ריבית בנק ישראל לאורך השנים BOI Interest Rate

ריבית בנק ישראל היא כלי מדיניות מוניטרית מרכזי המשמש את הבנק המרכזי של ישראל להשפעה על המצב הכלכלי הכולל של המדינה.
ריבית זו משמשת אמת מידה לשיעורי האשראי וההלוואות בכל המערכת הפיננסית בישראל ויש לה השפעה משמעותית על הכלכלה הרחבה.

המטרה העיקרית של מדיניות הריבית של בנק ישראל היא להשיג ולשמור על יציבות מחירים במדינה.
יציבות מחירים פירושה בדרך כלל שמירה על אינפלציה בטווח יעד ספציפי, אשר נקבע על ידי הממשלה והבנק המרכזי.
על ידי התאמת הריבית, הבנק המרכזי יכול להשפיע על החלטות לגבי הלוואות והוצאות של עסקים ואנשים פרטיים, דבר אשר משפיע על הלחצים האינפלציוניים במשק.

חלק מהשפעות של הריבית על המשק הן:

 1. השפעה על עלויות הלוואות: כשהבנק המרכזי מעלה את הריבית, ההלוואות מתייקרות. זה יכול להוביל להפחתת הוצאות הצרכנים והשקעות עסקיות, מה שיכול לסייע בבלימת הלחצים האינפלציוניים. לעומת זאת, כאשר הבנק המרכזי מוריד את הריבית, ההלוואה הופכת לזולה יותר, ומעודדת יותר הוצאות והשקעות כדי לעורר צמיחה כלכלית.
 2. שערי חליפין: שינויים בריבית יכולים להשפיע גם על שער החליפין של השקל הישראלי מול מטבעות אחרים. ריבית גבוהה יותר יכולה למשוך הון זר ולחזק את השקל, בעוד ריבית נמוכה יותר יכולה להביא לפיחות במטבע.
 3. שווקים פיננסיים: להחלטות הריבית של הבנק המרכזי יש השפעה ישירה גם על השווקים הפיננסיים, לרבות שוקי המניות והאג"ח. שיעורי ריבית נמוכים יותר נוטים להעלות את מחירי המניות ומחירי האג"ח, מכיוון שהמשקיעים מחפשים תשואות גבוהות יותר בנכסים מסוכנים יותר.

לריבית בנק ישראל תפקיד מכריע בעיצוב המדיניות המוניטרית והתנאים הכלכליים של המדינה. באמצעות התאמת שיעור זה, הבנק המרכזי שואף להשיג את יעדיו של שמירה על יציבות מחירים, תמיכה בצמיחה כלכלית והבטחת יציבות המערכת הפיננסית.

ריבית בנק ישראל לאורך השנים 1994-2024

ריבית בנק ישראל משנת 1994 ועד שנת 2023 מרוכזת בטבלה.
קיימות 3 טבלאות:
1. שתי טבלאות חודשיות – אחת כוללת גם את השינוי בריבית בין החודשים.
2. טבלה יומית ואחוז הריבית בכל יום.
אפשר גם להוריד את כל הנתונים באקסל.

נתונים על ריבית בנק ישראל שגיליתי במהלך הכנת הטבלה:

