanically)
שואבי מים, עובדים בהתפלת מים ובטיהור מיםWater pumpers, water treatment and water purification workers
שוחטים וקצביםSlaughterers and butchers
שוטפי כלי רכבVehicle cleaners
שוטריםPolice officers
שוטרים ובלשיםPolice and detectives
שומריםWatchpersons
שופטים Judges
שחקניםActors
שחקנים ורקדניםActors and dancers
שינניות ובעלי משלח יד דומהDental assistants and therapists
שליחיםMessengers
שליחים, עובדים במשלוח חבילות וסבלי מטעןMessengers, package deliverers and luggage porters
שמאיםAppraisers
שמאים ומעריכי נזקValuers and loss assessors
שמנים וסייכיםGreasers and oilers
שעניםWatchmakers
שפיםChefs
שרברבים ומתקיני צינורות מתכתיים ואל-מתכתייםPlumbers and metal and non-metal pipe fitters
שרברבים ומתקיני צנרתPlumbers and pipe fitters
שרטטיםDraughtsmen
תופרים בקונפקציה – עור, פרוות וטקסטילReady-to-wear dressmakers – leather, furs and textile
תופרים, בצ"נDressmakers n.s.
תלמידי בית ספר וסטודנטיםPupils and students
תלמידי ישיבהReligious academy (Yeshiva) students
תמחירניםCost accountants
תרפיסטיםTherapists
Scroll to Top
דילוג לתוכן