 • הריבית הגבוהה ביותר בשנים אלו היתה 17% בחודשים 7/1996, 6/1996, 1/1995, 12/1994.
 • הריבית הנמוכה ביותר בשנים אלו היתה 0.1% בין החודשים 2/2015 ל-10/2018 ובין החודשים 4/2020 ל-3/2022.
שנה/ חודשדצמברנובמבראוקטוברספטמבראוגוסטיולייונימאיאפרילמרץפברוארינואר
20244.50%4.50%4.50%4.50%4.50%
20234.75%4.75%4.75%4.75%4.75%4.75%4.75%4.75%4.50%4.25%4.25%3.75%
20223.25%3.25%2.75%2.00%2.00%1.25%0.75%0.75%0.35%0.10%0.10%0.10%
20210.10%0.10%0.10%0.10%0.10%0.10%0.10%0.10%0.10%0.10%0.10%0.10%
20200.10%0.10%0.10%0.10%0.10%0.10%0.10%0.10%0.10%0.25%0.25%0.25%
20190.25%0.25%0.25%0.25%0.25%0.25%0.25%0.25%0.25%0.25%0.25%0.25%
20180.25%0.25%0.10%0.10%0.10%0.10%0.10%0.10%0.10%0.10%0.10%0.10%
20170.10%0.10%0.10%0.10%0.10%0.10%0.10%0.10%0.10%0.10%0.10%0.10%
20160.10%0.10%0.10%0.10%0.10%0.10%0.10%0.10%0.10%0.10%0.10%0.10%
20150.10%0.10%0.10%0.10%0.10%0.10%0.10%0.10%0.10%0.10%0.10%0.25%
20140.25%0.25%0.25%0.25%0.25%0.50%0.75%0.75%0.75%0.75%0.75%1.00%
20131.00%1.00%1.00%1.00%1.25%1.25%1.25%1.25%1.75%1.75%1.75%1.75%
20121.75%2.00%2.25%2.25%2.25%2.25%2.25%2.50%2.50%2.50%2.50%2.50%
20112.75%3.00%3.00%3.25%3.25%3.25%3.25%3.25%3.00%3.00%2.50%2.25%
20102.00%2.00%2.00%1.75%1.75%1.75%1.50%1.50%1.50%1.25%1.25%1.25%
20091.25%1.00%0.75%0.75%0.75%0.50%0.50%0.50%0.50%0.50%0.75%1.00%
20082.50%2.50%3.50%4.25%4.25%4.00%3.75%3.50%3.25%3.25%3.75%4.25%
20074.25%4.00%4.00%4.00%4.00%3.75%3.50%3.50%3.75%4.00%4.25%4.50%
20064.50%5.00%5.25%5.50%5.50%5.50%5.25%5.25%5.25%5.00%4.75%4.75%
20054.50%4.00%4.00%3.75%3.50%3.50%3.50%3.50%3.50%3.50%3.50%3.50%
20043.70%3.90%4.10%4.10%4.10%4.10%4.10%4.10%4.10%4.30%4.30%4.50%
20035.20%5.20%5.60%6.10%6.50%7.00%7.50%8.00%8.70%8.70%8.90%8.90%
20028.90%9.10%9.10%9.10%9.10%9.10%9.10%5.60%4.60%4.40%4.40%3.80%
20013.80%5.80%6.30%6.30%6.30%6.30%6.50%7.00%7.20%7.20%7.70%8.00%
20008.00%8.20%8.40%8.60%8.90%9.10%9.30%9.30%9.30%9.60%9.90%10.30%
199910.70%11.20%11.50%11.50%11.50%11.50%12.00%12.00%12.00%13.00%13.00%13.50%
199813.50%13.50%11.50%9.50%9.50%11.00%11.30%11.60%11.90%12.20%12.60%12.90%
199713.40%13.40%13.40%13.40%13.40%12.70%12.70%13.90%13.90%13.90%13.90%14.20%
199614.70%15.20%15.20%15.50%15.80%17.00%17.00%15.50%14.80%14.00%14.00%13.70%
199513.70%14.20%14.20%13.70%13.20%13.20%13.50%14.00%14.00%14.80%16.30%17.00%
199417.00%15.50%15.50%15.50%12.50%12.50%12.00%11.50%10.50%10.50%10.50%10.50%

שינוי ריבית בנק ישראל לאורך השנים 1994-2024

הטבלה הזאת היא חודשית, ניתן לראות את הריבית שהיתה בחודש מסוים במהלך השנים.
בנוסף ניתן לראות השינוי בריבית (עליה / ירידה) בין החודשים.

נתונים על ריבית בנק ישראל שגיליתי במהלך הכנת הטבלה:

 • היו 152 שינויי ריבית לאורך השנים 1994-2023 (355 חודשים).
 • 96 פעמים הורדת ריבית ⬇️ לאורך השנים.
 • 56 פעמים העלאת ריבית ⬆️ לאורך השנים.
 • 14 פעמים היה שינוי ריבית פעמיים בחודש (3 פעמים העלאות, 11 פעמים הורדות).
 • העלאת הריבית הגבוהה ביותר היתה 3.5% בחודש יוני 2002 (הריבית עלתה פעמיים באותו החודש).
 • הורדת הריבית הגבוהה ביותר היתה 2%- בחודש דצמבר 2001.

לחצו להורדת טבלת אקסל של שינוי ריבית בנק ישראל לאורך השנים 1994-2023.

חודששנהחודש ושנהשיעור הריבית שינוי בריבית
5202405/20244.50%
4202404/20244.50%
3202403/20244.50%
2202402/20244.50%
1202401/20244.50%-0.25%
12202312/20234.75%
11202311/20234.75%
10202310/20234.75%
920239/20234.75%
820238/20234.75%
720237/20234.75%
620236/20234.75%
520235/20234.75%0.25%
420234/20234.50%0.25%
320233/20234.25%
220232/20234.25%0.50%
120231/20233.75%0.50%
12202212/20223.25%
11202211/20223.25%0.50%
10202210/20222.75%0.75%
920229/20222.00%
820228/20222.00%0.75%
720227/20221.25%0.50%
620226/20220.75%
520225/20220.75%0.40%
420224/20220.35%0.25%
320223/20220.10%
220222/20220.10%
120221/20220.10%
12202112/20210.10%
11202111/20210.10%
10202110/20210.10%
920219/20210.10%
820218/20210.10%
720217/20210.10%
620216/20210.10%
520215/20210.10%
420214/20210.10%
320213/20210.10%
220212/20210.10%
120211/20210.10%
12202012/20200.10%
11202011/20200.10%
10202010/20200.10%
920209/20200.10%
820208/20200.10%
720207/20200.10%
620206/20200.10%
520205/20200.10%
420204/20200.10%-0.15%
320203/20200.25%
220202/20200.25%
120201/20200.25%
12201912/20190.25%
11201911/20190.25%
10201910/20190.25%
920199/20190.25%
820198/20190.25%
720197/20190.25%
620196/20190.25%
520195/20190.25%
420194/20190.25%
320193/20190.25%
220192/20190.25%
120191/20190.25%
12201812/20180.25%
11201811/20180.25%0.15%
10201810/20180.10%
920189/20180.10%
820188/20180.10%
720187/20180.10%
620186/20180.10%
520185/20180.10%
420184/20180.10%
320183/20180.10%
220182/20180.10%
120181/20180.10%
12201712/20170.10%
11201711/20170.10%
10201710/20170.10%
920179/20170.10%
820178/20170.10%
720177/20170.10%
620176/20170.10%
520175/20170.10%
420174/20170.10%
320173/20170.10%
220172/20170.10%
120171/20170.10%
12201612/20160.10%
11201611/20160.10%
10201610/20160.10%
920169/20160.10%
820168/20160.10%
720167/20160.10%
620166/20160.10%
520165/20160.10%
420164/20160.10%
320163/20160.10%
220162/20160.10%
120161/20160.10%
12201512/20150.10%
11201511/20150.10%
10201510/20150.10%
920159/20150.10%
820158/20150.10%
720157/20150.10%
620156/20150.10%
520155/20150.10%
420154/20150.10%
320153/20150.10%
220152/20150.10%-0.15%
120151/20150.25%
12201412/20140.25%
11201411/20140.25%
10201410/20140.25%
920149/20140.25%
820148/20140.25%-0.25%
720147/20140.50%-0.25%
620146/20140.75%
520145/20140.75%
420144/20140.75%
320143/20140.75%
220142/20140.75%-0.25%
120141/20141.00%
12201312/20131.00%
11201311/20131.00%
10201310/20131.00%
920139/20131.00%-0.25%
820138/20131.25%
720137/20131.25%
620136/20131.25%
520135/20131.25%-0.25%
520135/20131.50%-0.25%
420134/20131.75%
320133/20131.75%
220132/20131.75%
120131/20131.75%
12201212/20121.75%-0.25%
11201211/20122.00%-0.25%
10201210/20122.25%
920129/20122.25%
820128/20122.25%
720127/20122.25%
620126/20122.25%-0.25%
520125/20122.50%
420124/20122.50%
320123/20122.50%
220122/20122.50%
120121/20122.50%-0.25%
12201112/20112.75%-0.25%
11201111/20113.00%
10201110/20113.00%-0.25%
920119/20113.25%
820118/20113.25%
720117/20113.25%
620116/20113.25%
520115/20113.25%0.25%
420114/20113.00%
320113/20113.00%0.50%
220112/20112.50%0.25%
120111/20112.25%0.25%
12201012/20102.00%
11201011/20102.00%
10201010/20102.00%0.25%
920109/20101.75%
820108/20101.75%
720107/20101.75%0.25%
620106/20101.50%
520105/20101.50%
420104/20101.50%0.25%
320103/20101.25%
220102/20101.25%
120101/20101.25%
12200912/20091.25%0.25%
11200911/20091.00%0.25%
10200910/20090.75%
920099/20090.75%
820098/20090.75%0.25%
720097/20090.50%
620096/20090.50%
520095/20090.50%
420094/20090.50%
320093/20090.50%-0.25%
220092/20090.75%-0.25%
120091/20091.00%-0.75%
120091/20091.75%-0.75%
12200812/20082.50%
11200811/20082.50%-0.50%
11200811/20083.00%-0.50%
10200810/20083.50%-0.25%
10200810/20083.75%-0.50%
920089/20084.25%
820088/20084.25%0.25%
720087/20084.00%0.25%
620086/20083.75%0.25%
520085/20083.50%0.25%
420084/20083.25%
320083/20083.25%-0.50%
220082/20083.75%-0.50%
120081/20084.25%
12200712/20074.25%0.25%
11200711/20074.00%
10200710/20074.00%
920079/20074.00%
820078/20074.00%0.25%
720077/20073.75%0.25%
620076/20073.50%
520075/20073.50%-0.25%
420074/20073.75%-0.25%
320073/20074.00%-0.25%
220072/20074.25%-0.25%
120071/20074.50%
12200612/20064.50%-0.50%
11200611/20065.00%-0.25%
10200610/20065.25%-0.25%
920069/20065.50%
820068/20065.50%
720067/20065.50%0.25%
620066/20065.25%
520065/20065.25%
420064/20065.25%0.25%
320063/20065.00%0.25%
220062/20064.75%
120061/20064.75%0.25%
12200512/20054.50%0.50%
11200511/20054.00%
10200510/20054.00%0.25%
920059/20053.75%0.25%
820058/20053.50%
720057/20053.50%
620056/20053.50%
520055/20053.50%
420054/20053.50%
320053/20053.50%
220052/20053.50%
120051/20053.50%-0.20%
12200412/20043.70%-0.20%
11200411/20043.90%-0.20%
10200410/20044.10%
920049/20044.10%
820048/20044.10%
720047/20044.10%
620046/20044.10%
520045/20044.10%
420044/20044.10%-0.20%
320043/20044.30%
220042/20044.30%-0.20%
120041/20044.50%-0.30%
120041/20044.80%-0.40%
12200312/20035.20%
11200311/20035.20%-0.40%
10200310/20035.60%-0.50%
920039/20036.10%-0.40%
820038/20036.50%-0.50%
720037/20037.00%-0.50%
620036/20037.50%-0.50%
520035/20038.00%-0.40%
520035/20038.40%-0.30%
420034/20038.70%
320033/20038.70%-0.20%
220032/20038.90%
120031/20038.90%
12200212/20028.90%-0.20%
11200211/20029.10%
10200210/20029.10%
920029/20029.10%
820028/20029.10%
720027/20029.10%
620026/20029.10%2.00%
620026/20027.10%1.50%
520025/20025.60%1.00%
420024/20024.60%0.20%
320023/20024.40%
220022/20024.40%0.60%
120021/20023.80%
12200112/20013.80%-2.00%
11200111/20015.80%-0.30%
11200111/20016.10%-0.20%
10200110/20016.30%
920019/20016.30%
820018/20016.30%
720017/20016.30%-0.20%
620016/20016.50%-0.30%
620016/20016.80%-0.20%
520015/20017.00%-0.20%
420014/20017.20%
320013/20017.20%-0.30%
320013/20017.50%-0.20%
220012/20017.70%-0.30%
120011/20018.00%
12200012/20008.00%-0.20%
11200011/20008.20%-0.20%
10200010/20008.40%-0.20%
920009/20008.60%-0.30%
820008/20008.90%-0.20%
720007/20009.10%-0.20%
620006/20009.30%
520005/20009.30%
420004/20009.30%-0.30%
320003/20009.60%-0.30%
220002/20009.90%-0.40%
120001/200010.30%-0.40%
12199912/199910.70%-0.50%
11199911/199911.20%-0.30%
10199910/199911.50%
919999/199911.50%
819998/199911.50%
719997/199911.50%-0.50%
619996/199912.00%
519995/199912.00%
419994/199912.00%-0.50%
419994/199912.50%-0.50%
319993/199913.00%
219992/199913.00%-0.50%
119991/199913.50%
12199812/199813.50%
11199811/199813.50%2.00%
10199810/199811.50%2.00%
919989/19989.50%
819988/19989.50%-1.50%
719987/199811.00%-0.30%
619986/199811.30%-0.30%
519985/199811.60%-0.30%
419984/199811.90%-0.30%
319983/199812.20%-0.40%
219982/199812.60%-0.30%
119981/199812.90%-0.50%
12199712/199713.40%
11199711/199713.40%
10199710/199713.40%
919979/199713.40%
819978/199713.40%0.70%
719977/199712.70%
619976/199712.70%-1.20%
519975/199713.90%
419974/199713.90%
319973/199713.90%
219972/199713.90%-0.30%
119971/199714.20%-0.50%
12199612/199614.70%-0.50%
11199611/199615.20%
10199610/199615.20%-0.30%
919969/199615.50%-0.30%
819968/199615.80%-0.50%
819968/199616.30%-0.70%
719967/199617.00%
619966/199617.00%1.50%
519965/199615.50%0.70%
419964/199614.80%0.80%
319963/199614.00%
219962/199614.00%0.30%
119961/199613.70%
12199512/199513.70%-0.50%
11199511/199514.20%
10199510/199514.20%0.50%
919959/199513.70%0.50%
819958/199513.20%
719957/199513.20%-0.30%
619956/199513.50%-0.50%
519955/199514.00%
419954/199514.00%-0.80%
319953/199514.80%-1.50%
219952/199516.30%-0.70%
119951/199517.00%
12199412/199417.00%1.50%
11199411/199415.50%
10199410/199415.50%
919949/199415.50%1.50%
919949/199414.00%1.50%
819948/199412.50%
719947/199412.50%0.50%
619946/199412.00%0.50%
519945/199411.50%0.50%
519945/199411.00%0.50%
419944/199410.50%
319943/199410.50%
219942/199410.50%
119941/199410.50%

טבלת ריבית יומית בנק ישראל לשנים 1994-2023

אם אתם רוצים לדעת ריבית בתאריך מסוים תקלידו בשורת החיפוש את התאריך המבוקש ותקבלו את הריבית באותו היום.
שימו לב התאריך הוא בסגנון אמריקאי כלומר קודם חודש (ספרה אחת) לאחר מכן יום, המבנה הוא כזה – M/DD/YYYY
גם את הטבלה הזאת ניתן להוריד באקסל.

לחצו להורדת טבלת אקסל יומית של ריבית בנק ישראל לשנים 1994-2023.

גרף שיעור ריבית בנק ישראל

ניהול כספי החברה בזמן ריבית גבוהה

לאחר שנים שהריבית היתה כמעט אפסית וגיוס כספים באמצעות הלוואות ומתן אשראי ללקוחות היה פשוט יותר, החל מאפריל 2022 התחילה הריבית לעלות
ובתור רואי חשבון שמנהלים את הכספים בחברה חשוב מאוד לשים לב לעשות את ההתאמות הנדרשות (הכל במידה ובאמת תנאי השוק מאפשרים).

ההתאמות בחברה בריבית גבוהה מבחינת הלקוחות

 1. הקטנת ימי האשראי.
 2. העמסת ריבית בגין תשלומים, אם עד עכשיו היה ניתן לתת תשלומים ללא ריבית כעת ניכיון עולה לא מעט ולכן צריך לנסות להעמיס חלק על הלקוח.
 3. הקטנת האפשרות לתשלומים או מעבר לחיוב בקרדיט (לקריאה על מה ההבדל בין קרדיט לתשלומים), איקאה ומוסדות המדינה לדוגמא עושים את זה מאז ומעולם.
 4. הגדלת אחוז הריבית בגין תשלומים בהתאם לעליית הריבית במשק.

התאמות בחברה בריבית גבוהה מבחינת מזומנים, אשראי והלוואות:

 1. במידה ומבצעים ניכיון לכרטיסי האשראי או לצ'קים צריך לראות אם לבדוק אם שווה לקחת הלוואת גישור זולה יותר ולנסות לצמצם את הניכיון.
 2. אם קיימים אונקולים ויש יתרות בנק לא מנוצלות בניגוד למצב שהיה עד כה (ריבית אפסית) שווה לבדוק האם כדאי לפרוע את הלוואות או חלקן באמצעות יתרת המזומנים, כמובן שצריך לשים לב לתזרים ולא לחנוק את החברה.
 3. אם קיימות הלוואות לזמן ארוך – רוב הסיכויים שאתם בריבית טובה לעומת המצב היום ועדיף לא לגעת.
 4. מזומנים – אם יש לכם יתרות לא מנוצלות, נהלו את התזרים שלכם באופן מיטבי כך שכל זמן שאתם לא צריכים את הכסף לתזרים השוטף הפקידו אותו לפק"מ או קרן כספית ופתחו אותו לקראת התשלומים לספקים.

מועדי החלטות הריבית של בנק ישראל

הוועדה המוניטרית של הבנק המרכזי בוחנת מעת לעת את התנאים הכלכליים ומחליטה אם להעלות, להוריד או לשמור על הריבית. החלטות אלו מבוססות על אינדיקטורים כלכליים שונים, כגון אינפלציה, צמיחה כלכלית, תעסוקה ומגמות כלכליות עולמיות.

בנק ישראל מפרסם מראש את מועדי החלטות הריבית שלו.
החל מ-03/2017 מפרסם בנק ישראל את הריבית 8 פעמים בשנה – ינואר, פברואר, אפריל, מאי, יולי, אוגוסט, אוקטובר ונובמבר.
הפרסום יהיה תמיד ביום שני או ביום רביעי בשעה 16:00.
במקרים חריגים, יכול הבנק לשנות את שער הריבית במועד שהוא רואה לנכון, ולא להמתין.

מועדי החלטות הריבית של בנק ישראל 2024

תאריך פרסום החלטת הריביתיום בשבוע
01/01/2024שני
26/02/2024שני
08/04/2024שני
27/05/2024שני
08/07/2024שני
28/08/2024רביעי
07/10/2024שני
25/11/2024שני
מתוך אתר בנק ישראל

קישורים חשובים ריבית בנק ישראל

🔗 אתר בנק ישראל

🔗 מועדי החלטות הריבית של בנק ישראל

Scroll to Top
דילוג לתוכן